Kansspelautoriteit

De Nederlandse ‘Wet op kansspelen stamt uit 1964. De afgelopen jaren werd duidelijk dat die wet niet meer van deze tijd is. Er is veel veranderd met betrekking tot kansspelen, waar nog geen regelgeving voor is. Tot op heden is er bijvoorbeeld nog geen concrete manier om in Nederland legaal online gokspellen aan te bieden. De wet is dus toe aan herziening, maar die laat op zich wachten. Daarom heeft de Nederlandse overheid in 2012 de Kansspelautoriteit opgericht, beter bekend als de KSA. Wat doet de KSA en waarom is deze organisatie van belang voor het Nederlandse publiek?

Taken van de Kansspelautoriteit

De KSA zorgt voor een betrouwbaar aanbod aan kansspelen in Nederland. Ze controleert de wet- en regelgeving en regelt de kansspelheffing. Om nalatigheid te bestraffen mag ze boetes uitdelen tot maximaal 810.000 euro. Verder is de Kansspelautoriteit de enige instelling in Nederland die vergunningen mag verlenen met betrekking tot kansspelen. Het gaat dan zowel om meerjarige vergunningen als eenmalige vergunningen voor een evenement. De meerjarige vergunningen worden verleend aan één partij per periode. Het Holland Casino is een goed voorbeeld van een instelling met een meerjarige vergunning voor casinospelen.

Wat betekent de Kansspelautoriteit voor jou?

Vanuit het oogpunt van de consument heeft de Kansspelautoriteit een aantal kritieke functies. In de eerste plaats houdt ze zich bezig met verslavingspreventie door het controleren van de zorgplicht. Personen onder de 18 jaar mogen niet gokken in Nederland en ook moet de kansspelaanbieder maatregelen treffen om verslaving te voorkomen. In de praktijk komt dat neer op een adequate informatievoorziening en het ingrijpen bij risicovol gedrag. Verder beschermt de Kansspelautoriteit de consument tegen oneerlijke casinospelen en gaat ze criminaliteit tegen. Door de wet streng na te leven, krijgen illegale aanbieders geen kans op de markt. Dat zorgt voor een eerlijk speelveld.

Wijziging wet en oprichting Kansspelautoriteit

Op dit moment werkt de politiek aan een modernisering van de Wet op kansspelen. Daar is ook al een wetsvoorstel voor ingediend. Dit voorstel, met de naam ‘Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand’ werd op 8 juli 2016 aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu voor controle bij de senaat. De wijziging regelt de wetgeving met betrekking tot online casino’s in binnen- en buitenland, die nu in principe allemaal illegaal zijn. Voordat het plenaire debat kan plaatsvinden, wacht de eerste kamer op nadere toelichting in de vorm van een memorie van antwoord. Er wordt gestreefd naar een inwerkingtreding op 1 juli 2018. Tot die tijd dient de KSA als waakhond. Ze deelt boetes uit aan online aanbieders -die volgens Europees recht ongegrond zijn- en investeert in onderzoek. Zo werd op 19 april 2018 bekend dat sommige ‘Lootboxes’ in computerspellen in strijd zijn met de kansspelwet. Ze zijn volgens de tekst van de wet verboden en werken verslaving in de hand.

Aan wie deelt de Kansspelautoriteit boetes uit?

De Kansspelautoriteit beboet vergunninghouders die zich niet aan de wet houden of evenementen die helemaal niet over een vergunning beschikken. Daarnaast is ze de afgelopen jaren extra fel richting online casino’s die illegaal op de Nederlandse markt acteren. Op 28 januari 2015 deelde de KSA bijvoorbeeld een boete uit aan Come On, vanwege het feit dat dit casino zich actief richtte op de Nederlandse markt met een Nederlandse website, met een Nederlandse vlag en een Nederlandstalige klantenservice. Ook online casino Tiplix ging op eenzelfde wijze in de fout, in februari 2017. Zij kregen een boete opgelegd van 170.000 euro. Om te bepalen of een online casino zich richt op Nederlandse klanten wordt onder meer gekeken naar de extensie van de website (.nl), het gebruik van de Nederlandse taal, het aanbieden van Nederlandse betaalmethoden of karakteristieken van Nederland die terugkomen in reclames of het spelaanbod. Vooral op dit laatste punt kan onduidelijkheid ontstaan.

Wat mag je zelf organiseren?

De Kansspelautoriteit staat toe dat mensen zelf een kansspel organiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren van een loterij, of het plaatsen en exploiteren van een speelautomaat. Hiervoor is wel een vergunning nodig. Die vergunning wordt alleen verleend wanneer de aanvrager voldoet aan specifieke voorwaarden. Zo moet in het geval van een loterij minimaal 50% van de opbrengst afgedragen worden aan een goed doel. De overige 50% mag gebruikt worden om de kosten te dekken. Het prijzenpakket mag bovendien niet hoger zijn dan 4500 euro, en als de opbrengst hoger ligt dan 1 miljoen moet een kansspelheffing worden betaald. Voor kleine kansspelen, zoals een bingoavond of een promotieactie, is geen vergunning nodig. Je mag ook zelf een pokeravond organiseren, mits dat ‘niet bedrijfsmatig’ en ‘besloten’ gebeurt.

Regelgeving in het buitenland

In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Ierland, Portugal, Oostenrijk en België is het wel mogelijk voor online casino`s om een licentie aan te vragen. Toch wijken veel casino`s uit naar Malta. Een belangrijke reden daarvoor is het belastingvoordeel. Ook moet een casino op Malta voldoen aan strenge eisen en dus weten aanbieders zeker dat ze een betrouwbaar en eerlijk product kunnen aanbieden. Bovenstaande landen hebben een eigen versie van onze Kansspelautoriteit, die op een eigen wijze het overzicht bewaart. Binnenkort gaan we op de site in op deze Kansspelautoriteiten en hun werkwijze.