Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Gokwet Nederland: alles over kansspelen op afstand

Over de gokwet is in Nederland de afgelopen jaren veel te doen geweest. Politiek Den Haag is lange tijd uitermate verdeeld geweest en onder meer daarom zou de nieuwe Wet Kansspelen op afstand lang blijven liggen. In ieder geval tot 19 februari 2019.

Gokwet Nederland

Op die dag werd het wetsvoorstel Kansspelen op afstand (Koa) aangenomen. Deze nieuwe wet voor online kansspelen is sinds 1 april 2021 actief en de markt zelf is een half jaar later op 1 oktober 2021 opengegaan.

Hoe zit het precies met de huidige gokwet Nederland? Ik vertel je in deze blog alles over de nieuwe Nederlandse wetgeving rondom online kansspelen.

Wil je spelen bij legale online casino’s? Lees dan eerst onze online casino reviews.


Samenvatting

De wet Kansspelen op afstand (Koa) is de opvolger van de verouderde Nederlandse Wet op Kansspelen (WoK) uit 1964 en maakt het mogelijk voor gokaanbieders om legaal online kansspelen aan te bieden in ons land. De nieuwe wet kwam maar niet van de grond omdat het preventiebeleid rondom gokverslaving op afstand moeilijk uitvoerbaar leek.

Weetjes over de nieuwe wet

 • Het duurde 55 jaar voordat de Wet op Kansspelen uit 1964 werd vervangen door deze nieuwe wet.
 • De nieuwe wet speelt in op de ontwikkelingen op de gokmarkt voor wat betreft online casino’s. Een groot struikelblok die de aanname van de wet bemoeilijkte was de uitvoering van het preventiebeleid rondom gokverslaving bij online kansspelen.
 • De Kansspelautoriteit (Ksa) is de verantwoordelijke entiteit voor het reguleren en bewaken van de (online) gokmarkt in Nederland.
 • Sinds 1 april 2021 is de nieuwe gokwet Kansspelen op afstand (Koa) actief. Sindsdien neemt de Kansspelautoriteit (Ksa) ook licentieaanvragen van online gokaanbieders in behandeling.
 • Op 1 oktober 2021 waren uiteindelijk tien online gokaanbieders, vier uit Nederland en zes uit het buitenland, in het bezit van een licentie van de Ksa om legaal online kansspelen te bieden in Nederland. Sinds 1 oktober 2021 mag er officieel online gegokt worden in Nederland. Rond die periode gingen ook de eerste online casino’s online met hun websites.
 • De nieuwe wet verbiedt elke vorm van reclame die gericht is op jongvolwassenen. Daarnaast mogen online casino’s geen enkele vorm van cashback bonus of spellen met de ‘autoplay’ functie aanbieden.
 • Per 30 juni 2022 mogen er geen rolmodellen meer worden gebruikt in gokgerelateerde reclames.

 

Nieuwe gokwet Nederland sinds 1 april 2021 actief

Hoewel de nieuwe wet Kansspelen op afstand sedert 1 april 2021 van kracht ging was het voor spelers pas in oktober 2021 mogelijk om legaal te gokken bij Nederlandse online casino’s. Na een strenge selectie kregen uiteindelijk tien gokaanbieders een licentie van de Ksa. De meesten begonnen in de eerste week van oktober 2021 met het legaal bieden van online kansspelen. Sinds die tijd zijn er natuurlijk een tal van nieuwe online casino’s bijgekomen en naar verwachting zullen er in de toekomst nog meer de Nederlandse markt betreden.

Online casino’s sinds 1 oktober 2021 open

Vanaf 1 oktober 2021 is het voor Nederlandse gok liefhebbers mogelijk om op afstand een gokje te wagen. De nieuwe wet Koa brengt met zich mee dat personen die willen gokken bij een online casino in het bezit moeten zijn van een account van het desbetreffende casino. Daarnaast is het een vereiste, dat nieuwe gebruikers bij het aanmaken van een casino account enerzijds hun identiteit bevestigen en anderzijds limieten instellen. Dit in het kader van gokverslaving preventie.

Kernpunten huidige wetgeving kansspelen

Net als in veel andere landen waar kansspelen legaal zijn, geldt voor Nederland ook dat de huidige kansspelwetgeving het mogelijk maakt voor spelers om in een gereguleerde omgeving te gokken. Hiermee probeert men ook elke vorm van illegaal gokken tegen te gaan. Dit betekent enerzijds dat de inkomsten van kansspelbelastingen bij de overheid terechtkomen en anderzijds dat de speler beschermd wordt.

Dat is anders dan gokken in het illegale gokcircuit, waar er geen vangnet is voor gokverslaafden en waar er onvoldoende tot geen voorlichting wordt gegeven. Natuurlijk kunnen spelers zich ook goed in de nesten werken bij legale gokfaciliteiten, maar gokaanbieders hebben als licentiehouder de verplichting om hulp te bieden aan spelers die daar behoefte aan hebben of om ze van informatie te voorzien die moet resulteren in het tegengaan van gokverslaving.  Bovendien zal een aanbieder van online kansspelen bij extreem gokgedrag de speler zelf ook beletten om verder te spelen. Althans, dat wordt van de aanbieders verwacht. In veel gevallen gaat dat in Nederland naar behoren. Bovendien is de speler in een gereguleerde omgeving minder kwetsbaar, omdat de eerlijkheid van het spelverloop ook nauwkeurig in de gaten wordt gehouden door gokautoriteiten.

Wat is er veranderd?

Met de goedkeuring van de nieuwe wet voor Kansspelen op Afstand is online gokken legaal geworden in Nederland. Daarbij moet wel gezegd worden dat het aanbieden van online kansspelen alleen onder strikte voorwaarden mogelijk is. Hieronder de strikte voorwaarden op een rij.

 • Gokverslavingspreventie: er moet voortdurend worden gecontroleerd door online casino’s op buitensporig gokgedrag van spelers. Zo moeten spelers een account aanmaken, gelden er maximale inzetten en moeten ze ingelicht worden over de risico’s van gokken. Ook is er een centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks) waarin spelers met gokproblemen geregistreerd staan. Via dit register kunnen deze risicospelers worden uitgesloten en worden doorverwezen voor professionele hulp.
 • Vermijden jonge spelers: online operators mogen zich niet richten op minderjarige spelers. Bij het aanmaken van een account dienen nieuwe spelers hun identiteit en daarmede hun leeftijd te bevestigen.
 • KSA geeft vergunningen uit: alleen online operators die een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit (Ksa) kunnen zich in ons land uitgeven als online gokaanbieder. . Voor operators die zich de laatste jaren zonder goklicentie hebben gericht op de Nederlandse spelers, ondanks het verbod daarop, geldt een zogenaamde afkoelingsperiode. Hierdoor kunnen zij minimaal twee jaar niet in aanmerking komen voor een vergunning om als online gokaanbieder operationeel te zijn op de Nederlandse markt.

Hoofdpunten nieuwe wetgeving gokken

Verslavingspreventie

De rode draad bij de nieuwe wet Kansspelen op afstand is de verslavingspreventie. Het preventiebeleid rondom gokverslaving is van toepassing op zowel de land based casino’s als de online gokaanbieders. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn: 

 • Check via CRUKS: vanaf september 2021 dienen (online) casino’s te controleren of spelers die zich aanmelden vermeld staan in Cruks. Staat de speler in dit register? Dan wordt de toegang tot het (online) casino aan zo een speler geweigerd.
 • Voorlichting: aanbieders moeten spelers waarschuwen voor de risico’s die kansspelen met zich meebrengen. Dat moet op meerdere plekken op de website van het online casino zichtbaar zijn en informatieaanvragen moeten altijd binnen handbereik zijn, zowel online als offline.
 • Doorverwijzing: indien nodig, zal een kansspelaanbieder risicovolle spelers naar gespecialiseerde instanties moeten doorverwijzen die verdere hulp kunnen bieden
 • Rapporteren aan de Kansspelautoriteit: de Ksa is de uitvoerende autoriteit die toeziet op naleving van  alle licentievoorwaarden door online gokaanbieders. Deze dienen ook te rapporteren aan de Ksa.

Kanalisatie

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling van de nieuwe wet om ervoor te zorgen dat mensen die online willen gokken dat voortaan bij een betrouwbare en legale online aanbieder kunnen doen. Daarbij heeft het kabinet zichzelf een redelijk abstract doel gesteld: op termijn (er is niet bekend gemaakt op welke termijn) moet 80% van de gokkers bij een legale online gokaanbieder spelen.

Hoe dan ook: mensen moeten bij de hand worden genomen en naar het legale aanbod van online casino’s worden gebracht. Nu online casino’s langer dan een jaar legaal actief zijn in ons land merk je ook dat steeds meer Nederlandse spelers hun weg vinden bij Nederlandse online casino’s en in mindere mate tot niet bij de buitenlandse casino’s.

Meer info? Lees meer over mogelijke gevolgen van spelen bij illegaal online casino.

Reclame

Er worden richtlijnen gevolgd met betrekking tot gokgerelateerde reclames, maar de verwachting is dat deze aan veranderingen onderhevig zullen zijn, onder meer vanwege de verdeeldheid in Den Haag over gokreclames. Op dit moment gelden de volgende regels: 

 • Gokgerelateerde reclames mogen alleen tussen 21:00 en 06:00 worden vertoond. Tussen 06:00 en 21:00 zijn ze verboden op radio en tv.
 • Gokreclames mogen niet tijdens live sportwedstrijden worden uitgezonden.
 • Online gokreclames op sociale media met veel jonge gebruikers zijn niet toegestaan. Hieronder vallen Facebook, Instagram, en Tik Tok.
 • Beroepssporters mogen hun gezicht niet lenen aan gokreclames. Ex-sporters en overige rolmodellen mochten dat tot 30 juni 2022.
 • BN’ers mogen hun gezicht per 30 juni 2022 niet meer lenen aan gokgerelateerde reclames. Een uitzondering is sportsponsoring.

Grofweg gezien kan ik hierover zeggen dat de tegenstanders van gokgerelateerde reclames ook tegenstander waren van de gokwet terwijl voorstanders juist graag gokgerelateerde reclames zien. De voorstanders van gokreclames zien deze vooral als een middel om kanalisatie te stimuleren en spelers te informeren over de legale websites. De tegenstanders hebben het liefst een volledig verbod op gokgerelateerde reclames.

Gokgerelateerde reclames kunnen desalniettemin op veel weerstand rekenen en dat is voor een deel te danken aan de aanbieders zelf en de Ksa die daar de laatste tijd steeds strengere regels voor heeft opgesteld. Tijdens de eerste maanden van de opening van de nieuwe gokmarkt waren er geen beperkingen op het aantal gokreclames per reclameblok waardoor er een stortvloed van gokgerelateerde reclames was. Door de weerstand van zowel de politiek, consumenten, als verslavingszorginstellingen zijn er daarna toch beperkingen ingevoerd.

Lees ook: Stortvloed van gokreclames roept grote weerstand op en Gevaar reclameverbod, gastbijdrage door Steven Vrolijk

Rol van het Cruks-register

Ook zou de Ksa te midden van de corona crisis op 9 april 2020 met een nieuwtje komen: het zogeheten Centraal register uitsluiting kansspelen (Cruks)-register. Dit register moet door elke offline en online gokaanbieder worden geïmplementeerd om risicovolle gokkers te weren. Het register is dan ook bedoeld om gokverslaafde spelers tegen zichzelf en anderen in hun omgeving te beschermen.

In het register komen spelers te staan die op eigen verzoek of op verzoek van derden moeten worden uitgesloten van kansspelen. Dit register is zowel geldig voor online als offline gokfaciliteiten. Elke registratie is gekoppeld aan het BSN-nummer dat bij bezoek of aanmelding bij een casino wordt gecontroleerd. Als de speler staat vermeld in het register, wordt de toegang tot een casino, zowel fysiek als online, geweigerd.

Meer weten over het Cruks-register? Lees hier hoe het Cruks-register werkt.

Stakeholders nieuwe gokwet

De wet Kansspelen op afstand kent ook enkele stakeholders waar rekening mee gehouden moet worden. Denk maar aan politiek Den Haag en de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa).

Politiek Den Haag

Na veel wikken en wegen is het wetsvoorstel Kansspelen op afstand op 19 februari 2019 goedgekeurd en aangenomen door politiek Den Haag. Nadat het wetsvoorstel eerst door de Tweede Kamer zou worden goedgekeurd, was begin 2019 de Eerste Kamer aan de beurt om zich te buigen hierover. . Er waren in 2019 in ieder geval meer voorstanders dan tegenstanders, met als resultaat aanname van de nieuwe wet.

 • Voorstanders: fracties van D66, GroenLinks, PvdA, PVV, en VVD.
 • Tegenstanders: fracties van 50PLUS, CDA, ChristenUnie, OSF, PvdD, SGP, SP.

Ksa: de uitvoerende gokautoriteit

In 2012 riep de Nederlandse overheid de Kansspelautoriteit (Ksa) in het leven. Deze moet voornamelijk toezien op de regulering van het (online) gok gebeuren in ons land. . Daarnaast  is deze autoriteit de enige organisatie die licenties mag uitgeven aan gokaanbieders in ons land om daarmede legaal kansspelen aan te bieden. Ook mag het de casino vergunning intrekken als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan door de gokaanbieder. De voornaamste bevoegdheden van de KSA op een rijtje:

 • De Ksa neemt aanvragen van geïnteresseerde gokaanbieders die de Nederlandse gokmarkt willen betreden in ontvangst en beoordeelt deze.
 • De Ksa mag als ‘mystery’ speler deelnemen aan online kansspelen om illegale aanbieders op te sporen.
 • De Ksa mag bindende aanwijzingen geven om naleving van de nieuwe gokwet af te dwingen.
 • De Ksa mag openbare waarschuwingen uitvaardigen.
 • Bevoegdheden zoals binnentreden en doorzoeken, verzegeling, inbeslagneming worden met de wet Koa geformaliseerd.

Meer weten? Lees alles over de Kansspelautoriteit.

© Copyright 2024. Casino.nl Alle rechten voorbehouden. Casino.nl is een uitgave van AppliedDigitalMedia, Level G (Office 1/2016), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120 Malta. BTW-id MT 2507 2731