Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Verantwoord gokken

Casino.nl is groot liefhebber van alles wat met online gokken te maken heeft. Toch blijven we altijd wijzen op het belang van verantwoord gokken. Speelplezier staat bij ons namelijk voorop en hoewel online casino spellen voor mooie winsten kunnen zorgen, moet online gokken vooral worden gedaan voor het vermaak. 

Verantwoord gokken is op een bewuste manier gokken waarbij mensen bewust zijn over factoren als tijd en geld dat aan de gokdiensten worden besteed. Op deze pagina leggen we je uit wat de risico’s zijn, wat een gokverslaving is, en wat Nederlandse online casino’s doen met het oog op verantwoorde kansspelen.  

Meer weten? Lees meer over 18+, speel bewust.

Wat is verantwoord gokken?

Verantwoord gokken betekent dat je als speler bewust bent over de tijd en het geld dat je besteed aan gokgerelateerde diensten. Mensen die verantwoord spelen weten voor een balans te zorgen tussen plezier en het streven naar winst. Verantwoord gokken is één van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de overheid enerzijds, want die moet gokfaciliteiten zoveel mogelijk sturen in het bevorderen van verantwoorde kansspelen. Anderzijds wordt er ook bij bewustzijn gevraagd bij de speler zelf die uiteindelijk eindverantwoordelijk blijft over zijn of haar gedrag. Aanbieders van kansspelen moeten verantwoorde kansspelen zoveel mogelijk onder de aandacht brengen door middel van:

 • Accountlimieten: sessielimieten, stortlimieten. Deze moeten eenvoudig in het account zijn in te stellen. Vaak kan dit al meteen bij aanmelding bij het casino.
 • Preventie gokverslavingen: indien de speler kenmerken laat zien van gokproblemen moet deze tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Dit kan door het (tijdelijk) sluiten van het account. 
 • Voorlichting: er moet voldoende worden gewezen op de risico's van gokken. Bij gokproblemen moet er informatie beschikbaar zijn waar hulp kan worden ingeschakeld. 

Risico van gokken

Over de risico’s van gokken gesproken. Als je als consument vaak en lang gokt, val je onder de risicogroep en kun je problemen krijgen. De meeste mensen spelen online kansspelen met echt geld en daar is ook meteen waar het grootste risico zich schuilt: je kunt in financiële problemen komen als je je uitgaven niet onder controle houdt. En waar geldproblemen zijn, ontstaan vaak al snel problemen op allerlei andere vlakken: 

 • Geldproblemen: omdat online gokspellen grote winsten kunnen opleveren, laten mensen zich leiden door winnaars verhalen en opportunistisch gedrag. De realiteit is echter dat het casino op lange termijn altijd als winnaar uit de bus komt. Hierdoor zal een speler gemiddeld vaker verliezen dan winnen. Met alle gevolgen van dien.
 • Psychische problemen: door geldproblemen kun je mentaal beïnvloed worden, omdat de dingen niet lopen zoals jij zou willen. Frustraties, onbegrip, en stemmingswisselingen zijn erg gebruikelijk bij mensen met gokproblemen.  
 • Relatieproblemen: als je veel gokt heeft dat niet alleen invloed op jou, maar ook op de mensen om jou heen. Je familie, gezin, kinderen, collega’s; mensen met zware gokverslavingen kunnen mensen in hun omgeving met zich meetrekken. 
 • Concentratieproblemen: iemand met gokproblemen vindt geen rust en dat kan tot concentratieproblemen leiden op je werk of op school.
 • Lichamelijke problemen: daarmee komen we al meteen uit bij één van de meest voorkomende symptomen: dat van slecht slapen. Ook zijn hoofdpijn, buikpijn, en trillen en zweten niet ongebruikelijk.  

Meer weten? Lees alles over de verschillende fases van gokproblemen

Wat is een gokverslaving?

Een verslaving aan iets is grof gezegd het niet meer kunnen stoppen met iets en in dit geval gaat het om het gokken. In de meeste gevallen heeft dat te maken met de drang om geld te winnen terwijl andere mensen wellicht worden aangetrokken door de vormgeving van de spellen zelf. Gokverslavingen zijn de laatste jaren steeds meer verplaatst van landgebonden speelhallen naar online casino’s waar men 24 uur per dag terecht kan. Met het legaliseren van online casino’s in Nederland is het bestrijden van gokverslavingen één van de belangrijkste taken van de Nederlandse overheid. 

Meer weten? Lees alles over gokverslavingen.

CRUKS voor uitsluiting

Een van de initiatieven die daarvoor in het leven is geroepen is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen-register, vaak afgekort tot het CRUKS-register. Dit is een register van de Kansspelautoriteit (KSA) die ervoor moet zorgen dat mensen met gokverslavingen of probleemspelers worden geweerd uit casino’s. Het gaat hierbij zowel om landgebonden casino’s als online casino’s. Vanaf 1 oktober 2021 wordt via het BSN-nummer gecontroleerd of de speler in kwestie op het register staat of niet. Alleen als de bezoeker van het casino niet op het register staat mag hij of zij spelen. 

Meer weten? Lees alles over het CRUKS-register.

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

Volgens de wet of Kansspelen op Afstand (Koa) moeten vooral kwetsbare groepen in bescherming worden genomen. Daarbij doelen de beleidsbepalers op een aantal groepen:

 • Minderjarigen: met een leeftijd tot 18 jaar. Minderjarige Nederlanders moeten volledig worden uitgesloten van elke vorm van deelname aan kansspelen. Online casino’s mogen zich op geen enkele manier richten op deze groep. 
 • Jongvolwassenen: vallen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar. Deze mensen mogen volgens de wet wel online gokken, maar online casino’s mogen zich niet actief richten op deze groep, omdat hun brein nog niet volledig ontwikkeld is op relationeel vlak en daarom behoren tot een risicogroep. Online casino’s mogen geen bonussen aanbieden aan spelers tussen de 18 en 24 jaar. Ook mogen spelers van deze leeftijd niet actief worden benaderd door online casino’s.
 • Ex-gokverslaafden: ex-gokverslaafden moeten ook tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Ex-gokverslaafden zijn in de meeste gevallen behandeld tegen hun verslaving en hebben deze inmiddels overwonnen. Toch blijft het risico tot een terugval. 
 • Mensen met een cognitieve beperking: mensen met een cognitieve beperking mogen niet deelnemen aan kansspelen; ook niet in bijzijn van andere mensen die geen cognitieve beperking hebben. Spelers met een cognitieve beperking zijn niet in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. 
 • Mensen die ingeschreven staan in CRUKS: inschrijving in CRUKS kan op eigen aanvraag of op initiatief van familieleden, vrienden, of andere organisaties. Mensen die in het CRUKS-register staan kunnen geen casino’s bezoeken, noch offline, noch online. 

Hulp bij gokverslaving 

Heb jij moeite om jezelf onder controle te houden of ken jij iemand die aan bovengenoemde kenmerken voldoet? Schakel dan hulp in. Dat kan via: