Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Uitslag stemming wet KOA: online gokken wordt legaal!

We hebben er jaren op moeten wachten, maar het hoge woord is er eindelijk uit: online gokken wordt legaal in Nederland. Na twee plenaire vergaderingen was het vandaag dan tijd voor de langverwachte stemming op het nieuwe wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (Koa). In de eerste vergadering van dinsdag 5 februari werd bepaald dat er nog dusdanig veel vragen waren dat er een tweede debat aan moest worden toegevoegd, dat op dinsdag 12 februari plaatsvond. Daarin werd besloten dat er vandaag op 19 februari zou worden gestemd over het wetsvoorstel en een zestal ingediende moties.

casino.nl-nieuwe-wet-op-kansspelen

Terwijl de Tweede Kamer het wetsvoorstel KOA al had aangenomen was het nu dus eindelijk de Eerste Kamer die aan de beurt was. En de Eerste Kamer is het wetsvoorstel eveneens gunstig gezind gebleken, alhoewel er ook een hoop aantal fracties tegen het voorstel bleek. Hoe het precies zit, nemen we hieronder met je door.

Meerderheid Eerste Kamer voor nieuwe wet op kansspelen

Tijdens ons verslag over het vervolgdebat lieten we al weten wat onze verwachting zou zijn over de stemming. De stemming blijkt als volgt te zijn uitgepakt:

  • Voor: de fracties van D66, GroenLinks, PvdA, PVV, en VVD stemden voor.
  • Tegen: de fracties van 50PLUS, CDA, ChristenUnie, OSF, PvdD, SGP, SP stemden tegen.

Stemming op 6 moties

Ook stemde de Eerste Kamer over zes moties die tijdens de debatten met minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming waren ingediend. De uitslag daarvan is als volgt:

Motie 1: senator Gerkens (SP): afkoelperiode van 5 jaar

Deze motie verzocht de regering om niet-gereguleerde aanbieders die zich ten onrechte hebben gericht op de Nederlandse speler voor 5 jaar niet worden toegelaten tot de Nederlandse markt.

Uitslag: de motie kreeg onvoldoende steun.

Toelichting: de fracties van SGP, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, OSF, SP stemden voor de motie, terwijl de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66, PVV en GroenLinks tegen stemden.

Motie 2: senator Postema (PvdA): afkoelperiode 2 jaar

Deze motie verzocht hetzelfde als hierboven vermeld, maar dan tijdens een periode van twee jaar.

Uitslag: motie is aangenomen.

Toelichting: de fracties van VVD, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, D66 en PVV stemden voor de motie van Postema, de fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD en SP stemden tegen.

Motie 3: senator Van Dijk (SGP): verbod op gokreclames

De motie van Van Dijk verzocht het overwegen van een verbod op online gokgerelateerde reclames.

Uitslag: motie aangenomen.

Toelichting: de fracties van ChristenUnie, SGP, PvdA, GroenLinks, PvdD, CDA, OSF, SP, en 50PLUS stemden voor het verbod op gokreclames, de fracties van VVD, D66 en PVV stemden tegen.

Motie 4: senator Strik (GroenLinks): algeheel verbod gokreclames

Dat is in dit geval inclusief de vergunde bedrijven:

Uitslag: deze motie van senator Strik werd verworpen.

Toelichting: de fracties van SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD, OSF, 50PLUS en SP bleken voorstander te zijn van de moties, maar de fracties van VVD, PvdA, D66 en PVV stemden tegen.

Motie 5: senator Bikker (ChristenUnie): evaluatie maatregelen vermijden jongeren

Met deze motie moet worden voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden.

Uitslag: de motie krijgt steun van alle fracties.

Motie 6 senator Postema (PvdA): criteria blokkeren internetsites

Deze motie verzocht de Kamer te informeren over de te hanteren criteria bij het blokkeren van websites.

Uitslag: de motie is aanvaard.

Toelichting: de fracties van SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, OSF, en PvdA stemden voor de motie van senator Postema. De fracties van 50PLUS, GroenLinks, PvdD, D66, SP en PVV stemden tegen.

Wat nu?

Door het aannemen van het wetsvoorstel worden online kansspelen vanaf medio 2020, onder strikte voorwaarden, legaal in Nederland. Die strikte voorwaarden uiten zich op de volgende manieren:

  • Gokverslavingspreventie: online operators moeten spelers voortdurend controleren. Dat gebeurt onder meer door een profiel, maximale inzetten en voorlichting over de risico’s van gokken. Verder komt er een centraal register waarin spelers met gokproblemen worden opgenomen. Deze spelers kunnen op basis van dit register al dan niet tijdelijk worden uitgesloten en worden doorverwezen voor hulp.
  • Vermijden van jongeren: online casino’s mogen zich niet richten op jongere spelers. Om die reden is ook het inzetten van bekende sporters niet toegestaan. Daarnaast moeten spelers met hun bsn-nummer inloggen op de websites van online aanbieders. Op deze manier kan de leeftijd van de speler worden gecontroleerd.
  • Afkoelperiode: alle aanbieders die de markt wensen te betreden worden uitgebreid gescreend alvorens zij eventueel in aanmerking komen voor een vergunning. Voor partijen die in het verleden de regels hebben overtreden, wordt naar alle waarschijnlijk een afkoelperiode van twee jaar aangehouden.
  • Lootboxes: games die lootboxes bevatten krijgen geen vergunning van de Kansspelautoriteit (KSA). Hiermee houdt de Eerste Kamer vast aan de strenge aanpak omtrent de virtuele schatkistjes.

Trek de champagne maar open

En voor de rest lijkt het ons tijd voor een feestje. De werkdag is misschien nog niet voorbij, maar het is wat ons betreft wel de hoogste tijd om de fles champagne open te trekken. Dit is een overwinning voor iedereen die online kansspelen liefheeft. Geniet ervan, cheers namens Casino.nl!

© Copyright 2024. Casino.nl