Nieuws & Acties

Wetgeving kansspelen en online gokken (update 22 september 2020)

Over de wetgeving voor kansspelen is in Nederland de afgelopen jaren veel te doen geweest. Politiek Den Haag is uitermate verdeeld gebleken en onder meer daarom is de nieuwe Wet op de kansspelen lang blijven liggen. Tot 19 februari 2019. Op die dag zou het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (Koa) dan eindelijk worden aangenomen.

Wat dat betekent voor de Nederlandse gokliefhebber? Dat online kansspelen binnen afzienbare tijd legaal worden in Nederland. En dat werd tijd ook. Want we moeten het nog altijd doen met een wet die totaal niet meer van deze tijd is. Hoe het precies zit? We gaan er nader op in en vertellen je alles over de huidige wetgeving kansspelen en wat er komen gaat.

casino.nl huidige wetgeving wet op kansspelen of afstand

Huidige kansspelwet uit 1964 is verouderd

Want schrik vooral niet als we je vertellen dat de huidige kansspelwet uit 1964 stamt. Terwijl dat bij veel wetten nog niet eens zoveel uitmaakt, wordt het heel anders als we het hebben over een markt die technologisch gezien compleet is veranderd. Natuurlijk, kansspelen als roulette zijn op zich al eeuwenoud, maar laten we niet vergeten dat het gokken voor een groot deel is verplaatst van de speeltafel naar het internet. Het internet bestond echter nog niet in 1964 en dus kan online gokken onder de huidige voorwaarden niet worden gelegaliseerd. Het is dan ook hoog tijd voor een nieuwe wet, de huidige kansspelwet is namelijk niet meer van deze tijd.

Kernpunten huidige wetgeving kansspelen

Net als in veel andere landen waar kansspelen legaal zijn, geldt voor Nederland ook dat de huidige wetgeving het mogelijk maakt dat gokkers in een gereguleerde omgeving gokken. In veel landen zijn namelijk wetten bedacht die het mogelijk maken om binnen een beschermde omgeving te gokken en zo een vuist te maken tegen illegaal gokken. Wat dat betekent? Natuurlijk dat de inkomsten van kansspelbelastingen bij de overheid terechtkomen, maar ook dat de speler beschermd wordt. Dat is anders dan in het illegale gokcircuit, waar geen vangnet is voor gokverslaafden en/of waar ook geen voorlichting wordt gegeven. Natuurlijk, ook bij een legale gokfaciliteit kan een speler zich in de nesten werken, maar er kan ook altijd om hulp worden gevraagd als daar behoefte aan is. Bovendien zal een aanbieder van kansspelen bij extreem gokgedrag de speler zelf ook beletten om verder te spelen. Althans, dat wordt van de aanbieders verwacht. In veel gevallen gaat dat in Nederland naar behoren. Bovendien is de speler in een gereguleerde omgeving minder kwetsbaar, omdat de eerlijkheid van het spelverloop ook nauwkeurig in de gaten wordt gehouden door gokautoriteiten.

Online kansspelen en de huidige wetgeving

Dat brengt ons meteen bij de knelpunten van online gokken en de huidige wetgeving. Want terwijl risicovol speelgedrag bij een fysiek casino tot zekere hoogte kan worden waargenomen, is dat online wel anders. Toezichthouders zijn offline veel beter in staat om mensen die gokverslavingen hebben eruit te pikken en door te verwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden. Online wordt de speler echter niet waargenomen en dat maakt het moeilijk om een effectief kansspelpreventiebeleid te voeren. Dit punt zorgde voor een hoop vraagtekens in politiek Den Haag en onder meer daarom is er zo lang gediscussieerd over een nieuwe wet. Binnen de huidige wetgeving is er dus geen ruimte voor online kansspelen en dat betekent automatisch ook dat elke speler die online gokt bij een illegale aanbieder speelt en kwetsbaar is.

Wat gaat er veranderen?

Met de goedkeuring van de nieuwe wet voor Kansspelen op Afstand wordt online gokken legaal in Nederland. Daarbij moet wel gezegd worden dat online kansspelen onder strikte voorwaarden mogelijk wordt. Deze strikte voorwaarden op een rij:

  • Gokverslavingspreventie: er moet voortdurend worden gecontroleerd door online casino’s. Zo moeten spelers een account aanmaken, gelden er maximale inzetten en moeten spelers worden voorgelicht over de risico’s van gokken. Zo komt er een centraal register met spelers met gokproblemen. Via dit register kunnen deze risicospelers worden uitgesloten en worden doorverwezen voor professionele hulp.
  • Vermijden jonge spelers: ook mogen online operators zich niet richten op minderjarige spelers. Zo moeten spelers met hun bsn-nummer inloggen om online te kunnen gokken. Op deze manier kan de leeftijd van de deelnemer worden gecheckt.
  • KSA geeft vergunningen uit: alleen online operators die een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit (KSA) mogen hun diensten aanbieden aan de Nederlandse speler. Voor operators die zich de laatste jaren toch op de Nederlandse speler hebben gericht, ondanks het verbod daarop, geldt een zogenaamde afkoelingsperiode . Daardoor is de verwachting dat zij twee jaar niet in aanmerking komen voor een vergunning voor de Nederlandse markt.
Bron: Kansspelautoriteit.nl

Wanneer treedt de nieuwe wet Kansspelen op Afstand in werking?

Update 24 juni 2020:

De coronacrisis lijkt niets te veranderen aan het streven van het kabinet om online gokken medio 2020 legaal te maken. Nog altijd geldt 1 juli 2020 als streefdatum. Zo komen we de volgende bepalingen tegen die op 24 juni door de Kansspelautoriteit zijn gepubliceerd:

De gemoderniseerde Wet op de kansspelen treedt in werking op 1 januari 2021. De KSA start met de behandeling van vergunningaanvragen. Let op: dit is een prognose.

Daarnaast lezen we:

Opening markt 1 juli 2021 na afgifte vergunningen door de KSA: online gokken is nu niet meer illegaal, mits de aanbieder een vergunning heeft. Let op: dit is een prognose

Deze bepalingen wijken vooralsnog niet af van de laatste informatie die we hadden. Dat is in dit geval een uiterst hoopvol bericht, aangezien we voorlopig kunnen concluderen dat de coronacrisis geen direct effect lijkt te hebben op het inwerkingtreden van de gokwet. Let daarbij wel op dat we het over streefdata hebben en dus niet over definitieve data.

CRUKS: register tegen gokverslavingen

Ook zou de KSA te midden van de coronacrisis op 9 april 2020 met een nieuwtje komen: het zogeheten Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)-register. Dit register moet door elke offline en aanbieder worden geïmplementeerd om risicovolle gokkers te weren. Het register is dan ook bedoeld om gokverslaafde spelers tegen zichzelf beschermen.

Meer weten over het CRUKS-register? Lees hier hoe het CRUKS-register werkt.


UPDATE 22 september 2020:

Aanvraag vergunningen

De voorzitter van de Kansspelautoriteit René Jansen van de KSA heeft op 21 september aangekondigd dat de aanvragen voor de online casino vergunningen vanaf van 1 maart 2021 in behandeling wordt genomen. De verwerkingstijd van deze vergunningsaanvragen bedraagt een paar maanden waardoor er in principe vanaf 1 september 2021 legaal in Nederland gegokt zou moeten kunnen worden. 

CRUKS-register

Over het CRUKS-register is bekend gemaakt dat het register vanaf oktober 2020 zal worden aangesloten op de testomgevingen van aanbieders. 

Afkoelingsperiode

De afkoelingsperiode is gelijk gebleven en neemt als uitgangsdatum 1 juli 2018 aan, wat erop neerkomt dat aanbieders die in aanmerking willen komen voor een Nederlandse vergunning in ieder geval vanaf deze datum de regels niet mogen hebben overtreden. 

Meer weten? Lees hier meer over de mededeling van de KSA

Gerelateerde content