Nieuws & Acties

Leer meer over de huidige wetgeving kansspelen

Over de wetgeving voor kansspelen is in Nederland de afgelopen jaren veel te doen geweest. Politiek Den Haag is uitermate verdeeld gebleken en onder meer daarom is de nieuwe Wet op de kansspelen lang blijven liggen. Tot 19 februari 2019. Op die dag zou het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (Koa) dan eindelijk worden aangenomen.

Wat dat betekent voor de Nederlandse gokliefhebber? Dat online kansspelen binnen afzienbare tijd legaal worden in Nederland. En dat werd tijd ook. Want we moeten het nog altijd doen met een wet die totaal niet meer van deze tijd is. Hoe het precies zit? We gaan er nader op in en vertellen je alles over de huidige wetgeving kansspelen en wat er komen gaat.

casino.nl huidige wetgeving wet op kansspelen of afstand

Huidige kansspelwet uit 1964 is verouderd

Want schrik vooral niet als we je vertellen dat de huidige kansspelwet uit 1964 stamt. Terwijl dat bij veel wetten nog niet eens zoveel uitmaakt, wordt het heel anders als we het hebben over een markt die technologisch gezien compleet is veranderd. Natuurlijk, kansspelen als roulette zijn op zich al eeuwenoud, maar laten we niet vergeten dat het gokken voor een groot deel is verplaatst van de speeltafel naar het internet. Het internet bestond echter nog niet in 1964 en dus kan online gokken onder de huidige voorwaarden niet worden gelegaliseerd. Het is dan ook hoog tijd voor een nieuwe wet, de huidige kansspelwet is namelijk niet meer van deze tijd.

Kernpunten huidige wetgeving kansspelen

Net als in veel andere landen waar kansspelen legaal zijn, geldt voor Nederland ook dat de huidige wetgeving het mogelijk maakt dat gokkers in een gereguleerde omgeving gokken. In veel landen zijn namelijk wetten bedacht die het mogelijk maken om binnen een beschermde omgeving te gokken en zo een vuist te maken tegen illegaal gokken. Wat dat betekent? Natuurlijk dat de inkomsten van kansspelbelastingen bij de overheid terechtkomen, maar ook dat de speler beschermd wordt. Dat is anders dan in het illegale gokcircuit, waar geen vangnet is voor gokverslaafden en/of waar ook geen voorlichting wordt gegeven. Natuurlijk, ook bij een legale gokfaciliteit kan een speler zich in de nesten werken, maar er kan ook altijd om hulp worden gevraagd als daar behoefte aan is. Bovendien zal een aanbieder van kansspelen bij extreem gokgedrag de speler zelf ook beletten om verder te spelen. Althans, dat wordt van de aanbieders verwacht. In veel gevallen gaat dat in Nederland naar behoren. Bovendien is de speler in een gereguleerde omgeving minder kwetsbaar, omdat de eerlijkheid van het spelverloop ook nauwkeurig in de gaten wordt gehouden door gokautoriteiten.

Online kansspelen en de huidige wetgeving

Dat brengt ons meteen bij de knelpunten van online gokken en de huidige wetgeving. Want terwijl risicovol speelgedrag bij een fysiek casino tot zekere hoogte kan worden waargenomen, is dat online wel anders. Toezichthouders zijn offline veel beter in staat om mensen die gokverslavingen hebben eruit te pikken en door te verwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden. Online wordt de speler echter niet waargenomen en dat maakt het moeilijk om een effectief kansspelpreventiebeleid te voeren. Dit punt zorgde voor een hoop vraagtekens in politiek Den Haag en onder meer daarom is er zo lang gediscussieerd over een nieuwe wet. Binnen de huidige wetgeving is er dus geen ruimte voor online kansspelen en dat betekent automatisch ook dat elke speler die online gokt bij een illegale aanbieder speelt en kwetsbaar is.

Wat gaat er veranderen?

Met de goedkeuring van de nieuwe wet voor Kansspelen op Afstand wordt online gokken legaal in Nederland. Daarbij moet wel gezegd worden dat online kansspelen onder strikte voorwaarden mogelijk wordt. Deze strikte voorwaarden op een rij:

  • Gokverslavingspreventie: er moet voortdurend worden gecontroleerd door online casino’s. Zo moeten spelers een account aanmaken, gelden er maximale inzetten en moeten spelers worden voorgelicht over de risico’s van gokken. Zo komt er een centraal register met spelers met gokproblemen. Via dit register kunnen deze risicospelers worden uitgesloten en worden doorverwezen voor professionele hulp.
  • Vermijden jonge spelers: ook mogen online operators zich niet richten op minderjarige spelers. Zo moeten spelers met hun bsn-nummer inloggen om online te kunnen gokken. Op deze manier kan de leeftijd van de deelnemer worden gecheckt.
  • KSA geeft vergunningen uit: alleen online operators die een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit (KSA) mogen hun diensten aanbieden aan de Nederlandse speler. Voor operators die zich de laatste jaren toch op de Nederlandse speler hebben gericht, ondanks het verbod daarop, geldt een zogenaamde afkoelingsperiode . Daardoor is de verwachting dat zij twee jaar niet in aanmerking komen voor een vergunning voor de Nederlandse markt.

Wanneer treedt de nieuwe wet Kansspelen op Afstand in werking?

In juli 2016 stemde de Tweede Kamer over een nieuw wetsvoorstel over online gokken, dat na veel gesteggel werd goedgekeurd op 7 juli van hetzelfde jaar. Pas in februari 2019 is dit wetsvoorstel behandeld door de Eerste Kamer en na twee plenaire vergaderingen volgde er op 19 februari een stemming. Daarin werd vóór het nieuwe wetsvoorstel gestemd. Tijdens de stemming werd bekendgemaakt dat online kansspelen vanaf medio 2020 legaal moeten worden in Nederland. Op deze manier heeft de Kansspelautoriteit de tijd en ruimte om de markt voor te bereiden op het legale kansspelaanbod en kan het ook vergunningsaanvragen in behandeling nemen. Hoeveel aanbieders er moeten komen is nog niet vastgesteld, maar minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming liet al wel het getal van 40 à 45 vergunningen vallen.

Gerelateerde content


show