Gokwet Nederland: alles over kansspelen op afstand

Over de gokwet Nederland is in Nederland de afgelopen jaren veel te doen geweest. Politiek Den Haag is uitermate verdeeld gebleken en onder meer daarom zou de nieuwe Wet op de kansspelen lang blijven liggen. Tot 19 februari 2019.

Gokwet Nederland

Op die dag werd het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (Koa) aangenomen. De nieuwe wet voor online kansspelen is sinds 1 april 2021 actief en de markt zelf is een half jaar later op 2 oktober 2021 opengegaan.

Hoe het precies zit met de huidige gokwet Nederland? Ik vertel je alles over de nieuwe Nederlandse wetgeving rondom kansspelen.

Spelen bij legale online casino’s? Lees dan eerst onze online casino reviews.


Samenvatting

De wet op kansspelen op afstand (Koa) is erop gericht om de verouderde gokwet Nederland uit 1964 op te volgen in tijden dat het casino landschap zich steeds meer verplaatst naar het internet. Dat de nieuwe wet zo lang op zich heeft laten wachten komt onder meer door het feit dat de gokverslaving preventiebeleid op afstand moeilijk is uit te voeren. Wat je over de nieuwe wet moet weten is dat: 

 • De vorige wet uit 1964 stamde en moest worden opgevolgd door een nieuwe wet die rekening houdt met nieuwe marktontwikkelingen, zoals online casino’s. Het effectief beschermen van risicospelers het belangrijkste struikelblok is geweest bij het aannemen van de wet en het invullen van de exacte regels en bepalingen.
 • De nieuwe gokwet ervoor moet zorgen dat mensen op een veilige manier kunnen spelen bij legale aanbieders met een Nederlandse licentie.  
 • De Kansspelautoriteit is de verantwoordelijke entiteit voor het reguleren en bewaken van de (online) gokmarkt in Nederland.
 • Sinds 1 april 2021 is de nieuwe gokwet Kansspelen op Afstand (Koa) actief. Sindsdien neemt de Kansspelautoriteit (KSA) ook licentieaanvragen in behandeling.
 • Op 29 september 2021 zou de KSA de eerste 10 licenties uitgeven aan 4 Nederlandse en 6 buitenlandse operators.
 • Sinds 2 oktober 2021 mag er officieel online gegokt worden in Nederland. Toen zouden de eerste online casino’s online gaan met hun websites.
 • Per 30 juni 2022 mogen er geen rolmodellen meer worden gebruikt in gokgerelateerde reclames.

 

Nieuwe gokwet Nederland sinds 1 april 2021 actief

Met het aannemen van de nieuwe wet Kansspelen op Afstand (Koa) op 19 februari 2019 is er een nieuw begin in Nederland voor elke liefhebber van kansspelen. Na een paar vertragingen zou de nieuwe gokwet Nederland op 1 april 2021 actief worden. Dat betekende echter niet dat er vanaf die datum ook al online gegokt kon worden bij Nederlandse casino’s.

Online casino’s sinds 2 oktober 2021 open

Daarvoor moesten namelijk eerst legale aanbieders zijn. Die konden vanaf 1 april 2021 hun licentieaanvraag indien voor een Nederlandse vergunning. Hierna zou de Kansspelautoriteit tot uiterlijk 28 september de tijd nemen om de aanvragen te behandelen en eventueel goed te keuren. Goedgekeurde vergunningen zijn per 2 oktober 2021 geldig wat betekent dat de eerste lichting van gelicentieerde casino’s per die datum legaal hun diensten mogen aanbieden aan Nederlandse spelers. Sinds 2 oktober 2021 is de markt geopend met de nieuwe gokwet Nederland.

Kernpunten huidige wetgeving kansspelen

Net als in veel andere landen waar kansspelen legaal zijn, geldt voor Nederland ook dat de huidige wetgeving het mogelijk maakt dat gokkers in een gereguleerde omgeving gokken. In veel landen zijn namelijk wetten bedacht die het mogelijk maken om binnen een beschermde omgeving te gokken en zo een vuist te maken tegen illegaal gokken. Wat dat betekent? Natuurlijk dat de inkomsten van kansspelbelastingen bij de overheid terechtkomen, maar ook dat de speler beschermd wordt.

Dat is anders dan in het illegale gokcircuit, waar geen vangnet is voor gokverslaafden en/of waar ook geen voorlichting wordt gegeven. Natuurlijk, ook bij een legale gokfaciliteit kan een speler zich in de nesten werken, maar er kan ook altijd om hulp worden gevraagd als daar behoefte aan is. Bovendien zal een aanbieder van kansspelen bij extreem gokgedrag de speler zelf ook beletten om verder te spelen. Althans, dat wordt van de aanbieders verwacht. In veel gevallen gaat dat in Nederland naar behoren. Bovendien is de speler in een gereguleerde omgeving minder kwetsbaar, omdat de eerlijkheid van het spelverloop ook nauwkeurig in de gaten wordt gehouden door gokautoriteiten.

Wat is er veranderd?

Met de goedkeuring van de nieuwe wet voor Kansspelen op Afstand is online gokken legaal geworden in Nederland. Daarbij moet wel gezegd worden dat online kansspelen onder strikte voorwaarden mogelijk is. Deze strikte voorwaarden op een rij:

 • Gokverslavingspreventie: er moet voortdurend worden gecontroleerd door online casino’s. Zo moeten spelers een account aanmaken, gelden er maximale inzetten en moeten spelers worden voorgelicht over de risico’s van gokken. Ook is er een centraal register met spelers met gokproblemen. Via dit register kunnen deze risicospelers worden uitgesloten en worden doorverwezen voor professionele hulp.
 • Vermijden jonge spelers: online operators mogen zich niet richten op minderjarige spelers. Zo moeten spelers met hun bsn-nummer inloggen om online te kunnen gokken. Op deze manier kan de leeftijd van de deelnemer worden gecheckt.
 • KSA geeft vergunningen uit: alleen online operators die een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit (KSA) mogen hun diensten aanbieden aan de Nederlandse speler. Voor operators die zich de laatste jaren toch op de Nederlandse speler hebben gericht, ondanks het verbod daarop, geldt een zogenaamde afkoelingsperiode. Daardoor is de verwachting dat zij twee jaar niet in aanmerking komen voor een vergunning voor de Nederlandse markt.

Meer weten over de afkoelingsperiode? Lees hier alles over de afkoelingsperiode.

Hoofdpunten nieuwe wetgeving gokken

Verslavingspreventie

De rode draad bij de nieuwe wet kansspelen op afstand is de verslavingspreventie. Dat preventieve beleid moet zowel bij land based als online aanbieders worden gevolgd en centraal daarin staan een aantal punten:

 • Check via CRUKS: vanaf september 2021 moet de speler in CRUKS worden gecontroleerd. Staat de speler in dit register? Dan wordt de toegang geweigerd.
 • Voorlichting: aanbieders moeten spelers waarschuwen voor de risico’s die kansspelen met zich meebrengen. Dat moet op meerdere momenten zichtbaar zijn en informatieaanvragen moeten altijd binnen handbereik zijn, zowel online als offline.
 • Doorverwijzing: indien nodig, zal een kansspelaanbieder risicovolle spelers naar gespecialiseerde instanties moeten doorverwijzen die verdere hulp kunnen bieden.
 • Rapporteren aan de Kansspelautoriteit: de KSA is de uitvoerende autoriteit die erop toeziet dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om veilige kansspelen aan te bieden. Daar moet ook aan worden gerapporteerd.

Kanalisatie

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling van de nieuwe wet om ervoor te zorgen dat mensen die online willen gokken dat voortaan bij een betrouwbare en legale online aanbieder kunnen doen. Daarbij heeft het kabinet zichzelf een redelijk abstract doel gesteld: op termijn (er is niet bekend is gemaakt op welke termijn) moet 80% van de gokkers bij een legale online aanbieder spelen.

Mijn verwachting is dat de deze doelstelling de komende maanden steeds concreter zal worden. Dit zal uiteraard afhangen van de definitieve ingangsdatum. Hoe dan ook: mensen moeten bij de hand worden genomen en naar het legale aanbod worden gebracht.

Meer info? Lees meer over mogelijke gevolgen van spelen bij illegaal online casino.

Reclame

Er worden richtlijnen gevolgd met betrekking tot gokgerelateerde reclames, maar de verwachting is dat deze aan veranderingen onderhevig zullen zijn, onder meer vanwege de verdeeldheid in Den Haag over gokreclames. Op dit moment gelden de volgende regels: 

 • Gokgerelateerde reclames mogen alleen tussen 21:00 en 06:00 worden getoond. Gokreclames zijn tussen 06:00 en 21:00 verboden op radio en tv.
 • Gokreclames mogen niet tijdens live sportwedstrijden worden uitgezonden.
 • Online gokreclames op sociale media met veel jongere gebruikers zijn niet toegestaan. Hieronder vallen Facebook, Instagram, en TikTok.
 • Beroepssporters mogen hun gezicht niet lenen aan gokreclames. Ex-sporters mochten dat tot 30 juni 2022.
 • BN’ers mogen hun gezicht per 30 juni 2022 niet meer lenen aan gokgerelateerde reclames. Een uitzondering is sportsponsoring.

Grofweg gezien kan ik hierover zeggen dat de tegenstanders van gokgerelateerde reclames ook tegenstander waren van de gokwet terwijl voorstanders juist graag gokgerelateerde reclames zien. De voorstanders van gokreclames zien deze vooral als een middel om kanalisatie te stimuleren en spelers te informeren over de legale websites. De tegenstanders hebben het liefst een volledig verbod op gokgerelateerde reclames.

Gokgerelateerde reclames kunnen desalniettemin op veel weerstand rekenen en dat is voor een deel te danken aan de aanbieders zelf en de KSA die daar geen duidelijke regels voor heeft opgesteld. Tijdens de eerste maanden van de opening van de nieuwe gokmarkt waren er geen beperkingen op het aantal gokreclames per reclameblok waardoor er een stortvloed van gokgerelateerde reclames was. Door de weerstand van zowel de politiek, consumenten, als verslavingszorginstellingen zouden er daarna toch beperkingen worden ingevoerd.

Lees ook: Stortvloed van gokreclames roept grote weerstand op

Rol van het CRUKS-register

Ook zou de KSA te midden van de coronacrisis op 9 april 2020 met een nieuwtje komen: het zogeheten Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)-register. Dit register moet door elke offline en aanbieder worden geïmplementeerd om risicovolle gokkers te weren. Het register is dan ook bedoeld om gokverslaafde spelers tegen zichzelf beschermen.

In het register komen spelers te staan die op eigen verzoek of op verzoek van derden moeten worden uitgesloten van kansspelen. Dit register is zowel geldig voor online als offline gokfaciliteiten. Elke registratie is gekoppeld aan het BSN-nummer dat bij bezoek of aanmelding bij een casino wordt gecontroleerd. Als de speler staat vermeld in het register, wordt de toegang geweigerd; dan wel aan de deur of op de website van een online casino.

Meer weten over het CRUKS-register? Lees hier hoe het CRUKS-register werkt.

Stakeholders van nieuwe gokwet

Bij de wet op kansspelen op afstand zijn er een aantal stakeholders die een belangrijke rol spelen. Daarbij wil ik overigens geen credits uitdelen, want ik heb het hier uiteindelijk wel over de verantwoordelijken van de vertraging van de gokwet. De eerste plannen voor de gokwet werden immers al in 2011 gemaakt en het heeft maar liefst 10 jaar geduurd voordat het uiteindelijk zo ver zou komen. Enfin, de verantwoordelijkheden zijn in ieder geval:

Politiek Den Haag

Al kan ik beter zeggen: een deel van het kabinet. Lang niet iedereen zou voorstander blijken van de gokwet en op zich hoeft dat niet om een wet erdoor te krijgen. Nadat het wetsvoorstel eerst door de Tweede Kamer zou worden goedgekeurd, was begin 2019 de Eerste Kamer aan de beurt om zich te buigen over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Er zouden in ieder geval meer voorstanders zijn dan tegenstanders en dat zo ervoor zorgen dat de wet op 19 februari 2019 zou worden aangenomen: 

 • Voorstanders: fracties van D66, GroenLinks, PvdA, PVV, en VVD.
 • Tegenstanders: fracties van 50PLUS, CDA, ChristenUnie, OSF, PvdD, SGP, SP.

KSA: uitvoerende gokautoriteit

In 2012 zou de Nederlandse overheid de Kansspelautoriteit (KSA) in het leven roepen om ervoor te zorgen dat er een waakhond zou bestaan die gokmarkt reguleert en in de gaten houdt. De autoriteit is de enige organisatie die licenties voor legale aanbieders mag afgeven. Ook mag het de vergunning intrekken als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan door de aanbieder. Totdat de gokmarkt open gaat, probeert de KSA zoveel mogelijk te voorkomen dat er illegale kansspelen in ons land kunnen worden gespeeld. De voornaamste bevoegdheden van de KSA, wanneer de wet kansspelen op afstand ingaat, zijn als volgt: 

 • De KSA neemt aanvragen van geïnteresseerde aanbieders die de Nederlandse gokmarkt willen betreden in ontvangst en beoordeelt deze.
 • De KSA mag als mystery speler deelnemen aan online kansspelen om illegale aanbieders op te sporen.
 • De KSA mag bindende aanwijzingen geven om naleving van de nieuwe gokwet af te dwingen.
 • De KSA mag openbare waarschuwingen uitvaardigen.
 • Bevoegdheden zoals binnentreden en doorzoeken, verzegeling, inbeslagneming worden met de ingang van de nieuwe kansspelwet geformaliseerd.

Meer weten? Lees alles over de Kansspelautoriteit.

Veelgestelde vragen gokwet kansspelen op afstand Nederland

Is online gokken legaal in NL?

Ja, online gokken is sinds 2 oktober 2021 toegestaan. Toen zouden namelijk de eerste online operators met een KSA-vergunning verschijnen. Spelers uit Nederland mogen alleen spelen bij casino’s die beschikken over deze licentie.

Sinds wanneer is de nieuwe gokwet actief?

De nieuwe gokwet Kansspelen op Afstand (Koa) is sinds 1 april 2021 van kracht. Op 2 oktober 2021 zijn de eerste online casino’s met een KSA-vergunning actief. Sinds die datum kunnen spelers uit Nederland legaal gokken bij een Nederlandse online aanbieder.

Waar kan ik online gokken?

Op dit moment kun je bij verschillende online casino’s gokken die een Nederlandse licentie hebben bemachtigd. Er zijn op dit moment zowel Nederlandse aanbieders als buitenlandse partijen die een licentie hebben bemachtigd. Op Casino.nl vind je een overzicht van legale aanbieders, waaronder Holland Casino, TOTO, en BetCity.

Waarom is er een nieuwe gokwet Nederland aangenomen?

De nieuwe gokwet Nederland is aangenomen om legaal online gokken mogelijk te maken en zo te voorkomen dat spelers gokken bij illegale aanbieders. Daar is lang niet altijd een adequaat gokverslaving preventiebeleid. Ook werd er elk jaar voor miljoenen euro’s misgelopen omdat gebruikers speelden op buitenlandse, niet-gereguleerde websites die geen belasting afdroegen in Nederland. Tot slot was de vorige gokwet uit 1964 verouderd. Ten tijde van deze gokken Nederland wetgeving bestonden er immers geen online kansspelen.

Ik werk sinds 2005 in iGaming en sinds 2008 heb ik de leiding over Casino.nl en schrijf daarnaast voor diverse andere websites. Mijn specialiteit is kansspelwetgeving en vergunningen. Ik ben dol op reizen en de meeste content in de categorie casino bestemmingen komt van mijn hand.