Gokwet in Nederland: alles over kansspelen op afstand

Over de wetgeving voor kansspelen is in Nederland de afgelopen jaren veel te doen geweest. Politiek Den Haag is uitermate verdeeld gebleken en onder meer daarom is de nieuwe Wet op de kansspelen lang blijven liggen. Tot 19 februari 2019.

Op die dag zou het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (Koa) dan eindelijk worden aangenomen.

Wat dat betekent voor de Nederlandse gokliefhebber? Dat de nieuwe wet voor online kansspelen sinds 1 april 2021 actief is en dat de markt een half jaar later op 1 oktober 2021 is opengegaan. En dat werd tijd ook. Hoe het precies zit met de huidige gokwet in Nederland? Ik ga er nader op in en vertel je alles over de wetgeving rondom kansspelen.

casino.nl huidige wetgeving wet op kansspelen of afstand


Samenvatting

De wet op kansspelen op afstand (Koa) is erop gericht om de verouderde wet uit 1964 op te volgen in tijden dat het casino landschap zich steeds meer verplaatst naar het internet. Dat de nieuwe wet zo lang op zich heeft laten wachten komt onder meer door het feit dat de gokverslaving preventiebeleid op afstand moeilijk is uit te voeren. Wat je over de nieuwe wet moet weten is dat: 

 • De vorige wet uit 1964 stamde en moest worden opgevolgd door een nieuwe wet die rekening houdt met nieuwe marktontwikkelingen, zoals online casino’s. Het effectief beschermen van risicospelers het belangrijkste struikelblok is geweest bij het aannemen van de wet en het invullen van de exacte regels en bepalingen.
 • De nieuwe gokwet ervoor moet zorgen dat mensen op een veilige manier kunnen spelen bij legale aanbieders met een Nederlandse licentie.  
 • Vanaf 1 oktober 2021 mag er officieel online gegokt worden in Nederland.

 

Nieuwe gokwet is sinds 1 april 2021 actief

Met het aannemen van de nieuwe wet Kansspelen op Afstand (Koa) op 19 februari 2019 is er een nieuw begin in Nederland voor elke liefhebber van kansspelen. Na een paar vertragingen zou de nieuwe gokwet op 1 april 2021 actief worden. Dat betekende echter niet dat er vanaf die datum ook al online gegokt kon worden bij Nederlandse casino’s.

Online casino’s sinds 1 oktober 2021 open

Daarvoor moesten namelijk eerst legale aanbieders zijn. Die konden vanaf 1 april 2021 hun licentieaanvraag indien voor een Nederlandse vergunning. Hierna zou de Kansspelautoriteit tot uiterlijk 28 september de tijd nemen om de aanvragen te behandelen en eventueel goed te keuren. Goedgekeurde vergunningen zijn per 1 oktober 2021 geldig wat betekent dat de eerste lichting van gelicentieerde casino’s per die datum legaal hun diensten mogen aanbieden aan Nederlandse spelers. Vanaf 1 oktober 2021 is de markt geopend.

Kernpunten huidige wetgeving kansspelen

Net als in veel andere landen waar kansspelen legaal zijn, geldt voor Nederland ook dat de huidige wetgeving het mogelijk maakt dat gokkers in een gereguleerde omgeving gokken. In veel landen zijn namelijk wetten bedacht die het mogelijk maken om binnen een beschermde omgeving te gokken en zo een vuist te maken tegen illegaal gokken. Wat dat betekent? Natuurlijk dat de inkomsten van kansspelbelastingen bij de overheid terechtkomen, maar ook dat de speler beschermd wordt. Dat is anders dan in het illegale gokcircuit, waar geen vangnet is voor gokverslaafden en/of waar ook geen voorlichting wordt gegeven. Natuurlijk, ook bij een legale gokfaciliteit kan een speler zich in de nesten werken, maar er kan ook altijd om hulp worden gevraagd als daar behoefte aan is. Bovendien zal een aanbieder van kansspelen bij extreem gokgedrag de speler zelf ook beletten om verder te spelen. Althans, dat wordt van de aanbieders verwacht. In veel gevallen gaat dat in Nederland naar behoren. Bovendien is de speler in een gereguleerde omgeving minder kwetsbaar, omdat de eerlijkheid van het spelverloop ook nauwkeurig in de gaten wordt gehouden door gokautoriteiten.

Wat is er veranderd?

Met de goedkeuring van de nieuwe wet voor Kansspelen op Afstand is online gokken legaal geworden in Nederland. Daarbij moet wel gezegd worden dat online kansspelen onder strikte voorwaarden mogelijk is. Deze strikte voorwaarden op een rij:

 • Gokverslavingspreventie: er moet voortdurend worden gecontroleerd door online casino’s. Zo moeten spelers een account aanmaken, gelden er maximale inzetten en moeten spelers worden voorgelicht over de risico’s van gokken. Ook is er een centraal register met spelers met gokproblemen. Via dit register kunnen deze risicospelers worden uitgesloten en worden doorverwezen voor professionele hulp.
 • Vermijden jonge spelers: online operators mogen zich niet richten op minderjarige spelers. Zo moeten spelers met hun bsn-nummer inloggen om online te kunnen gokken. Op deze manier kan de leeftijd van de deelnemer worden gecheckt.
 • KSA geeft vergunningen uit: alleen online operators die een vergunning krijgen van de Kansspelautoriteit (KSA) mogen hun diensten aanbieden aan de Nederlandse speler. Voor operators die zich de laatste jaren toch op de Nederlandse speler hebben gericht, ondanks het verbod daarop, geldt een zogenaamde afkoelingsperiode. Daardoor is de verwachting dat zij twee jaar niet in aanmerking komen voor een vergunning voor de Nederlandse markt.

Meer weten over de afkoelingsperiode? Lees hier alles over de afkoelingsperiode.

Hoofdpunten nieuwe wetgeving gokken

Verslavingspreventie

De rode draad bij de nieuwe wet kansspelen op afstand is de verslavingspreventie. Dat preventieve beleid moet zowel bij land based als online aanbieders worden gevolgd en centraal daarin staan een aantal punten:

 • Check via CRUKS: vanaf september 2021 moet de speler in CRUKS worden gecontroleerd. Staat de speler in dit register? Dan wordt de toegang geweigerd.
 • Voorlichting: aanbieders moeten spelers waarschuwen voor de risico’s die kansspelen met zich meebrengen. Dat moet op meerdere momenten zichtbaar zijn en informatieaanvragen moeten altijd binnen handbereik zijn, zowel online als offline.
 • Doorverwijzing: indien nodig, zal een kansspelaanbieder risicovolle spelers naar gespecialiseerde instanties moeten doorverwijzen die verdere hulp kunnen bieden.
 • Rapporteren aan de Kansspelautoriteit: de KSA is de uitvoerende autoriteit die erop toeziet dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om veilige kansspelen aan te bieden. Daar moet ook aan worden gerapporteerd. 

Kanalisatie

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling van de nieuwe wet om ervoor te zorgen dat mensen die online willen gokken dat voortaan bij een betrouwbare en legale online aanbieder kunnen doen. Daarbij heeft het kabinet zichzelf een redelijk abstract doel gesteld: op termijn (er is niet bekend is gemaakt op welke termijn) moet 80% van de gokkers bij een legale online aanbieder spelen. Mijn verwachting is dat de deze doelstelling de komende maanden steeds concreter zal worden. Dit zal uiteraard afhangen van de definitieve ingangsdatum. Hoe dan ook: mensen moeten bij de hand worden genomen en naar het legale aanbod worden gebracht. 

Reclame

Over de exacte invulling van het reclamebeleid is nog altijd geen uitsluitsel. Zo is er nog geen akkoord over of gokgerelateerde reclames wel moeten worden toegelaten en zo, ja in welke vorm. Er zijn een aantal scenario’s denkbaar als we het over reclames hebben:

 • Totaalverbod op gokgerelateerde reclames: er verschijnen helemaal geen reclames die te maken hebben met online gokken.
 • Gedeeltelijk verbod op gokgerelateerde reclames op basis van: 
  • Kanaal: bijvoorbeeld wel reclames op het internet, maar niet op tv en/of radio.
  • Tijdstip: bijvoorbeeld geen reclames voor 21:00, maar wel daarna. 
 • Celebrities: reclames waar wel onbekende modellen voor mogen worden gebruikt, maar geen bekendheden.
 • Volledige toestemming voor gokgerelateerde reclames: reclames mogen worden uitgezonden. Hierbij geldt wel dat:
  • Er in de reclame zelf voor de risico’s moet worden gewaarschuwd.
  • Reclames waarin gokken wordt gepromoot worden afgewisseld met reclames waarin wordt voorgelicht over de risico’s van gokken. Een dergelijk scenario geldt in het Verenigd Koninkrijk waar per 3 gokreclames een voorlichtende reclame moet worden uitgezonden. 

Grofweg gezien kan ik hierover zeggen dat de tegenstanders van gokgerelateerde reclames ook tegenstander waren van de aanname van de gokwet terwijl voorstanders van (al dan niet gedeeltelijke) gokreclames ervoor willen zorgen dat er kanalisatie plaatsvindt waardoor spelers naar legale aanbieders worden geleid in plaats van naar illegale websites.

Rol van het CRUKS-register

Ook zou de KSA te midden van de coronacrisis op 9 april 2020 met een nieuwtje komen: het zogeheten Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)-register. Dit register moet door elke offline en aanbieder worden geïmplementeerd om risicovolle gokkers te weren. Het register is dan ook bedoeld om gokverslaafde spelers tegen zichzelf beschermen.

Meer weten over het CRUKS-register? Lees hier hoe het CRUKS-register werkt.

Stakeholders van nieuwe gokwet

Bij de wet op kansspelen op afstand zijn er een aantal stakeholders die een belangrijke rol spelen. Daarbij wil ik overigens geen credits uitdelen, want ik heb het hier uiteindelijk wel over de verantwoordelijken van de vertraging van de gokwet. De eerste plannen voor de gokwet werden immers al in 2011 gemaakt en het heeft maar liefst 10 jaar geduurd voordat het uiteindelijk zo ver zou komen. Enfin, de verantwoordelijkheden zijn in ieder geval:

Politiek Den Haag

Al kan ik beter zeggen: een deel van het kabinet. Lang niet iedereen zou voorstander blijken van de gokwet en op zich hoeft dat niet om een wet erdoor te krijgen. Nadat het wetsvoorstel eerst door de Tweede Kamer zou worden goedgekeurd, was begin 2019 de Eerste Kamer aan de beurt om zich te buigen over het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand. Er zouden in ieder geval meer voorstanders zijn dan tegenstanders en dat zo ervoor zorgen dat de wet op 19 februari 2019 zou worden aangenomen: 

 • Voorstanders: fracties van D66, GroenLinks, PvdA, PVV, en VVD.
 • Tegenstanders: fracties van 50PLUS, CDA, ChristenUnie, OSF, PvdD, SGP, SP.

KSA: uitvoerende gokautoriteit

In 2012 zou de Nederlandse overheid de Kansspelautoriteit (KSA) in het leven roepen om ervoor te zorgen dat er een waakhond zou bestaan die gokmarkt reguleert en in de gaten houdt. De autoriteit is de enige organisatie die licenties voor legale aanbieders mag afgeven. Ook mag het de vergunning intrekken als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan door de aanbieder. Totdat de gokmarkt open gaat, probeert de KSA zoveel mogelijk te voorkomen dat er illegale kansspelen in ons land kunnen worden gespeeld. De voornaamste bevoegdheden van de KSA, wanneer de wet kansspelen op afstand ingaat, zijn als volgt: 

 • De KSA neemt aanvragen van geïnteresseerde aanbieders die de Nederlandse gokmarkt willen betreden in ontvangst en beoordeelt deze. 
 • De KSA mag als mystery speler deelnemen aan online kansspelen om illegale aanbieders op te sporen.
 • De KSA mag bindende aanwijzingen geven om naleving van de nieuwe gokwet af te dwingen.
 • De KSA mag openbare waarschuwingen uitvaardigen.
 • Bevoegdheden zoals binnentreden en doorzoeken, verzegeling, inbeslagneming worden met de ingang van de nieuwe kansspelwet geformaliseerd.

Meer weten? Lees alles over de Kansspelautoriteit.

Veelgestelde vragen gokwet kansspelen op afstand Nederland

Is online gokken legaal in NL?

Nee, online gokken is op dit moment nog illegaal. Pas op het moment dat de wet kansspelen op afstand officieel ingaat, zal online gokken legaal zijn. Vermoedelijk is dit vanaf september 2021.

Wanneer gaat de nieuwe gokwet in?

Het is nog niet officieel bekend wanneer de nieuwe wet kansspelen in Nederland ingaat, maar het streven is dat dit per september 2021 is.

Waar kan ik online gokken?

Op dit moment kun je officieel nergens in Nederland online gokken. Buitenlandse online casino’s met een vergunning uit de EU zijn echter in de meeste landen in Europa toegankelijk.

Waarom is er een nieuwe gokwet aangenomen?

De nieuwe wet is aangenomen om legaal online gokken mogelijk te maken en zo te voorkomen dat spelers gokken bij illegale aanbieders waar lang niet altijd sprake is van een adequaat gokverslaving preventiebeleid. Ook wordt er elk jaar voor miljoenen euro’s misgelopen omdat spelers uitkomen op buitenlandse, niet-gereguleerde websites die geen belasting afdragen in Nederland. Tot slot is de huidige gokwet uit 1964 simpelweg verouderd. Ten tijde van deze gokken Nederland wetgeving bestonden er immers geen online kansspelen.

Ik werk sinds 2005 in iGaming en sinds 2008 heb ik de leiding over Casino.nl en schrijf daarnaast voor diverse andere websites. Mijn specialiteit is kansspelwetgeving en vergunningen. Ik ben dol op reizen en de meeste content in de categorie casino bestemmingen komt van mijn hand.