Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen bonussen en casino's tonen.

Minister Dekker beantwoordt 3 hoofdvragen gokwet

Minister Dekker komt met kamerbrief over nieuwe gokwetHet is al een tijdje stil wat betreft de nieuwe Wet op de kansspelen, maar als het aan minister Dekker van Rechtsbescherming ligt, dan komt er toch echt beweging in de gokwet. Minister Dekker kwam onlangs namelijk met een brief voor de Voorzitter van der Staten-Generaal die onduidelijkheden moet wegnemen.

In de brief van 19 juni 2018 richt de minister zich op een drietal hoofdvragen, oftewel de drie struikelblokken die ervoor zorgen dat de nieuwe gokwet maar niet van de grond komt. Hieronder geven we je een samenvatting van de kamerbrief Uitwerking Regeerakkoord Kansspelen. Daarin komt de beoogde invulling van de drie aandachtspunten uitvoerig aan bod.

De drie hoofdvragen

In 2016 en 2017 is er al uitgebreid gesproken over de nieuwe gokwet en daarbij kwamen steeds drie vragen terug. Onder meer omdat duidelijke antwoorden daarbij ontbraken, is er sindsdien geen vooruitgang geboekt. Het gaat om de volgende aandachtspunten:

 1. Om online kansspelen te mogen aanbieden moet de aanbieder op enigerlei wijze ook in Nederland zijn gevestigd;
 2. Er moet bijzondere aandacht komen om kansspelverslaving terug te dringen;
 3. De afdracht aan sport en goede doelen mag met de nieuwe wet niet worden aangetast.

De antwoorden

 1. Op enigerlei wijze vestiging in Nederland gevestigd 

Onder meer op grond van recente jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, is besloten dat aanbieders zonder een vestiging binnen de EU slechts aanspraak maken op een vergunning als zij over een nevenvestiging in Nederland beschikken. 

 • Vestiging: aanbieders moeten met hun hoofdvestiging, hoofdbestuur of statutaire zetel zijn gevestigd binnen Nederland of een andere EU/EER-lidstaat.
 • Vertegenwoordiger: vergunninghouders moeten over een vertegenwoordiger in Nederland beschikken. Deze draagt in samenwerking met Nederlandse experts bij aan de ontwikkeling, uitvoering en het onderhoud van het verslavingspreventiebeleid. 
 1. Bijzondere aandacht terugdringen kansspelverslaving

Een compleet pakket aan maatregelen moet kansspelverslaving voorkomen. Dit is tot stand gekomen op grond van best practices uit zowel binnen- als buitenland, inzichten vanuit de verslavingszorg en academische opinies. Daarnaast sluiten ze aan bij de aanbevelingen van de Europese Commissie. In dit pakket komen de volgende punten naar voren: 

 • Getrapt interventiemodel: de vergunninghouder verstrekt duidelijke informatie en de speler geeft inzicht in z’n speelgedrag, bijvoorbeeld in de vorm van spelersprofielen en pop-up meldingen. Bij risicovol speelgedrag wordt interventie uitgevoerd, in de vorm van zelftests, persoonlijk gesprekken en doorverwijzing naar hulp. Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) registreert spelers die vrijwillig of onvrijwillig moeten worden uitgesloten van deelname.
 • Adviesfunctie ervaringsdeskundigen: ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun visie input leveren op het verslavingspreventiebeleid van de vergunninghouder.
 • Scheiding games en kansspelen: de vervagende grens tussen games en online kansspelen moet worden verduidelijkt om zo kwetsbare groepen te beschermen.
 • Risicoanalyse nieuw spelaanbod: nieuwe kansspelproducten moeten, nog voordat zij worden aangeboden, onderhevig worden aan een risicoanalyse.
 1. Bestaande mogelijkheden afdrachten sport en goede doelen niet aantasten

In Nederland hebben we een lange traditie van loterijen. Deze hebben een relatief laag risico en één van de kenmerken is de verplichte afdracht aan goede doelen door de loterijen. Hiermee hebben de loterijen ook een maatschappelijke rol en het kabinet wil deze behouden. Dat heeft tot gevolg dat kansspelen op afstand niet worden toegestaan om (online) loterijen aan te bieden en daarmee te concurreren met de Nederlandse (goededoelen)loterijen.

Wat nu?

De commissie Justitie en Veiligheid heeft op 26 juni 2018 besloten om de brief in behandeling te nemen. Op 13 juli 2018 is daarvoor een memorie van antwoord opgemaakt. Minister Dekker geeft op zijn beurt aan dat het belangrijk is om online kansspelen zo snel mogelijk te reguleren en de Nederlandse gokker de gewenste bescherming tegen ondermeer kansspelverslaving te bieden. De senaat heeft aangegeven op dinsdag 11 september de verdere procedure te bespreken. De hele brief lezen? Voor de volledige tekst verwijzen we je door naar de brief Uitwerking Regeerakkoord Kansspelen. En houd onze website natuurlijk in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

© Copyright 2024. Casino.nl Alle rechten voorbehouden. Casino.nl is een uitgave van AppliedDigitalMedia, Level G (Office 1/2016), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120 Malta. BTW-id MT 2507 2731