Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen bonussen en casino's tonen.

Van Hoof stelt 5 nieuwe maatregelen voor om spelers te beschermen

Holland CasinoZowel in België als in Nederland hebben we te maken met gok problemathiek. Nu online gokken steeds populairder wordt, klinken er ook vanuit de politiek steeds meer geluiden die zich meer in willen zetten voor de bescherming van gokkers. Zowel in Nederland als in België is de populariteit van online gokken de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Het is dan ook zaak dat er op wordt toegezien dat spelers beschermd worden. In de De Redactie lezen over de 5 nieuwe maatregelen die Van Hoof wil introduceren om spelers van kansspelen beter te beschermen.

Verantwoordelijk

Wie zijn er verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelers? Dat is een vraag waar veel mensen zich de laatste jaren mee hebben bezig gehouden. Natuurlijk is de speler zelf verantwoordelijk. Iemand die een casino bezoekt, moet altijd ouder dan achttien jaar zijn. Volwassen dus. Een deel, zelf een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt dus bij de speler. Iedere speler die zich namelijk in het casino waagt, weet dat er een risico is op het verliezen van geld. Dat moet dus worden meegenomen in de overweging van de speler.

Aanbieders

Maar vervolgens zijn er natuurlijk ook de aanbieders van kansspelen. Ook deze dragen verantwoordelijkheid. De aanbieders van online kansspelen moeten zorgen dat spelers op de hoogte zijn van hun eigen verantwoordelijkheid. Zo heeft iedereen weer een rol in het proces. Online aanbieders zijn zich steeds meer bewust van hun mogelijkheden om spelers bewust te maken. Het begint namelijk allemaal met bewustzijn. online casino biedt spelers bijvoorbeeld een test aan die ze kunnen doen om te kijken of ze gevoelig zijn voor verslaving

Politiek

Ook de politiek heeft een rol in het geheel. Natuurlijk moet er in de politiek worden gekeken naar de vormgeving van de wetten. In Nederland is de Wet Kansspelen op afstand pas net doorgevoerd. Deze wet maakt online gokken ook in Nederland mogelijk. Dat is een recente ontwikkeling die er voor zal zorgen dat spelers veiliger zijn. Vele jaren was online gokken in Nederland niet legaal. Daarvoor weken veel spelers uit naar het buitenland. Dat had natuurlijk weer gevolgen. Want daar was minder toezicht.

Els van HoofEls van Hoof

In Belgie speelt het vraagstuk omtrent de veiligheid van spelers natuurlijk ook. CD&V-Kamerlid Els Van Hoof maakte een wetsvoorstel op voor een betere bescherming te zorgen van gokkers. Ze omschreef 5 maatregelen die voor een veiliger klimaat moeten zorgen. Hiermee zullen mider spelers het risico lopen om verslaafd te raken, is althans de bedoeling.

Zorgwekkende getallen

In België zijn er ongeveer 45.000 verslaafden. Ook zijn er 135.000 spelers die zich in de gevarenzonde begeven. Dat betekent dat deze mensen moeten opletten dat hun gedrag niet uit hand loopt. Ook worden er steeds meer mensen op de zwarte lijst gezet. De CD&V-politica vindt deze getallen zorgwekkend. Ze vindt dat de grens verhoogt moet worden voor spelers om te gokken. Ook hier klinkt weer het sleutelwoord; bewustwording.

5 maatregelen van Van Hoof

 1. Hogere minimum leeftijd
  Van Hoof pleit voor een verhoging van de minimum leeftijd van gokkers. Hoe hoger die leeftijd ligt, hoe beter. Dat kan wel eens een effectieve maatregel blijken, aangezien jonge spelers, zo is uit onderzoek gebleken meer kans lopen op verslaving. Jonge mensen zijn impulsiever. Wanneer zij zich eenmaal in de gevarenzone bevinden, is de kans op escalatie veel groter en dat moet kosten wat het kost voorkomen worden. “De hulpverleningssector heeft altijd gepleit voor een zo hoog mogelijke grens, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat stelt dat onze hersenen tot de leeftijd van 24 jaar extra vatbaar zijn voor de ontwikkeling van verslavingen.”
 2. Registratie met elektronische identiteitskaart moet verplicht worden
  De tweede maatregel waar Van Hoof mee komt is een verplichting van registratie in de vorm van een elektronische identiteitskaart. Deze maatregel zorgt er tevens voor dat het makkelijker wordt om te controleren of er mensen zijn die te jong zijn. Ook deze maatregel is volgens Van Hoog zeer effectief. “Hierdoor kan de leeftijd nog beter worden gecontroleerd. Daardoor gaat de bescherming omhoog.”
 3. Koppeling aan EPIS-databank
  De EPIS registreert alle spelers. Online casino’s moeten aan deze databank worden gekoppeld. Op die manier kunnen deze spelers die een gevaar vormen voor zichzelf geweerd worden uit zowel het online als het offline casino.  “Deze databank bundelt alle uitgesloten spelers in België. Zo zullen de spelers die op de zwarte lijst staan niet enkel in casino’s worden geweerd, maar bij alle vormen van kansspelen en weddenschappen, ook online of op café.”
 4. Geen nieuwe wedkantoren meer
  Volgens Van Hoof hoeven er geen nieuwe wedkantoren bij te komen. Er zijn op het moment 608 van deze kantoren in Belgie en dat is meer dan genoeg.
 5. Uitgavelimiet per dag en per maand instellen
  Om spelers te beschermen wil Van Hoof een maatregel instellen die er voor zorgt dat spelers hun uitgave limiet kunnen instellen. Deze maatregel kan er voor zorgen dat spelers zich meer bewust worden van hun spelgedrag. Dit is een tip die vaak wordt gegeven maar dan geconcretiseerd in een maatregel.

Afweging

Van Hoog vraagt zich af de maatschappelijke kosten die verslavingszorg met zich meebrengt wel opwegen tegen de opbrengt van online gokken. Van Hoof Benadrukt de drama’s die er kunnen ontstaan als gevolg van gokverslaving. Er zijn verschillende voorbeelden bekend van mensen bij wie het erg uit de hand loopt en vaak heeft ook de omgeving in dit soort gevallen te lijden onder de verslaving.

Wim van Flier

Wil van Flier was jarenlang gokverslaagd. Hij vertelt over zijn verslaving. Gelukkig liep het bij hem goed af, omdat de juiste mensen op zijn pad kwamen om hem te helpen. Wim begon te spelen uit verveling, zoals hij zelf omschreef. Maar natuurlijk lag er onder dat gevoel van verveling een dieper gevoel van verdriet schuil, waar hij niet mee geconfronteerd wilde worden. Wil speelde steeds vaker en natuurlijk begon hij op den duur geld te verliezen. Zoals je vaak hoor bij spelers die beginnen, worden ze aanvankelijk erg blij omdat ze veel winnen, maar er komt altijd een punt dat je als speler aan het kortste eind trekt. Als casino’s niet zouden winnen, dan zouden ze niet bestaan.

Voorkomen

Wim verklaart dat bewustwording voor gevoelige spelers zeker heel erg belangrijk zijn. Als ervaringsdeskundige gelooft hij dat spelers die zich in de gevarenzone begeven misschien wel geholpen kunnen worden door maatregelen zoals boven vermeld. Spelers kunnen natuurlijk nooit 100% tegen zichzelf beschermd worden. Als iemand eenmaal los is, dan kun je hem soms gewoon niet meer tegenhouden, maar er is een veel grotere groep spelers die in die fase nog niet zitten en die kun je met deze maatregelen wel degelijk bij dit punt van escalatie weghouden.

Praten

Praten over je probleem is ook belangrijk. Er zijn daarom online mogelijkheden om je als speler anoniem te melden. Wim vond zijn weg aanvankelijk via het net. Hier sprak hij anoniem met een ex verslaafden die van het probleem af was gekomen. Het hielp Wim om de juiste keuzes te maken en het niet verder te laten escaleren. Wim vertelt dat hij altijd al erg gevoelig is geweest voor verslaving. Voor zijn gokverslaving had hij de neiging om te veel te drinken. Het is voor hem altijd een beetje schipperen. Hij moet op de hoede zijn. Een verslaving komt zich niet van te voren melden, vertelt Wim. Hij komt altijd via de achterdeur naar binnen en als hij eenmaal bij je thuis is, laat hij zich niet zomaar wegsturen.

Op tijd

Wim vertelt dat hij zich het moment nog goed herinnert waarop hij niet meer terug kon. “Ik merkte dat het geen keuze meer was. Dat spelen dwangmatig werd. Ook beleefde ik er helemaal geen plezier meer aan. Het was gewoon een nieuwe verslaving geworden. Ik heb niet veel geld, en dat was misschien ook wel m’n redding. De verslaving heeft me gelukkig geen al te gekke dingen laten doen. Je hoort wel eens dat mensen gaan stelen. Zo ver is het bij mij nooit gekomen. Ik kan dus zeggen dat het niet geëscaleerd is, niet in die mate.

© Copyright 2024. Casino.nl Alle rechten voorbehouden. Casino.nl is een uitgave van AppliedDigitalMedia, Level G (Office 1/2016), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120 Malta. BTW-id MT 2507 2731