Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Kansspelcommissie introduceert subcommissie

let op: Dit bericht gaat over de Kansspelcommissie van België.

Klik hier voor informatie over de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA). 

Kansspelcommissie

Onlangs, om precies te zijn op negen september 2015 richtte de Kansspelcommissie een Subcommissie Spelen op, althans het besluit om deze subcommissie daadwerkelijk op te richten werd een feit. Deze commissie zal specifieke zaken behandelen met betrekking tot de gokindustrie. Het eerste onderwerp dat zij zal behandelen zijn de virtuele weddenschappen. Op donderdag 29 oktober, en donderdag 26 november zal zij spreken over het hoe en wat van dergelijke weddenschappen. Het gaat in dit geval niet alleen maar om online, maar ook om offline weddenschappen die worden afgesloten.

 

Regulering

De Kansspelcommissie heeft in brede zin als doel om de kansspelmarkt te reguleren en op deze wijze te zorgen voor een veilig online kansspellandschap. Dat doen zij door zo veel mogelijk inzicht te verwerven in de markt en wat er allemaal gaande is. De legalisering van de verschillende aanbieders van kansspellen hebben daarom te maken met grote veranderingen. Het beschermen van de spelers is de voornaamste taak van de commissie en regulering draagt daar sterk aan bij. U hoeft op het moment maar de krant open te slaan om te zien dat er wat betreft online gokken nogal wat gaande is. Hoe meer inzicht de commissie heeft in de markt, hoe beter zij in staat is de speler te beschermen en een gezond klimaat te scheppen waarin spelers met plezier kunnen spelen.

Taken

Naast het beschermen van de speler, ziet de commissie er op toe dat er een sector bestaat die rendabel is en dat betekent dat ze zorgt voor een concurrerende markt. Ook hier kunnen we het woord ‘gezond’ weer opperen, want het gaat allemaal om het aanbrengen van een balans in de markt en het aantal aanbieders van kansspellen. De commissie doet dat door maar beperkt vergunningen te verstrekken en de regels zijn zeer streng wat betreft het verkrijgen van de vergunningen. Zowel de uitbaters van online en offline gokbedrijven als de spelers zullen en worden door de commissie goed in de gaten gehouden. Door gericht te kiezen voor bepaalde aanbieders op basis van de opgestelde regels, wordt er veel meer inzicht verworven waar alle partijen op den duur profijt van zullen hebben. De legalisering van de markt in is sommige landen al een feit. Legalisering gaat hand in hand met transparantie en dus meer veiligheid.

Theorie

De Kansspelcommissie ziet de kansspelsector als een uitzonderlijke markt en dat heeft te maken met het feit dat kansspellen tot verslaving kunnen leiden alsmede tot geldverlies en soms gaat dat om enorme bedragen. Mensen die in de problemen komen door een verslaving moeten beschermd worden en ook hier heeft de commissie aandacht voor. Deze kwetsbare groep moet in kaart worden gebracht. Op het moment dat een gokbedrijf geen vergunning verstrekt krijgt, en de uitbater gaat toch door met zijn bedrijf, dan kunnen er sancties worden opgelegd door de commissie zoals schorsingen van exploitatie in brede zin en boetes die soms zeer hoog kunnen oplopen.

Epis-lijst (Excluded Persons Information System)

De Epis-lijst is een lijst waarop personen staan vermeld die niet mogen gokken. Het kan gaan om mensen die een achtergrond van verslaving hebben of om mensen die vanwege een bepaald beroep niet bevoegd zijn om te gokken. In dat laatste geval moet u denken aan politieagenten en magistraten. Ook kunnen mensen die problemen hebben met gokken zichzelf op deze lijst laten plaatsen. Een gokverslaving is een serieuze verslaving die lang niet als zodanig is erkend. Natuurlijk is het een goede ontwikkeling te noemen dat er in alle lagen op wordt toegezien dat deze kwetsbare groep wordt beschermd.

Keuring

De Kansspelcommissie ziet dus op alle vlakken toe op de veiligheid, maar ook de eerlijkheid van het spel en de nieuwe spelen die op de markt komen worden door deze commissie gecontroleerd. Er wordt bij deze controle altijd gekeken naar de regels met betrekking tot het uurverlies en de mate en frequentie waarop de automaat uitbetaald. Ook wordt altijd onderzocht of men te maken heeft met een echte originele machine of slot. Het is moeilijk om als particulier te zien of een slot of spel eerlijk is. Daar moet een expert voor worden ingeschakeld. Er zijn spellen ontwikkeld die er voor zorgden dat mensen geen eerlijke kansen hadden. Wat betreft deze kansen zijn duidelijke regels opgesteld waar alle ontwikkelaars van spellen zich aan dienen te houden.

Lees hier meer over videoslots en gokkasten

Oprichting

De Kansspelcommissie werd opgericht op 7 mei 1999. Samenvattend kunnen we haar taken opdelen in drie zaken, te weten:

  • Adviseren
  • Vergunningen verstrekken
  • Controleren

Op basis van gedegen onderzoek informeert en adviseert de commissie de verschillende gemeenten. In 2012 kwam de commissie voor het eerst met een maandelijkse lijst met kansspelwebsites die niet worden getolereerd in België. Er wordt om deze websites te onderscheppen een beroep gedaan op internetproviders. Illegale websites zorgen er voor dat de commissie minder grip heeft op de situatie. Wat we tot nog toe wel zien is dat er veel tegengestelde belangen gelden en dat er vaak geen eenduidige aanpak is. Ook voor de commissie is er dus nog een lange weg te gaan.

Controles

Het controleren en reguleren van de kansspelmarkt is een moeilijke zaak, zeker nu er een massale verplaatsing van de offline gokmarkt naar het internet gaande is. Het controlerende orgaan van de commissie doet zeer regelmatig controles. Deze controles worden uitgevoerd bij bedrijven die een vergunningen hebben en ook bij bedrijven die geen vergunning hebben. Er wordt tijdens dergelijke controles van de commissie in het bijzonder gekeken naar illegale weddenschappen en verboden speeltoestellen.

Verbetering

Om meer inzicht te krijgen heeft de commissie, zoals eerder besproken, besloten om meer suborganen in te richten die zich meer in het bijzonder op een specifiek onderdeel van de markt richten. Dit maakt meer kennis en specialisme mogelijk en zorgt er voor dat er beter werk kan worden verricht en op den duur dat er meer stappen kunnen worden gezet die daadwerkelijk leiden tot een transparante en veilige markt. Het is natuurlijk de vraag hoe lang het gaat duren voor de regels helder zijn en consequent worden toegepast. Maar de eerste stap is in ieder gezet naar een meer overzichtelijke situatie waarin verschillende subcommissies heldere taken hebben.

 

© Copyright 2024. Casino.nl