Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Kansspelautoriteit past programma aan

casino.nl kansspelautoriteit

De Kansspelcommissie opent publieke consultatie voor verslavingspreventie. Het is onder andere de taak van de Kansspelcommissie om te zorgen dat spelers van kansspelen verantwoord gedrag vertonen. Wanneer dit niet het geval is, dienen zij in te grijpen op de juiste manier. Preventie is altijd een goede strategie om te voorkomen dat bepaald gedrag uit de hand loopt. Het voorkomen van kansspelverslaving is tevens één van de publieke doelen waar de autoriteit mee te maken heeft en ook dient de commissie aanbieders van kansspelen bij te staan.

Lees meer over Kansspelverslaving

Omschrijving

Als we de taak van de commissie verder omschrijven dan kunnen we zeggen niet alleen het voorkomen van kansspelverslaving, maar ook het beschermen van andere partijen op de markt onder de taken valt. Ook aanbieders, zoals eerder vermeld, dienen gelijk behandeld te worden en dat is moeilijk in tijden waarin er veel beweging en veel nieuw aanbod is op de kansspelmarkt. De Kansspelautoriteit heeft openbaar gemaakt hoe het kansspelverslaving precies gaat aanpakken op de website in de consultatieversie van de strategie verslavingspreventie. Mensen die problemen hebben met verslaving, kunnen zich hier aanmelden en een aantal vragen beantwoorden, maakt de Kansspelautoriteit bekend op haar website.

Oplossingen

Op het moment beperkt de verslavingspreventieve rol van de autoriteit zich tot vergunninghouders die landgebonden zijn. In het wetsvoorstel ‘kansspelen op afstand’ is opgenomen dat de taak echter verder reikt en wordt uitgebreid. Omdat de rol van de autoriteit daarmee veelomvattend werd, heeft de commissie nagedacht over een rol die meer oplossingen biedt in bredere zin. Nieuwe doelstellingen en speerpunten zijn geformuleerd in benadering ten aanzien van het voorkomen van gokverslaving en deze kunnen worden ingezien op de website. Voorkomen is beter dan genezen, maar om te voorkomen moet de autoriteit wel meer inzicht hebben in het gedrag van spelers en dat probeert de commissie onder andere op deze wijze te vergaren. Met meer informatie kan effectiever worden gehandeld.

Lees meer over de Kansspelautoriteit

Aan de slag

De Kansspelautoriteit vraagt mensen om schriftelijk een reactie te geven op de website van de Kansspelautoriteit. Verslavingsgevoelige dienen in deze reactie verschillende punten op te nemen zodat de Kansspelautoriteit het programma verder kan aanpassen en meer inzicht krijgt in de mensen die problemen ondervinden met kansspelen. Een soortement van ‘trial and error’. Omdat de gokmarkt enorm in beweging is, spelen steeds meer factoren een rol, ook binnen de gevoeligheid voor verslaving. Het is dan ook belangrijk dat de autoriteit haar programma’s en strategie steeds opnieuw aanpast met betrekking tot de benadering van gevoelige spelers. In Nederland zijn er veel spelers die verslaafd zijn en dat moet tot het minimum worden beperkt door de juiste aanpak. Het is een goede zaak dat de commissie zich hiervoor hard maakt.

Groei

Met de groei van online gokken, is ook het aantal onzichtbare verslaafden toegenomen. Dat is een logisch gevolg, waar echter wel extra aandacht aan moet worden besteed. Met de legalisering van online gokken zal de markt ook meer transparant moeten worden, zodat spelers beter in kaart kunnen worden gebracht en de commissie de juiste maatregelen kan nemen. Online gokken is zeer populair en steeds meer mensen kiezen voor het spelen van kansspelen op het internet in plaats van in het casino. Dat brengt voor het in kaart brengen van het aantal gevoelige spelers en het gedrag van deze spelers echter wel een moeilijkheid met zich mee. Online gokken kan op veel verschillende plekken en er zijn veel  buitenlandse aanbieders van kansspelen waar mensen voor kiezen. Juist omdat buitenlandse aanbieders al gelegaliseerd zijn, is het belangrijk dat de legalisering in Nederland ook snel wordt gerealiseerd. Daarover zijn nu harde onderhandelingen gaande.

Legalisering

Wat zal er allemaal gebeuren met de legalisering en in hoeverre is het belangrijk voor spelers en uitbaters dat de legalisering snel wordt doorgevoerd. De voornaamste reden dat het belangrijk is dat de legalisering snel een feit zal zijn is de transparantie van de online markt. Deze transparantie biedt namelijk volop mogelijkheden voor de autoriteit om toe te zien om de markt. De verplaatsing van kansspelen naar het internet maakt het niet makkelijker om de markt in kaart te brengen en daarom moet er zo veel mogelijk informatie beschikbaar zijn. Ook daaraan draagt de legalisering in grote mate bij.

Tegenstrijdigheden

De rol van de Kansspelautoriteit is niet eenduidig en dat maakt het voor dit orgaan nog wel eens lastig om beslissingen te nemen. Voor wie staan ze, voor de speler of uitbater. Het antwoord is ‘voor allebei’ maar soms spelen er in bepaalde kwesties wel degelijk tegenstrijdige belangen. Wanneer de commissie een bepaalde aanbieder aan het beschermen is omdat het wordt bedreigd in haar voortbestaan, handelt feitelijk in strijd met de keuze van de speler om voor een andere partij te kiezen. Toch is het belangrijk dat er een orgaan bestaat die alles omtrent kansspelen op haar bord neemt. Dat dat soms niet makkelijk is en voor tegenstrijdigheden zorgt is slechts een onderdeel van politieke besluitvorming.

Toekomst

De toekomst zal leren in hoeverre de legalisering tot een vermindering van gevoelige spelers zal leiden. Dat zal de komende jaren moeten blijken wanneer de online markt en de offline markt beter in kaart zijn gebracht. Voor spelers van kansspelen blijft het belangrijk om te kiezen voor verantwoordelijke aanbieders. Bij online aanbieders dient dan ook te worden gelet op veiligheid. Op casino.nl houden we je graag op de hoogte van de beste aanbieders van online kansspelen en hun acties. Er worden namelijk zeer regelmatig mooie acties gedaan waar je als speler van kunt profiteren. Verantwoord spelen doe je bij de beste online casino’s van Nederland.

De beste casino’s

De beste online casino’s bieden een groot aanbod aan kansspelen en bieden je als speler een veilige spelomgeving. Je kunt in een veilige spelomgeving veilig betalen en als je wint wordt je altijd snel uitbetaald. Online gokken kan tegenwoordig bij de beste online casino’s ook in het live casino waar je als speler in contact staat met een echt casino. Oo de Commissie van kansspelen ziet er op toe dat je als speler geniet van een betrouwbare spelomgeving en maakt zich alle dagen hard voor de markt en haar aanbieders. De komende jaren zullen spannend worden op het gebied van kansspelen. We houden alle ontwikkelingen op dit gebied met plezier in de gaten. Kies voor de beste online casino van Nederland zoals online casino en online casino die zich laten voorstaan op een veilig spelklimaat. Ga direct eens naar de online casino en speel in het live casino begeleidt door echter croupiers of online casino bij online casino. Speel veilig en vertrouwd bij de beste online casino’s van Nederland.

© Copyright 2024. Casino.nl Alle rechten voorbehouden. Casino.nl is een uitgave van AppliedDigitalMedia, Level G (Office 1/2016), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120 Malta. BTW-id MT 2507 2731