Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen bonussen en casino's tonen.

Besluit ORKA

In verband met het besluit ‘ongerichte reclame kansspelen op afstand’ (ORKA) dat op 1 juli 2023 is ingegaan heeft de aanbieder waarop je hebt geklikt ons verzocht momenteel geen content over hen te tonen en daarom kom je op deze pagina terecht. Over het hoe en waarom geven we hieronder uitleg.

Wat is het besluit ORKA?

Het ‘Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand’ is een wet die is ingegaan op 1 juli 2023. Dit besluit reguleert de wervings- en reclameactiviteiten rondom kansspelen op afstand. De wet is specifiek van toepassing op houders van vergunningen voor kansspelen die op afstand worden georganiseerd, dus online casino´s, en verbiedt deze om wervings- en reclameactiviteiten te ontplooien die:

  • Sterk lijken op activiteiten voor kansspelen op afstand qua vorm, context of doel.
  • Bij het publiek de indruk wekken dat zij kansspelen op afstand promoten.
  • Het publiek direct of indirect naar kansspelen op afstand verwijzen via een URL of website, of op een andere manier.

Deze wet is ingesteld vanwege de sterke toename van kansspelreclame sinds de opening van de markt voor kansspelen op afstand in oktober 2021. De wet omvat ook wervings- en reclameactiviteiten via het internet en via mediadiensten op aanvraag, maar voorziet wel in specifieke uitzonderingen onder strikte voorwaarden.

Het besluit verbiedt ook ongerichte reclame door middel van sponsoring. Na de inwerkingtreding van dit besluit is het niet toegestaan om kansspelen op afstand te promoten via kanalen met een breed bereik, zoals televisie en radio, op straat en op willekeurige websites. Er is een overgangsperiode voor bestaande sponsorovereenkomsten.

Dit besluit beperkt het recht op vrijheid van meningsuiting, maar wordt als noodzakelijk beschouwd voor de bescherming van kwetsbare groepen en personen in de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar. Het besluit wordt geacht te voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Standpunt casino.nl met betrekking tot ORKA

Casino.nl zal altijd volgens de wet handelen, ook als we het daar niet altijd mee eens zijn.

Zelf vinden we dat affiliate websites zoals casino.nl niet onder de ‘ongerichte reclame’-categorie zou moeten vallen. Bezoekers aan casino.nl komen op de site omdat ze zelf op zoek zijn gegaan naar kansspelgerelateerde informatie. De reclame op onze site is dus in onze mening niet ‘ongericht’.

De wetgeving maakt een uitzondering voor websites die kunnen aantonen dat niet meer dan 5% van de bezoekers jonger is dan 24 jaar. Helaas is dit niet makkelijk en kunnen wij momenteel niet voldoen aan deze eis, ondanks het instellen van een leeftijdscontrole aan alle bezoekers van onze site. Het blijkt dat veel bezoekers niet naar waarheid antwoorden.

Steunbetuiging aan alle kansspel-affiliates

Deze omstandigheden hebben drastische gevolgen voor onszelf en vele andere affiliates. Veel aanbieders maken gebruik van de situatie om per direct alle commissies te bevriezen. Hierdoor lopen affiliates, zoals casino.nl, geld mis, met alle gevolgen van dien. Bij deze willen we onze steun uitdragen aan de mensen die altijd enkel hebben willen bijdragen aan correcte en verantwoordelijke informatie om te kunnen genieten van kansspelen en die door deze situatie in financiële problemen komen. Ons doel is natuurlijk een boterham verdienen. Maar wij doen dat met goede en betrouwbare informatie over legale casino´s.

Ook in België

Het is toevallig (?) dat op precies dezelfde dag in België een soortgelijke wet van kracht wordt en ook daar de meeste kansspelaanbieders per direct hun affiliate-overeenkomst met websites stopzetten.

Wat nu?

We werken hard aan maatregelen die bij moeten dragen aan het behalen van de doelstelling van maximaal 5% bezoekers jonger dan 24 jaar. Tot die tijd hebben de meeste aanbieders ons helaas verzocht om geen content over hun casino te tonen op onze website. Natuurlijk is er nog genoeg andere informatie op onze website.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we daar op deze pagina verslag van doen.

Dit artikel is geschreven door:

Peter VisserPeter Visser is de alias van één van onze vaste schrijvers. Omdat hij zich bezig houdt met verschillende projecten blijft hij liever anoniem. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in de iGaming wereld en schrijft over alles wat er mee te maken heeft. Van casino en spel reviews, tot speluitleg en industrie nieuws.
© Copyright 2024. Casino.nl Alle rechten voorbehouden. Casino.nl is een uitgave van AppliedDigitalMedia, Level G (Office 1/2016), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120 Malta. BTW-id MT 2507 2731