Nieuws & Acties

Wetgeving online gokken laat op zich wachten

De kansspelautoriteit denkt dat de bescherming van online gokkers nog zeker een jaar op zich zal laten wachten. De wetgeving is nog niet aangenomen en de kansspelautoriteit zal zelf zo’n vier tot zes maanden nodig hebben om alle aanvragers van een kansspelvergunning te screenen. Het aantal aanvragen voor een kansspelvergunning was groter dan verwacht.

Toezichthouder
Dit zegt Marja Appelman, directeur van de toezichthouder op de markt voor kansspelen in een interview. Appelman geeft geen oordeel over de besluitvorming, maar maant de spelers wel op tot haast. Eerder deed de rechtbank van Amsterdam hetzelfde in andere bewoordingen. Op zijn vroegst zal begin volgend jaar de online-gokker bescherming geboden worden. Op dit moment maken al veel Nederlanders gebruik van buitenlandse aanbieders van online kansspelen, zoals het Britse bedrijf Unibet.

Rechtbank
In een geschil tussen Unibet en een gokker oordeelde de rechter dat Unibet weliswaar niet over een vergunning beschikt maar dat deze aanbieder op de Nederlandse markt wordt gedoogd nu er wel plannen zijn voor wetgeving. De rechter oordeelde tevens op basis van informatie van Unibet dat de waakhond dit bedrijf met rust laat.

“Die uitspraak van de rechter hebben we bestudeerd en we hebben geconcludeerd dat die uitspraak geen effect heeft op ons werk. We gedogen niet. De wet is heel helder. We snappen ook niet waarom de rechter spreekt over gedoogbeleid. Het is wel zo dat we vooral handhaven op plekken daar waar partijen de meeste schade toebrengen, maar dat lijkt me ook heel logisch. Dat doet de politie ook.”

Appelman is het met de Amsterdamse rechtbank eens dat “er blijkbaar verwarring is en dat er snel wetgeving moet komen. Heel veel Nederlanders zitten al op online-kansspelen en die moeten beschermd worden. Daar heeft de consument recht op. Ze moeten beschermd worden tegen kansspelverslaving en tegen onjuiste praktijken.”

Huidige aanbieders
Ook de huidige aanbieders van kansspelen hebben volgens Appelman recht op bescherming. Niet alleen de gokker heeft volgens haar recht op toezicht en een betrouwbare omgeving om te gokken: “De partijen die nu al een vergund aanbod hebben, verdienen eerlijke concurrentie. Iedereen moet zich gewoon aan de regels houden en er moet gewoon kansspelbelasting worden betaald.”

Er hebben zich al 200 nieuwe gegadigden gemeld voor een kansspelvergunning. Het screenen van al deze belangstellenden zal daarom wel enige tijd in beslag gaan nemen. Hier zitten grote buitenlandse gokbedrijven bij, zoals Unibet, die nu al in het Verenigd Koninkrijk opereren en onder toezicht van de Engelse wetgeving staan.

Relevant news

show