Nieuws & Acties

Staatssecretaris wil veroordeelde goede doelen uitsluiten van loterijopbrengsten

Er zijn natuur- en milieuorganisaties, die bereid zijn de wet te overtreden om hun punt te maken. Dat kunnen op zich ludieke acties zijn, maar ook acties, die wij in het algemeen als ‘aanslagen’ de boeken in laten gaan, zoals de beruchte aanslagen van de actiegroep Ra Ra op Shell stations. Er gaat veel geld naar natuur en milieu in het kader van bijdragen van loterijen, hetgeen wij met z’n allen bij elkaar brengen door loten te kopen. Maar de overheid wil daar toch een vinger in de pap zien te krijgen.

In principe bepalen de loterijen zelf naar welke goede doelen het geld gaat, dat overblijft als prijzen en kosten zijn afgetrokken. De overheid heeft wel een aantal regels gesteld bij de vergunningverlening, maar bemoeit zich niet met de keuze van de organisaties. Nu zijn er een tijde terug Kamervragen gesteld of de overheid het niet wenselijk vond dat ‘groene’ organisaties, die strafbare feiten plegen en daarvoor veroordeeld worden, niet uitgesloten kunnen worden van loterijbijdragen. Het antwoord is nee, dat kan niet, misschien alleen in zeer ernstige situaties.

Loterijen dat is het domein van de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie, veiligheid zit in het pakket van de minister van V&J en de schepping van flora en fauna is ondergebracht bij staatssecretaris Bleeker. Die heeft nu een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij als eerste meldt dat het bijna nooit voorkomt dat milieu- en natuurorganisaties strafbare feiten plegen, waarvoor ze worden veroordeeld. Dan gaat hij in op de spelregels voor subsidieverstrekking, daarbij gelijk maar aangevend dat subsidies aan dit soort organisaties al bijna nooit meer worden verstrekt.

Dan de goede doelen loterijen. Dat kan eventueel worden geregeld bij de op handen zijnde herinrichting van het loterijstelsel. Maar blijkbaar gaat het nergens over, want er is een veroordeling nodig en er is bijna nooit een veroordeling. Interessanter zou het zijn om de discussie te laten gaan over organisaties in het algemeen, die als ze bijdragen uit welke gokpot dan ook krijgen zich aan een aantal spelregels moeten houden, niet alleen in eigen land, maar ook in het buitenland. En doen ze dat aantoonbaar niet, dan gaat de kraan dicht. Dan zou het wat zinniger lijken. Wat nu voorligt is incidentenprietpraat en daar schiet niemand wat mee op.

 

Gerelateerde content