Nieuws & Acties

Rookverbod een van de oorzaken

Sinds 1 juli vorig jaar is het verboden om in openbaar en horeca gelegenheden te roken. Holland casino was zeker niet blij met deze nieuwe wetgeving en het meerendeel van de horeca ondernemers ook niet.

Holland Casino heeft altijd aangegeven dat de tegen vallende cijfers onder andere te wijten is aan het rookverbod maar dat werd altijd tegen gesproken door de overheid. Toch blijken ze daar nu anders over te denken. Minister Hirsch Ballin heeft in een brief richting Holland Casino verklaart dat een van de grootste oorzaak van het wegblijven van klanten is het ingestelde rookverbod.

Duidelijk is nu dus de vraag in hoeverre de overheid hier mee om wil gaan. Niet alleen Holland Casino heeft te kampen met terug vallende cijfers maar ook heel veel horeca gelegenheden gaan onderuit tijdens deze zware tijden. Zou de overheid overwegen om het rookverbod terug te draaien om zo te voorkomen dat horeca gelegenheden dicht gaan en eventueel nog meer medewerkers binnen deze sector ontslagen worden.

Het zijn duidelijk pittige tijden voor de overheid waarbij alles onder de loep wordt genomen om de recessie goed uit te komen. Of het rookverbod eventueel terug gedraaid zal worden, dat is nog maar de vraag. Diverse sectoren en bedrijven houden hun hart vast.

Gerelateerde content