Nieuws & Acties

Roemenië over de knie bij Europese Commissie

Roemenië heeft zich geschaard in de rij Europese landen, die de kansspelwetgeving willen gaan hervormen, maar net als veel andere EU landen heeft de Europese Commissie de nodige bedenkingen geuit. En dus moet Roemenië aanvullende maatregelen treffen en tot die tijd liggen de plannen in de ijskast. Sigrid Ligné (foto), secretaris generaal van de EGBA, schaart zich achter de kritiek van de Commissie.

Steeds als de Europese Commissie zich uitspreekt is het commentaar van de EGBA niet ver weg. De European Gaming and Betting Association streeft naar een eenduidige en open Europese markt voor gambling, maar kan blijkbaar leven met de realiteit van het moment dat lidstaten hun eigen licentiesysteem hanteren. Maar dat moet dan wel gezellig dicht aanleunen tegen de Europese wetgeving en niet te veel nationale fratsen vertonen. Nederland kan daar ook vast rekening mee houden.

Roemenië is volgens mevrouw Ligné op de goede weg, maar de kritiek van de Europese Commissie is volkomen terecht. Drie kritische kanttekeningen werden geplaatst bij de plannen:

a)      Het (discriminatoir) verbod op reclame voor ondernemingen, die een geldige licentie binnen de EU hebben, maar niet door de Roemenen zijn geautoriseerd

b)      De eis dat licentieaanvragers in Roemenië dienen te zijn gevestigd en hun servers in Roemenië geplaatst dienen te hebben

c)       Het feit dat sportweddenschapen zijn uitgezonderd

Tot 3 november heeft Roemenië de tijd de nieuwe wetgeving aan te passen. De argumenten dat de maatregelen genomen zijn ter bescherming van de consumenten, zijn niet steekhoudend, omdat dat ook op een minder stringente wijze kan worden bereikt, zoals het Europees Hof in een aantal recente uitspraken ook heeft aangegeven. Als Roemenië de wetgeving niet in overeenstemming brengt met Europese beginselen, zal de Europese Commissie een procedure aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie

Gerelateerde content