Nieuws & Acties

Kabinetsplannen kansspelen gepresenteerd

Vorige week dinsdag werden het nieuwe regeerakkoord en de miljoenennnota voor dit jaar gepresenteerd. Een belangrijke verandering die volgend jaar zal ingaan, is de invoeren van de nieuwe wet op de kansspelen. Voor het eerst wordt het in Nederland legaal om online gokken aan te bieden. Dit zal veel veranderingen met zich meebrengen, bijvoorbeeld in het aantal aanbieders op de Nederlandse markt. Dit is nu beperkt tot een aantal landbased casino’s, zoals Holland Casino. Een belangrijk nieuwtje dat vorige week naar buiten kwam is dat de komende jaren er nog geen licentie-fee betaald hoeft te worden door loterijen. In dit artikel meer nieuws op het gebied van de kansspelen uit het begrotingsakkoord.

Licentie-fee

Loterijen die nu al in Nederland hun producten aanbieden, hoeven de komende jaren geen licentie-fee te betalen. Dit in tegenstelling tot nieuwkomers op de markt. Op deze manier wil de regering de bestaande loterijen tegemoet komen in hun zorgen over hun concurrentiepositie als er vanaf 2015 nieuwe aanbieders bijkomen.

Uit de begroting blijkt verder dat de behandeling van het wetsvoorstel voor kansspelen op afstand, zoals het nieuw wetsvoorstel wordt genoemd, naar volgend jaar wordt afgerond. Verwacht wordt dat rond juli volgend jaar de verlaging van de afdracht voor loterijen wordt ingevoerd. Ook wordt het speelautomatenbesluit gemoderniseerd en per 2017 in werking treden:

Het Speelautomatenbesluit wordt herzien en we werken aan een aangepast vergunningstelsel voor loterijen. Dit laatste zal in 2017 in werking treden.

Ook het verlenen van vergunningen voor loterijen gaat op de schop, omdat het in strijd zou zijn met Europese wetgeving. Het verlenen van vergunningen zal niet meer onderhands kunnen worden geregeld. Hierdoor zal de staat 10 miljard aan inkomsten mislopen:

De vergunningen worden nu onderhands gegund, hetgeen strijdig is met het Europees Recht. Het loterijstelsel is van grote maatschappelijke waarde. Het kabinet wil dan ook vanaf 2017 ruimte bieden aan nieuwe loterij initiatieven die het maatschappelijk belang centraal stellen, waarbij strikte voorwaarden worden gesteld om dat belang te waarborgen. De eind 2014 aflopende vergunningen worden tot die tijd voorlopig verlengd. Om de loterijen meer ruimte te geven voor innovatie wordt het verplichte afdrachtspercentage van de goede doelen loterijen verlaagd van 50% naar 40%. De afdrachten aan goede doelen blijven daarbij volgens de Goede Doelen Loterijen de komende jaren minimaal gelijk. De Staatsloterij en de Lotto onderzoeken of zij in de toekomst kunnen samenwerken.

Online casino’s

Uit de passages uit de begroting blijkt verder dat het kabinet ernaar streeft om 80% van de huidige online spelers bij legale aanbieders van eigen bodem onder te brengen. Op dit moment spelen veel Nederlanders bij online casino’s die alleen in het buitenland een vergunning hebben, maar zich wel richten op de Nederlandse markt. Verslavingszorg staat hoog in het vaandel bij het verstrekken van vergunningen aan nieuwe aanbieders:

Aanbieders die in aanmerking willen komen voor een vergunning zullen aan strikte eisen moeten voldoen onder andere op het gebied van verslavingspreventie. De bevoegdheden van de kansspelautoriteit zullen worden uitgebreid om een effectieve handhaving van illegaal aanbod mogelijk te maken.

Verder is het kabinet voornemens om haar belangen in staatsbedrijf Holland Casino te verkopen:

Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid. Daarom zal Holland Casino in 2017 worden gesplitst en geprivatiseerd.

Het kabinet hoopt dat het grootste gedeelte van de verandering halverwege 2015 is geregeld. Loterijen hebben tot 2017 om zich op de veranderingen voor te bereiden:

Om de markt te openen voor nieuwe loterijinitiatieven en hiervoor strikte voorwaarden op te stellen, wordt ook een AMvB wijziging voorbereid. De wijziging zal op 1 januari 2017 inwerking treden. Een wetsvoorstel voor de herinrichting van de casinomarkt gaat in 2015 naar de Tweede Kamer. Het aangepaste Speelautomatenbesluit zal naar verwachting ook in 2015 aan beide kamers worden voorgelegd.”

Gerelateerde content