Nieuws & Acties

Postcode Loterij krijgt waarschuwing KSA na overtreding gedragscode

Nationale-Postcode-LoterijDe Nederlandse overheidsorgaan dat de naleving van de kansspelwetgeving controleert, de kansspelautoriteit, heeft de Postcode Loterij gewaarschuwd voor het niet voldoende naleven van de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. De waarschuwing betreft de gang van zaken rond verschillenden ‘kras en win’ campagnes van de Postcode Loterij

Gedragscode
Dit nieuws brengt de kansspelautoriteit naar aanleiding van een onderzoek dat het controle orgaan heeft uitgevoerd. Begin dit jaar is de gedragsrode rond het aanbieden van kansspelen aangescherpt. Hierin wordt de aanbieder van een promotioneel kansspel onder andere verplicht om algemene spelvoorwaarden op te stellen.
De kansspelautoriteit verklaarde in een persbericht: “Alle onderzochte negen acties schieten tekort in de naleving van de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. De Kansspelautoriteit heeft daarom een zogeheten normoverdragend gesprek met de Postcode Loterij gevoerd en gewaarschuwd voor herhaling.”

Kritiekpunten waren dat in de spelvoorwaarden niet naar de klachtprocedure werd verwezen. Ook stemde bij een van de acties het prijzenpakket dat werd aangeprezen in de communicatie niet overeen met de beschrijving in de spelvoorwaarden.

Voorwaarden

Alle onderzochte negen acties schieten tekort in de naleving van de Gedragscode promotionele kansspelen. De Kansspelautoriteit heeft daarom een zogeheten ‘normoverdragend gesprek’ met de Postcode Loterij gevoerd en daarbij een waarschuwing afgegeven voor herhaling. Hierbij licht de toezichthouder toe welke verwachtingen zij heeft ten aanzien van de naleving van de regels. In dit specifieke geval gaat het op de wervings- en reclameactiviteiten rond het aanbieden van kansspelen.

De kansspelautoriteit heeft de Postcode Loterij gevraagd welke concrete stappen zij gaat nemen naar aanleiding van deze waarschuwing, waardoor herhaling in de toekomst voorkomen kan worden. Het blijft dit keer bij een waarschuwing, de volgende overtreding zal waarschijnlijk worden beboet. Ook worden de overtredingen gezien als minder ernstig van aard.

Bel-me-niet

De Postcode Loterij was al eerder in opspraak wegens het schende van de ‘bel-me-niet’ afspraak. Mensen die niet benaderd willen worden door telemarketeers kunnen zich laten registreren bij het ‘bel-me-niet-register’. Omdat sommige van hen toch onder ander door de Postcode Loterij werden benaderd, is hier een boete opgelegd. De Postcode Loterij had bezwaar aangetekend tegen deze boete van 845.000 euro. Op 20 maart 2014 heeft de rechtbank Rotterdam echter geoordeeld dat deze boete terecht is opgelegd.

Gerelateerde content