Nieuws & Acties

Poll over eerste staat in Amerika met online casino

eGaming Review snapshot logoAls er al ergens over gespeculeerd wordt momenteel is het of er een Elfstedentocht gaat komen en zo ja, wanneer. We hebben even niet in beeld wat de bookmakers daar allemaal mee doen, maar die zullen er ongetwijfeld werk van maken. Een poll van geheel andere aard is die van de vaksite eGaming Review over welke Amerikaanse staat nu als eerste online casino gaat invoeren, in welke vorm dan ook. Die vraag was eigenlijk al beantwoord, maar ja, we hebben het wel over Amerika

Het enige juiste antwoord zou moeten zijn: District of Columbia, maar daar moeten we twee kanttekeningen bij plaatsen. Het is geen voldragen staat, maar een district, dat onder federaal toezicht valt en vervolgens worden de reeds aangenomen plannen vrijwel zeker weer teruggedraaid, omdat men achteraf de manier, waarop dit erdoor gedrukt werd, niet erg transparant vond.

De nieuwe quizvraag zou dan kunnen worden: komt er online casino in de Verenigde Staten op gang en zo ja, welke staat neemt dan uiteindelijk het voortouw? eGaming Review zette een poll op om een antwoord van deskundigen te krijgen, want de doorsnee consument zal geen honderden euro’s overhebben voor een abonnement op de site.

Zonder aarzeling koos ikzelf voor Nevada, omdat daar de Nevada Gaming Commission al akkoord is met een voorstel voor intrastate online poker van de Nevada Gaming Control Board. Los daarvan denk ik dat Nevada graag opnieuw het voortouw wil nemen, net zoals ze dat met de bakstenen casino’s hebben gedaan.

En dan hier het tussenresultaat van de poll, waarbij aangetekend dat het aantal stemmers hierbij niet is vermeld, maar gezien de reikwijdte van de site zal dat best representatief zijn:

Poll eGaming Review

Nevada dus ruim op kop. Californië is niet zozeer verdeeld over online poker, maar er is nog al wat verdeeldheid onder de casino exploiterende stammen en dat drukt de koersen. New Jersey lijkt opnieuw veelbelovend op weg, nadat vorig jaar een parlementair aangenomen (!) wetsvoorstel door een veto van de gouverneur werd getroffen. Gek genoeg scoort Iowa helemaal niet, terwijl de plannen hier inmiddels helder zijn gepresenteerd en naar mijn mening een redelijke kans maken om snel tot wasdom te komen. Zie hiervoor mijn artikel over Iowa op deze site van vorige week.

 

Gerelateerde content