Politieke belangen binnen de Gokmarkt

gokmarktDe lobby rond de kansspelwetgeving behelst congressen, onderzoeken en ontmoetingen, maar ook de rechtszaal speelt een grote rol, lezen we in De Volkskrant. De wet op de kansspelen werd in 1964 opgesteld. In dat jaar was online gokken nog niet aan de orde, en konden mensen niet vermoeden wat voor verschuiving er vele jaren later plaats zou vinden. De gokmarkt in Nederland kent 3 grote partijen, te weten het Holland Casino, de Staatsloterij en de Goede doelen loterijen. Deze partijen zijn legaal en hebben dus een grote voorsprong op andere, nieuwe aanbieders.

Strijd

Justin Franssen is jurist. Hij zette zich 10 jaar lang in tegen het monopoly dat de gokmarkt vormde, maar dat was tot op heden niet een zeer vruchtbare strijd. Franssen streed voor online-kansspelaanbieders. Volgens Franssen is de huidige gang van zaken volledig in strijd met de Europese regelgeving omtrent vrij verkeer van goederen en diensten. 10 jaar lang zette hij zich in, maar 10 jaar lang verloor hij de strijd, tot het Betfair-arrest in 2011, waarbij het Europese Hof van Justitie bepaalde dat de monopolies alleen bestaansrecht hadden wanneer hiermee kansspelverslaving en fraude actief konden worden geelimineerd. Dat was echter in Nederland een moeilijk te realiseren doel. Vergunningen moesten voortaan transparant worden uitgegeven en de loterijen mochten reclame maken.

Opening

Deze ontwikkeling vormde het startschot voor aanbieders van online gokken. Fred Teeven die op dat moment staatssecretaris was, pleitte voor een liberalisering van de markt. Om die ambitie om te zetten in actie, greep hij het arrest met twee handen aan. Vanaf dat moment verplaatste de lobby van online-bedrijven naar de rechtszaal om mee te denken. Er kon worden nagedacht over een nieuwe invulling. Liberalisering en meer transparantie vormden de kernwoorden voor de hervormingen, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

Wetsvoorstel

Een wetsvoorstel ligt al enige tijd klaar. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat online-kansspelen in Nederland gereguleerd moeten worden. Toch is de nieuwe wetgeving nog niet geimplementeerd en al helemaal niet in kan en kruiken. Het is niet voor niets dat steeds meer politici zich tegen de zaak aan gaan bemoeien. Inmiddels gaat het namelijk om enorme bedragen en spelen ook andere economische belangen een steeds grotere rol. Zoals de buitenlandse aanbieders van online gokken, die wel legaal online opereren en daarmee een grote groep klanten naar zich toetrekken. Op jaarbasis verliezen we met onze trage beleid dus vele miljoenen euro’s. Ook daar moet iets aan worden gedaan.

Voor de rechter

Kortom, de juridische strijd is nog niet gestreden. Onlangs daagden 6 buitenlandse aanbieders van kansspelen de Kansspelautoriteit voor de rechter. De Kansspelcommissie had besloten tot verlenging van een aantal vergunningen van de Nederlandse monopolisten tot 2017, dit was echter in strijd met het oordeel van de Europese rechter uit 2011. Daar kwam nog bij dat de Europese Commissie Nederland zou moeten waarschuwen voor mogelijke staatssteun aan de loterijen. Deze dragen nu 29 procent belasting af, maar door allerlei ‘mazen’ in de wet komt het effectieve bedrag dat de aanbieders betalen vele malen lager uit op zo’n 10 procent.

Lobby versus communicatie

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen lobbyen en het communiceren van informatie en precies hier wringt vaak de schoen. Communicatie vormt de publiekskant van de zaak, met folders en persberichten die informatie over moeten brengen. Lobby is de politiek-strategische kant van de zaak waar ook veel meer tegenstrijdige belangen een rol spelen. Deze tegenstrijdigheden vormen samen vaak een vertroebelende kijk en daarmee worden er dus ook beslissingen genomen die niet worden begrepen en waar tegen wordt gestreden.

Veiligheid

Veiligheid van de spelers is iets wat steeds belangrijker wordt. Dat is een goede zaak, maar ook een complicerende factor. Niet alleen moeten namelijk de aanbieders online en offline worden gereguleerd, ook de spelers moeten in kaart worden gebracht. Alleen door meer inzicht in de markt in de breedste zin van het woord is het mogelijk om de juiste wetgeving te ontwikkelen. Brussel is lobbywaakhond en verreweg de meest onderschatte kracht in het lobbyveld, want een bedrijfsjurist kan met het formuleren van wetteksten wel degelijk een groot verschil maken of zelfs het verschil maken. Hij kan tevens advies geven over bestaande wetgeving en de speelruimte die er binnen deze wetgeving bestaat.

Concurrentie

Er zijn veel nieuwe aanbieders van kansspelen en dat is niet zo verwonderlijk, want de markt groeit als nooit te voren. We hebben het dus over een branche waar veel geld te verdienen valt. Binnen een dergelijke branche wordt er altijd met ellebogen geknokt. Dit levert natuurlijk ook extremiteiten op. Om een plaatsje in de gokmarkt te veroveren moeten aanbieders het slim spelen en je kunt er dan ook de klok op gelijk zetten dat aanbieders werkelijk alles uit de kast halen om een plaatsje in de markt te veroveren. Voor online bedrijven zijn strenge regels opgesteld die er voor moeten zorgen dat de overheid makkelijker kan toezien op wat er gebeurt. Daarom moeten online aanbieders die een vergunning willen altijd verbonden zijn aan een landcasino.

Kansspelcommissie

De kansspelcommissie handelt zowel voor de aanbieders van kansspelen als voor de spelers. Het is een politiek orgaan dat wel de vrijheid heeft om zelf beslissingen te nemen. Het probleem binnen de commissie is echter dat is ook binnen dit orgaan veel verdeeldheid bestaat. Sommige leidinggevende hielden het dan ook snel voor gezien binnen de commissie omdat ze aanliepen tegen het feit dat het handelen niet eenduidig was en niet in overeenstemming met de belangen die behartigd dienden te worden.

Discrepantie

Een schrijnend voorbeeld van deze discrepantie tussen wat de commissie voorstaat en het praktische gevolgen is een voorstel dat de commissie een aantal maanden geleden deed. Het ging om een offline aanbieder van kansspelen die in slecht weer zat. De commissie stelde voor om het rookverbod in deze gokhal in te trekken, opdat er weer meer spelers naar de gokhal zouden komen om een gokje te wagen. Dit voorstel leidde tot vele confrontaties binnen de politiek die zich juist jaren lang hard maakt voor het rookverbod. De commissie handelde in dit geval voor de aanbieder, maar tegen de speler. Het is een voorbeeld dat goed laat zien hoe tegenstrijdig het handelen van de gemeente soms kan zijn.

Groei

Wat er de komende maanden politiek ook zal worden besloten, het staat buiten kijf dat de legalisering van de online gokmarkt doorgevoerd zal worden. Daarover zijn we het in politiek Den Haag inmiddels wel eens geworden. De vraag is alleen hoe de uiteindelijke regels vorm zullen krijgen. Daarvoor kunnen we nog wel wat leren van onze buitenlandse vrienden, die ons op dit gebied ver voor zijn. Veel landen binnen de Europese Unie zijn al gelegaliseerd.