Nieuws & Acties

Onrust onder spelers

Uit een onderzoek dat uitgevoerd is door een Europees online kansspel bedrijf is gebleken dat er toch onrust heerst onder online kansspel spelers. In de ene land zit wat meer onrust dan bij de andere. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heerst de meeste onrust omdat de overheid miljoenen speler account heeft geblokkeerd bij een poker site waardoor ze niet zeker zijn dat ze hun geld ooit terug kunnen krijgen.

Ook binnen Europa verschilt het nog per land hoe men hierover denk. Bij navraag bleken meer dan twee derde van de mensen niet af te weten van de beslag legging dat in de Verenigde Staten heeft plaats gevonden. Binnen Europa heeft zoiets ook nog nooit plaats gevonden.

Toch blijven spelers altijd op hun hoede als het gaat om geld storten en winsten uit laten betalen. Dit is vaak een van hun grootste zorg als ze bij een online casino aansluiten als speler. Juist daarom is het dan ook belangrijk om een veilig en betrouwbaar online casino te kiezen. Ook zijn online casino’s die een licentie hebben verplicht in geheimhouding van privé gegevens van spelers. Zo mogen dus niet zomaar gegevens aan een overheid van een land geven.

Binnen Europa, in vergelijking met de Verenigde Staten, hebben spelers veel meer vertrouwen in online casino’s. Maar een klein percentage blijft huiverig voor eventuele acties van overheden in hun land.

Gerelateerde content