Online gokken KOA in strijd met open en vrij internet?

De Nederlandse overheid maakt zich hard en bepleit het belang van een vrij, open en veilig internet, lezen we in een artikel in het AD. Maar volgens Michiel Steltman staan er ondanks deze motivatie van de overheid toch wetsvoorstellen op stapel die het tegendeel bewerkstelligen. Een van de hervormingen die hij als voorbeeld aandraagt is de Wet Kansspelen op Afstand. Een ander voorbeeld dat de schrijver geeft is het terughackvoorstel en de Wiv (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) dat justitie en de inlichtingendiensten bevoegdheden geeft om in  te breken in computers en op deze wijze data van onverdachte burgers af te tappen en te analyseren. Steltman gaat in het artikel dieper in op de tegenstrijdigheden van het beleid. Is de KOA in strijd met een veilig en open internet?

Alles over Online Kansspelen in Nederland

KOA

Deze maand wordt het weerd spannend wat betreft het wetsvoorstel kansspelen op afstand (KOA), want dat wordtKansspelen op afstand besproken in de kamer. Nou is dat niets nieuws, want er wordt al jaren gesoebat over de regels en hervormingen die met de legalisering van online gokken gepaard gaat. Men wordt het niet eens over de hoogte van de belasting, het verstrekken van vergunningen. Er lijken iedere maand wel weer nieuwe blokkades te worden opgeworpen om de legalisering erdoor te krijgen. De legalisering bleek een moeizame weg. Dit terwijl in het buitenland de legalisering al lang een feit is. Dat is trouwens een extra reden om op te schieten, want als we niet nog meer spelers en dus geld willen kwijtraken aan buitenlandse aanbieders dan moeten we snel handelen. In dit voorstel van de overheid wordt online gokken gelegaliseerd voor exploitanten van sites met een vergunning van de Nederlandse kansspelautoriteit. Het is de bedoeling dat met dit wetsvoorstel gokinkomsten veilig worden gesteld. We zien een duidelijke beweging van offline naar online gokken. Online casino is nog nooit zo populair geweest. Hierdoor lopen de offline casino’s zoals Holland Casino en de verschillende loterijen inkomsten mis.

Denkfout

Het effect van Nederlandse vergunningen op het internet is volgens Steltman zeer beperkt. Hij voorspelt namelijk dat de buitenlandse aanbieders van kansspelen hun wegen toch wel zullen vinden en zich van deze regel niets of nauwelijks iets aan zullen trekken. Om er toch voor te zorgen dat Nederlanders niet kunnen gokken op sites zonder vergunning, is in het wetsvoorstel een passage opgenomen waarmee de kansspelautoriteit de bevoegdheid krijgt om Internet Service Providers de toegang tot zulke sites te ontzeggen. Volgens Steltman maakt de overheid hiermee een denkfout. Hij legt uit dat de overheid wel vaker het idee heeft dat je de fysieke wereld 1 op 1 kunt overzetten in een virtuele realiteit. Maar het internet, zo legt Steltman uit, ‘heeft weinig geduld met verouderde businessmodellen en klassieke vormen van handhaving.’

Andere voorbeelden

Steltman heeft wel een punt. Als we kijken naar andere gebieden dan online gokken waarbij een verschuiving naar het internet plaatsvond, dan kunnen we concluderen dat bij oude modellen blijven weinig lucratief en effectief bleek, totdat men besloot te hervormen. Spotify en Netflix zijn hier goede voorbeelden van. Muzieklabels en filmstudio’s hielden volgens Steltman veel te lang vast aan het onderscheid naar regio’s en het afdwingen van internetblokkades. Ook bij het bestrijden van fraude of inbreuken op het auteursrecht is het veel effectiever om creatieve manieren te verzinnen, want die passen veel meer bij onze huidige tijd.

Het principiële bezwaar

Wat volgens Stelman nog belangrijker is dan de constatering dat de overheid vasthoudt aan een verouderde en niet te handhaven systemen, is het principiële bezwaar tegen ingrijpen in het internet. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), publiceerde in 2015 het volgende rapport: ‘De publieke kern van het internet’. In dit rapport wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kernstructuren van het internet en de websites of apps die er gebruik van maken. ‘De kernstructuur bestaat uit open en vrije aansluiting, de wereldwijde routering van informatie en het domeinnamen systeem. De WRR wijst op de belangen van die kern van het internet voor innovatie, economie en de vrijheid van meningsuiting. De Raad roept overheden op om deze kern te beschermen.’ verklaart Steltman.

Ook EU pleit voor vrij, open en veilig internet

Ook de EU omschrijft de kernfuncties van het internet als essentiëel. De gedachte van een vrij, veilig en open internet werd uitgedragen door Rutte en Koenders op de ‘Global Conference on Cyberspace’ in 2015 in Den Haag. Buitenlandse Zaken wil landen die ingrijpen op het internet via diplomatieke kanalen dan ook tot de orde te roepen. Ook de Kamer erkent het enorme belang van het open internet en nam in oktober 2015 unaniem een motie van D66 aan. Daarin wordt de overheid opgeroepen om de digitale infrastructuur uit te roepen tot mainport. Aangezien open internet aan alle kanten wordt bepleit, zou het volgens Steltman de Tweede Kamer sieren als ze het huidige wetsontwerp verwerpen.

Online gokken

rookverbodOnline gokken is nog nooit zo populair geweest. Dat is voor de offline gokbedrijven zoals Holland casino niet altijd even makkelijk. Holland Casino heeft de afgelopen jaren hard moeten werken om het hoofd bovn water te houden. De redenen konden echter niet alleen maar worden gevonden in de opkomst van online gokken. Er speelden ook andere factoren een rol zoals de economische crisis en het rookverbod. Daarnaast zien we natuurlijk op nagenoeg alle gebieden een verschuiving naar het internet; sociaal, zakelijk en maatschappelijk. De veranderingen zijn onomkeerbaar en de enige manier voor bedrijven om het hoofd boven water te houden is beweging en verandering. Bedrijven zullen zich dus flexibel moeten tonen. Alleen dan kunnen de stappen worden gezet die de juiste vorm krijgen binnen de huidige maatschappij; de digitale werkelijkheid verlangt dat van ons. Om nog maar eens van het cliche gebruik te maken; ‘stilstand is achteruitgang.’

Malta

Omdat online gokken in Nederland nog niet legaal is, hebben een aantal aanbieders van goksites ervoor gekozen om hun vergunningen via Malta te regelen. Voor liefhebbers van online casino is dat goed nieuws, want op deze manier hoeven zij niet legaal te gokken. Er zijn een aantal online casino waar spelers terecht kunnen die hun licenties via Malta verkrijgen. Dat zijn bijvoorbeeld Kroon casino, CasinoEuro en online casino. Deze online casino zijn betrouwbaar en een goede keuze voor liefhebbers van het kansspel. Tegenwoordig is de kwaliteit van online gokken erg hoog. Dat komt omdat er een aantal kwalitatieve software ontwikkelaars aan de weg timmerden en nog altijd timmeren. Spellen worden steeds beter en het aanbod is groot. Daarbij is zeker van belang dat je als speler je weg op het internet niet kwijtraakt. Omdat er veel aanbod is, vinden wij het bij casino.nl belangrijk om mensen een aantal handvatten te geven. Waar let je op als je kiest voor een online casino? Wat zijn de beste online casino’s

 

 

Relevant nieuws