Nieuws & Acties

Online gokken nog altijd niet legaal; geduld buitenlandse aanbieders raakt op

fichesUlrik Bengtsson is de baas van een Zweedse online casino. Vandaag lezen we in het Algemeen Dagblad dat Bengtsson zich sterk uitlaat tegen de tweede kamer. Het AD spreekt van dreigementen die worden geuit. Als de Tweede Kamer online gokken niet legaliseert – een proces dat lang op zich laat wachten – zullen buitenlandse gokbedrijven weer adverteren op hun website. Op dit moment is dat niet mogelijk, of in elk geval verboden. Het proces van legalisering neemt ontzettend veel tijd in beslag. Steeds worden er weer nieuwe blokkades opgeworpen. Dat moet nu eens afgelopen zijn. Het slepende proces naar legalisering heeft namelijk ook impact op de buitenlandse aanbieders van online gokken.

Geduld is op

De deal die aanvankelijk werd gesloten luidde als volgt; het kabinet staat online gokken toe, in ruil daarvoor wachten buitenlandse online casino’s met adverteren op hun websites. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en is online gokken nog altijd niet gelegaliseerd. Sinds 2014 ligt er een wetsvoorstel waar steeds bezwaar tegen wordt gemaakt door verschillende partijen. Bengtsson laat van zich horen. Hij is er klaar mee. Het uitstel van de legalisering begint belachelijke vormen aan te nemen. Hij geeft aan geen rekening meer te houden met de afspraak en gewoon zijn eigen plan te trekken. Dat betekent dat hij gewoon weer over zal gaan tot adverteren op de websites.

“We hebben enkele jaren terug een speciale regeling gesloten met politiek en toezichthouders. Wij zullen onze online sites niet actief marketen in Nederland en de overheid zorgt dat er een licentiesysteem komt om het internetgokken te reguleren. De overheid komt zijn deel van de afspraak niet na. Goedkeuring van het wetsvoorstel wordt keer op keer uitgesteld, voor ons is totaal onduidelijk waarom. Volgens de Europese Commissie  is online gokken legaal en mogen buitenlandse aanbieders slechts onder voorwaarden worden geweerd. Nu lijkt het meer alsof regulering uitblijft om de Staatsloterij, jullie monopolist, te beschermen,” aldus Bengtsson

Angst en verdeeldheid over legalisering online gokken

Er vanuit gaande dat de legalisering van online gokken slechts een kwestie van tijd was, kocht het online casino in 2014 al twee Nederlandse online casino’s voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen euro. Dit was een forse investering en die is nog niet terugbetaald. Het grootste bezwaar tegen de legalisering is gokverslaving. Binnen de kamer bestaat de angst dat de legalisering van online gokken verslavingsproblemen in de hand zal werken. Daarnaast doet de verdeeldheid binnen de kamer – in het bijzonder die tussen de coalitiepartners VVD en PvdA – ook een duit in het zakje van de vertraging. Er worden bepaald geen spijkers met koppen geslagen. Het mag geen wonder heten dat de irritatie groeiende is. De regel omtrent adverteren werd immers opgesteld op basis van de belofte van legalisering. Waar tijdens het opstellen van deze regel blijkbaar niemand aan heeft gedacht, is de mogelijkheid van eindeloos uitstel, en daar begint het inmiddels wel erg veel op te lijken.

Online gokken opnieuw uitgesteld

Bengtsson benadrukt dat de overheid tot wel 100 miljoen euro belastinggeld per jaar misloopt door de vertraging. De online gokmarkt is volgens H2Gambling Capital minstens 250 miljoen euro per jaar waard. Uit een onderzoek van Holland Casino dat onlangs werd gedaan bleek dit het dubbele te zijn. Regulering van de online gokmarkt zal Nederland geld op leveren in de vorm van reclame en sponsoring via Kroon en online casino. Voorlopig blijft het enkel bij dreigementen van online casino. Maar de toon is gezet. Wat echter inmiddels de vraag is, is of de legalisering niet weer uitgesteld zal worden  tot de herfst. Eerder deze maand werd de behandeling weer uitgesteld. Het Kabinet zit in zijn laatste jaar. Daarmee neemt de kans op legalisering van het internetgokken nog sneller af. Het nieuwe Kabinet zal de kwestie namelijk over moeten nemen en daarmee zullen weer nieuwe voor- en tegenpartijen ten tonele komen.

Holland Casino ook voorstander van legalisatie

Niet alleen online casino, ook staatsbedrijf Holland Casino is groot voorstander van de legalisering van online gokken. Erwin van Lambaart, die onlangs werd aangesteld als nieuwe topman vindt dat de nieuwe Kansspelwet er nog voor de zomer moet komen. Dit meldde hij op de jaarlijkse gokconferentie Gaming in Holland. Holland Casino is onlangs gefuseerd met De Lotto om een sterker front te vormen tegen buitenlandse aanbieders van online gokken. Zodra het gokken is toegestaan wil Holland Casino met een website vol casinospelen online gaan. Ook sloot Holland Casino een intentieovereenkomst met NYX Gaming.

Weerlegbaar

Het lijkt erop dat de regering er niet langer omheen kan. Nu de roep om legalisering ook vanuit Nederland luider wordt, zullen maatregelen moeten worden genomen. Het uitstel kan niet langer worden uitgesteld. Redenen die worden aangedragen kunnen makkelijk weerlegd worden. De angst op gokverslaving snijdt geen hout, aangezien de mogelijkheden voor het reguleren van online gokken juist meer inzicht opleveren in het spelgedrag. Spelers die een gevaar voor zichzelf vormen kan de toegang ook online worden ontzegd. online casino heeft al een afdeling waar het gedrag van spelers in de gaten wordt gehouden.

Een ander argument is de populariteit van online gokken. Internet gokken is nog nooit zo populair geweest. De verwachting is dat dit alleen maar toe zak nemen. Spelers vinden hun wegen op het internet wel, of online gokken in Nederland nu wel of niet legaal is. Het resultaat is enkel dat spelers hun heil eerder bij buitenlandse aanbieders zullen zoeken. Dat zorgt er enkel voor dat Nederlandse aanbieders geld mislopen. Dat kan de bedoeling toch niet zijn? Legalisering  levert meer inzicht op, zowel op aanbieders van online gokken als op spelers en hun gedrag.

Of de legalisering de komende weken eindelijk doorgang zal vinden, daarvan houden wij je op de hoogte bij casino.nl.

Gerelateerde content