Nieuws & Acties

Katholieken in Edmonton mogen geen gokgeld meer accepteren

Vorige week hadden we een artikel over de discussie in de RK kerk op de Filippijnen over het accepteren van giften uit het gambling circuit. Helemaal los daarvan vond eenzelfde discussie plaats in Edmonton, Canada. Nou ja discussie, de zittende aartsbisschop vaardigde gewoon een soort decreet uit…

Hoewel niemand precies weet om hoeveel geld het gaat, miljoenen in elk geval, mogen de kerken binnen het bisdom Edmonton, Canada geen giften meer accepteren, die afkomstig zijn uit gambling activiteiten. Alleen de bingoavondjes van de kerk zelf en kleine loterijen, door de kerk opgezet, mogen nog wel. Het heeft nogal wat opschudding veroorzaakt in Edmonton e.o., want geld is geld en waar haal je gauw ander geld vandaan om de lopende begroting sluitend te krijgen. De aartsbisschop is Rev. Richard Smith en zoals gebruikelijk in de RK kerk heeft hij macht, veel macht. Als hij dus in een decreet bepaalt dat er geen gokgiften meer mogen worden aangenomen dan is dat zo. Hij had ook nog iets kunnen mompelen over de leliën des velds (Mattheus 6: 25-29, voor wie nog weet waar de Bijbel in de kast staat), maar met zoveel optimisme hebben de meeste mensen toch wat moeite.

Waar het natuurlijk om gaat is dat het geld afkomstig is uit een circuit, waar ook mensen verslaafd kunnen raken. In plaats van te kijken hoe je die mensen, die misschien ook wel in de kerk van meneer Smith komen, kunt helpen, ga je ze verketteren. Dat is niet goed. De kerk mag nu natuurlijk ook geen wijn meer schenken bij de eucharistieviering, want wijn is ook afkomstig uit een circuit, waar mensen verslaafd raken en levens vernield worden. U begrijpt waar ik heen wil, het is allemaal een beetje te kort door de bocht. Het lijkt een beetje op de argumenten die veel overheden gebruiken om  hun monopolie bedrijven in stand te houden. Maar hier is het verschil dat de eerwaarde zijn eigen kerk geld onthoudt vanwege een principe. Het valt op zich te prijzen dat, als je vindt dat geld besmet is, je het ook niet wilt hebben. Als de RK kerk dat echter wereldwijd zou doen, zou het Vaticaan failliet gaan en dat zal meneer Smith ook niet op z’n geweten willen hebben.

Aan de andere kant, nu we daar toch even over mijmeren, het Vaticaan kan dan een doorstart maken en de bestuursstructuur moderniseren. Zodat in Edmonton, Canada besluiten worden genomen middels een democratische meerderheid en niet per decreet doorgedrukt kunnen worden, ongeacht wat de gelovigen er zelf van vinden. Dat geeft ook financieel wat meer rust.

De foto bij dit artikel is, met dank daarvoor, overgenomen uit de Edmonton Journal en werd gemaakt door de freelancer Ed Kaiser.

Gerelateerde content