Nieuws & Acties

Kansspelautoriteit geeft opheldering over zorgplicht kansspelaanbieders

Als er iets is wat je de Kansspelautoriteit (KSA) moet nageven dan is het wel de aandacht die ze hebben voor het welzijn van de gokker. Dat is ook  meteen de reden dat er zo lang is gepeinsd over de nieuwe gokwet en dat er ook voortdurend wordt gehamerd op een adequaat gokverslavingspreventiebeleid.

Kansspelautoriteit geeft opheldering over zorgplicht kansspelaanbieders

Reden voor de KSA om op 1 juli 2019 met de Leidraad Zorgplicht te komen. Met dit document (eventuele link) geeft de gokwaakhond aanbieders handvatten om te voldoen aan hun wettelijke zorgplicht. Wij vertellen je hoe het precies in elkaar steekt.

Waar is de Leidraad Zorgplicht voor?

De voorzitter van de KSA, René Jansen, heeft een toelichting gegeven op het document en dat komt grofweg op het volgende neer. In de nieuwe wet van de kansspelen staat dat elke aanbieder een zorgplicht heeft. Dat is op zich een vrij vaag verhaal en wat daar precies onder valt is ook maar gedeeltelijk uitgewerkt. Jansen geeft dan ook aan te hebben geconstateerd dat er nogal wat onduidelijk heerste bij kansspelaanbieders. Reden dus om met een duidelijk document te komen die voor alle betrokkenen als leidraad moet gelden.

En wat is het doel hiervan?

In elk geval dat zoveel mogelijk jongeren worden geweerd. Dat gaat op voor alle vormen van kansspelen en in het bijzonder voor minderjarigen. Aanbieders moeten om die reden heldere en betrouwbare informatie verschaffen. Wat daarmee bedoeld wordt? Dat kansspelen bijvoorbeeld ook risico’s met zich meebrengen en natuurlijk dat kansspelen geheel willekeurige uitkomsten hebben. Bij de KSA is wel opvallend veel aandacht voor de zogenaamde short odds-kansspelen. Deze kunnen worden beschouwd als kansspelen waar er een korte tijd ligt tussen het moment van spelen en de uitkomst (dus winst of verlies). Bij dit soort kansspelen moet een aanbieder maatregelen nemen als duidelijk is dat de speler in kwestie problematisch gedrag vertoont. Bij de long odds-spellen (denk bijvoorbeeld aan een loterij) is verslaving veel minder waarschijnlijk. Wel geldt dat het momenteel nog te omslachtig is om een abonnement stop te zetten of een officiële klacht in te dienen.

Hoe ziet de leidraad er in de praktijk uit?

Er zijn 10 aanbevelingen, die weer zijn onderverdeeld in een viertal categorieën:

  • Informeren van deelnemers
  • Toegang tot het spel of de speellocatie
  • Verantwoordelijk aanbod
  • Klachten en stopzetten van deelname

Bij het checken van de licentiehouders door de KSA gelden de wettelijke bepalingen en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Die zijn ook in het document benadrukt. Daarnaast wordt in de Leidraad Zorgplicht ook getoond hoe de aanbieders in de praktijk invulling kunnen geven aan de zorgplicht.

Meer info?

Bekijk dan deze video. Hierin wordt de Leidraad Zorgplicht op een simpele manier uitgelegd.

Gerelateerde content