Nieuws & Acties

In Brits Columbia treden kinderen weer in de voetsporen van hun ouders

 het gambling nieuws van 27 januari 2011

Waarin Holland Casino in de verkoop lijkt te komen, Las Vegas en het Britse kanaaleiland Alderney nader tot elkaar zijn gekomen, een Griekse minister grote haast heeft en kinderen plotseling weer heel erg hun ouders navolgen, volgens een psychiater in Brits Columbia…

Gisteravond kregen we het bericht door dat Holland Casino in de aanbieding zou kunnen komen. Staatssecretaris Frans Weekers heeft bekend gemaakt dat het huidige kabinet serieus overweegt Holland Casino te privatiseren. Voor dit kabinet zou het geen uitgemaakte zaak zijn dat het overheidsmonopolie de beste garantie is om fraude, witwaspraktijken en kansspelverslaving te voorkomen. Ook een geprivatiseerde onderneming of zelfs meerdere aanbieders zouden onderworpen kunnen worden aan licentievoorwaarden, waarin het tegengaan van negatieve uitwassen geregeld is, onder bedreiging dat een licentie weer kan worden ingetrokken als men zich niet aan de voorwaarden houdt. Weekers’ collega Fred Teeven op het departement van Veiligheid en Justitie komt in maart van dit jaar met een visie op het totale kansspelbeleid in Nederland. Daarin zou ook opgenomen zijn of en onder welke condities de overheid bereid zou zijn om kansspelen via internet toe te laten. Overbodig te zeggen dat de op Nederland gerichte aanbieders met spanning naar de nota van Teeven uitkijken.

Samenwerken is een goede zaak, ook in de gambling business. Hoewel Las Vegas en het Britse eilandje Alderney een heel eind uit elkaar liggen hebben beide domeintjes iets gemeen: het gokbedrijf. Las Vegas is een gokstad bij uitstek en Alderney huisvest een heel legertje online casino aanbieders. Beide kennen een overkoepelend orgaan daarvoor en die hebben nu een ‘memorandum of understanding’ getekend, wat betekent dat ze onderling kennis en ervaring gaan uitwisselen. De beide bazen zijn daar natuurlijk heel ingenomen mee, zowel Mark Lipparelli, CEO van de Nevada Gaming Control Board, als André Wilsenach, CEO van de Alderney Gambling Control Commission.

Grieken kunnen een behoorlijk opstandig volkje zijn, zoals we merkten bij de vele en heftige protesten tegen de Griekse ombuigingen, nadat het land steun kreeg van de Europese Unie en van het Internationaal Monetair Fonds. Doorgaans echter zien we Grieken liever rustig op hun terrasjes en op hun zonnige gemak de dingen van alledag doen. Haast hebben de Grieken meestal alleen als ze in een auto op de weg zitten, een curiositeit die ook in andere landen rond de Middellandse Zee algemeen wordt waargenomen. Uiteraard heeft Griekenland een minister van Financiën en die heeft de taak toebedeeld gekregen om de nieuwe kansspelwetgeving in goede banen te leiden. Eén van de belangrijkste elementen is het afgeven van vergunningen aan wie maar op het Griekse land of internet wil opereren. En zijne excellentie heeft haast, want hij heeft een publieke consultatie uitgeschreven met als einddatum 31 januari. Niet 31 januari volgend jaar, maar dit jaar en dat is dus over vijf dagen, waarin twee weekenddagen. Je zou kunnen zeggen dat hij er goed de pas in heeft, maar een dergelijke spoedconsultatie lijkt ons toch niet erg zorgvuldig, al zullen er wel geen volksopstanden uit voortkomen.

In Brits-Columbia (Canada) willen ze een nieuw casino bouwen om de staatskas een beetje te spekken en om wat extra werkgelegenheid te creëren. Volgende maand wordt er zelfs een publiek debat over gehouden. Natuurlijk melden voor- en tegenstanders zich bij de media om hun hart te luchten, en dat betekent ook een aanwas van deskundigen. Die zijn op aanvraag heel eenvoudig verkrijgbaar en het doet er niet toe, waar het over gaat. Een psychiater, die gespecialiseerd is in verslavingen, heeft ook een duit in het zakje gedaan met de mededeling dat een extra casino ook extra risico’s met zich meebrengt. Hoe bedenk je het? De stelling is namelijk dat er meer ouders zullen zijn die gaan gokken en kinderen volgen het gedrag van hun ouders. Als ouders roken of drinken, is de kans groot dat hun kinderen dat later ook gaan doen. En inderdaad, in bijna alle gevallen dat ouders seks hebben gehad, blijkt dat de kinderen dat later ook hebben. Mensen die blauw bloed hebben krijgen ook kinderen met blauw bloed en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Natuurlijk is het zo dat het gedrag van ouders vaak door kinderen wordt nagevolgd. In het geval van een casino is dat ook de bedoeling, want anders krijg je nooit nieuwe klanten. Maar vanzelfsprekend is die navolging allerminst, het heeft ook te maken met tijdgeest, met wat er verder allemaal te koop is. Als kinderen hun ouders blind achterna lopen, zouden de koren in ons land niet zo enorm vergrijzen en zou het kerkbezoek een stuk hoger zijn. Waarmee allemaal niet gezegd is dat er niet ergens een klein vuurtje brandt waar de rook van deze psychiater van afkomt, maar een beetje nuchter nadenken kan natuurlijk ook geen kwaad.

 Bronnen: onlinecasino.nl, Gaming Intelligence, eGaming Review,Straight.com (Vancouver), archief auteur

Gerelateerde content