Nieuws & Acties

In 2010 brak de zon op veel plaatsen in Europa door

In de laatste week van december is het altijd bijzonder rustig aan het nieuwsfront. Parlementen zijn gesloten vanwege het kerstreces en  bedrijven doen het rustig aan. De laatste loodjes worden afgelegd en vanaf begin januari wordt er gewerkt aan de jaarcijfers en nieuwe plannen gesmeed. Ook deze rubriek houdt een korte winterslaap tot 3 januari 2011.

Als je 2010 zou moeten omschrijven vanuit het oogpunt van het kansspel als bedrijfstak, dan is het misschien wel het jaar dat op veel plaatsen de zon doorbrak. Dan hebben we het vooral over Europa, want op andere continenten werd hevig geworsteld, maar revolutie werd eigenlijk nergens gepredikt. In de Verenigde Staten bestond even de hoop dat online poker mogelijk zou worden, maar op federaal niveau is dat weer een eind weg, nadat Harry Reid zijn online pokerwetje uit de belastingplannen haalde. Het moet daar komen van de staten New Jersey en Californië, maar áls het gebeurt, dan pas volgend jaar. In Azië bevestigde Macau haar reputatie als topdomein, de Amerikaanse goksteden Las Vegas en Atlantic City verder wegdrukkend naar het tweede en derde plan. In Australië gebeurde niet heel veel en dus is het oog vooral gericht op Europa.

In de eerste helft van 2010 riepen regeringen, die een sterke voorkeur toonden voor handhaving van hun staatsmonopolies, met regelmaat halleluja na weer een uitspraak van het Europees Hof, die hen het volste recht daartoe gaven. Maar er bleken addertjes onder het gras te zitten en in de tweede helft van het jaar wisten die zich overal op te richten en in het publieke zicht te komen. Want al die kansspelrestricties bleken alleen houdbaar als de overheden zich zelf ook terughoudend opstelden in hun werving en dat was bijna nergens het geval meer. Die tendens was ook voor ondergetekende bijzonder prettig, want terwijl de mineur rondwaarde, liet ik het licht daar al op schijnen en was derhalve veel minder pessimistisch. Los daarvan ging de liberalisatie in Italië gewoon verder, opende Frankrijk de markt, zij het met veel beperkingen en veel kritiek van de aanbieders, zetten de Denen de deuren open naar een vrijwel volledig vrije markt, ook al zit dat nu nog een tijd in een windstilte en werd ook in Duitsland een voortzetting van het huidige beleid gekraakt en lijkt het erop dat er meer aanbod gaat komen, wellicht op het niveau van de deelrepublieken, maar toch.

In België werd een koers gevolgd, waar men in Brussel, op het hoofdkantoor van de EU, openlijk afstand van heeft genomen, en in Nederland ging heel veel rond, maar gebeurde weinig. Betfair en Ladbrokes leken hun zaken voor het Europees Hof te verliezen, maar de vraag is –zie die passage van mij over de tomeloze werving van de Nederlandse staatsaanbieders- of dat wel echt zo zal blijken te zijn. De Haagse rechtbank bracht het op eens serieus te kijken naar het fenomeen poker en de definitie daarvan, om vervolgens tot de slotsom te komen dat poker geen kansspel was, maar een behendigheidsspel. De toenmalige minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, kondigde meteen aan dat hij desnoods de wet zou veranderen om poker alsnog onder de kansspeldefinitie te laten vallen, als het ingestelde hoger beroep de uitspraak van de Haagse rechtbank zou bevestigen. Ondertussen viel het kabinet en kwam er een ander span bewindslieden, die ruimte lijken te maken voor een liberaler beleid, zo bleek uit de financiële onderbouwing van het kabinetsbeleid. Er zijn nog geen concrete stappen in die richting gezet, dus als 2010 het jaar van de verlichting blijkt te zijn geweest, dan moet 2011 het jaar van de waarheid worden.

Een jaar na nu zullen we die balans weer opmaken, maar voor nu wenst de redactie van deze site en ondergetekende u een paar bijzonder goede feestdagen toe en een voorspoedig 2011. Deze rubriek keert terug op 3 januari 2011, maar tot die tijd zullen we de ontwikkelingen van het afgelopen jaar evalueren en het nieuws, zover dat er is, voor u blijven volgen.

Gerelateerde content