Holland Casino boekt flinke winst!

In de Telegraaf van deze week lezen we dat er bij Holland Casino een mooie winststijging is behaald het afgelopen half jaar. Er was sprake van een stijging van twaalf procent. Hoe de groei tot stand is gekomen in een dergelijk kort tijdsbestek kan worden verklaard aan de hand van het groeiend aantal bezoekers dat een bezoek bracht aan het Nederlandse casino. Bijna drie miljoen bezoekers werden er geteld. Dat betekende dat er tien procent meer mensen naar een het casino kwamen.

Rampjaar 2013

In 2013 werd bij het Holland Casino het dieptepunt bereikt. De zeven jaar die aan dit dieptepunt vooraf gingen werden deels veroorzaakt door de crisis die een weerslag had op alle facetten van onze economie, en dus ook op het casino. 22,4 miljoen werd er in het rampzalige jaar 2013 verloren. Dat de winst aantrekt, is dan ook een zeer positieve en welkome ontwikkeling voor het casino, maar het is ook pas een begin. Om weer op het niveau te komen dat in 2007 werd behaald is er nog een lange weg te gaan. Hoe het nu precies komt dat de toekomst er voor het casino weer positief uitziet is niet helemaal duidelijk. Natuurlijk komen er meer bezoekers naar het casino; dat is evident maar wat zijn nu specifiek genomen de verklaringen van de groei?

Beter toekomst

Anita de Kleijn is financieel bestuurder van Holland Casino. Zij werkt al sinds 2012 voor het bedrijf en met veel plezier. Zij heeft veel inzicht in de economische invloeden en de status van het bedrijf op dit moment. Momenteel is zij waarnemer van de vroegtijdig opgestapte Willem-Jan Van den Dijssel. Van den Dijssel was niet lang geleden nog in het nieuws omdat hij bepaalde kosten had gedeclareerd die niet passend waren. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij stapte op. Onder zijn leiding werden er echter flinke maatregelen genomen die het bedrijf na het rampjaar weer op de rails kregen.

Invloed Van den Dijssel

Kleijn verklaart de omzetverhoging van het afgelopen half jaar als volgt; doordat onze economie aantrekt, hebben mensen weer meer te besteden en wordt er ook meer geld uitgegeven in het casino. Mensen besteden meer geld aan ‘vermaak’. Wanneer er minder te besteden is, zijn de eerste kosten waar op bezuinigd wordt doorgaans kosten voor uitgaan en tripjes. Nu er weer ruimte is, gunnen mensen het zichzelf weer om een dagje naar het casino te gaan. Daarnaast hebben de maatregelen zoals bezuinigingen en vernieuwingen die onder de leiding van Van den Dijssel werden doorgevoerd grote veranderingen teweeg gebracht in positieve zin. Daar mogen we hem dankbaar voor zijn, ook al had de reden van zijn vertrek geen gouden randje. Vele ontslagen vielen er onder zijn leiding; maar vandaag moeten we toch echt concluderen dat de maatregelen wel tot de gewenste resultaten hebben geleid; namelijk snelle groei en grote winstmarges.

Duurzame groei

Wat Kleijn echter wel benadrukt is het belang van de duurzaamheid van de groei. Daarmee doelt zij op het feit dat we dag niet mogen prijzen voor het avond is. Er is nog een lange weg te gaan om op het oude niveau te komen. Er moet worden blijven gewerkt aan vernieuwingen. Nog altijd is de topomzet die in 2007 werd behaald ver van ons bed. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel. Er zullen nieuwe maatregelen worden ingevoerd en investeringen zullen worden gedaan in nieuwe gokautomaten en andere zaken die het aanbod zullen verbreden en zo ook een breder publiek naar het casino zullen halen. Op de vraag of Kleijn zich zorgen maakt over de groeiende concurrentie van het casino antwoordt zij met een duidelijke ‘Nee’.