Heffing kansspelbelasting in strijd met grondrecht

Heffing kansspelbelasting Speelautomaten Per 1 juli 2008 betalen exploitanten van speelautomaten kansspelbelasting over de opbrengst van de speelautomaten, maar nu blijkt dat deze heffing in strijd is met het grondrecht op het ongestoord genot van eigendom uit het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Een gecompliceerd verhaal, maar waar het op neer komt is dat er nu gekeken gaat worden of de exploitanten recht hebben op een schadevergoeding.

De heffing voldoet aan de eisen

De heffing op zich is niet in strijd met de wet en voldoet daarmee aan de nationale wet- en regelgeving, zo oordeelde het Amsterdams Hof, dat een oordeel velde in twee proefzaken tussen de brancheorganisatie van speelautomaten (VAN) en de Belastingdienst. Toch is de heffing in strijd met het recht op ongestoord genot. Dit werd vastgelegd in de Eerste Protocol bij het EVRM, Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. De reden dat het Amsterdams hof tot dit oordeel kwam, is de manier waarop de invoering tot stand is gekomen. Zo wist de overheid van tevoren dat een groot gedeelte van de uitbaters van speelautomaten een faillissement tegemoet ging zien door de kansspelbelasting. Om deze reden had de overheid moeten onderzoeken hoe deze niet te missen inkomsten konden worden gecompenseerd. Dit is niet gebeurd en het Amsterdams hof kon niets anders dan concluderen dat er niet is voldaan aan de fairbalancevereiste.

Proefprocedures lopen door

Nu is het zo dat de naheffingsaanslagen niet zullen worden vernietigd, maar er zal wel onderzocht gaan worden of de uitbaters van de speelautomaten recht hebben op een schadevergoeding.
Maar daarmee is de kous niet af, want er lopen nog twee proefprocedures bij het Hof in Den Bosch waarin nog geen uitspraken zijn gedaan. Ook zal er gewacht worden met de afhandeling  van een groot aantal bezwaarschriften van andere exploitanten totdat er ook een uitspraak is gedaan in de overige twee proefprocedures bij het hof in Den Bosch. Daarbij kan ook nog in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad. Wordt dus vervolgd…