Harry Reid blijft zich tegen legalisering van online gambling in de VS keren

Lange tijd bestond er twijfel over het standpunt van de belangrijkste democraat in de Amerikaanse Senaat, Harry Reid. Maar hij heeft gesproken en de voorstanders van legalisering van online gambling in de Verenigde Staten zijn niet blij met zijn boodschap…

Niet alleen is Reid de langstzittende senator voor de staat Nevada, hij is ook de fractieleider van de democraten in de Senaat en heeft dus veel invloed, te meer omdat de democraten de meerderheid hebben in de Senaat. Of die invloed van beslissende aard is, moet worden afgewacht. Senatoren stemmen allemaal op eigen titel en er komen verkiezingen aan, waarbij vrij algemeen verwacht wordt dat de democraten hun meerderheid in de Senaat zullen gaan verliezen. Niettemin is het standpunt van Reid een zware tegenvaller voor de wetsvoorstellen van Barney Frank en Jim McDermott. Reid zei lang geaarzeld te hebben, maar blijft van mening dat federale legalisering van online gambling geen goede zaak is en dat hij geen enkel voorstel in die richting kan steunen. Zijn voornaamste argument daarvoor: hij zal nooit instemmen met een wetsvoorstel dat van negatieve invloed kan zijn op de werkgelegenheid van Nevada. En Nevada is Las Vegas en Reno en betekent dus veel jobs in de landcasino’s.

Het is te vroeg om te stellen dat zijn standpunt de nekslag is voor de liggende wetsvoorstellen, maar zijn steun aan vooral het wetsvoorstel van Barney Frank zou van grote betekenis zijn geweest. Er valt voor Frank c.s. nog een hoop zendingswerk te verrichten. Maar misschien heeft Reid wel zijn eigen politieke graf gegraven. In een gedeelte van Nevada ligt hij onder vuur omdat hij eigenhandig een zuivelbedrijf in Zuid-Nevada (het district van Reid) heeft bevoordeeld bij federale besluitvorming, die het bedrijf een voorsprong geeft op de concurrentie en bovendien ook nog eens openlijk in een reclamespot van dit bedrijf acteerde. Verder heeft hij op een feestje voor fondsenwerving zijn collega Senator Kirsten Gillibrand (New York) “the hottest member” genoemd (u mag het zelf vertalen) en dat wordt door commentatoren als een publieke blunder beschouwd. Reid heeft dit soort fratsen wel vaker overleefd, maar hij is in een nek-aan-nekrace gewikkeld met Sharon Angle, een tea party fan en rechtser dan rechts. Ze wil jonge meisjes vanaf dertien jaar een abortus onthouden, zelfs als ze door hun vader verkracht zijn, wil allerlei publieke instituten afschaffen, wijst gewapend verzet in Amerika niet af en is tegen legaal alcoholgebruik, de drooglegging was blijkbaar een prima tijd wat haar betreft. In Nederland zou een vrouw met dergelijke standpunten de gemeenteraad van het meest conservatieve Veluwedorp nog niet halen, maar in Amerika bestaat er een serieuze kans dat ze de Senaat haalt, misschien ook omdat veel inwoners van Nevada Harry Reid na vier termijnen wel gezien hebben. Zij zal net zo tegen online gambling gekant zijn als Reid, maar ze zal zeker niet de aanvoerder worden van de republikeinen in de Senaat als ze onverhoopt tot dat selecte gezelschap gaat behoren. Op 14 oktober vindt het enige rechtstreekse debat plaats tussen Sharon Angle en Harry Reid. De veiligheidsmaatregelen zijn verscherpt, omdat aanhangers van beiden een stevige portie intimidatie niet schuwen.