Grote interesse gokbedrijven voor vergunning online kansspelen

Weer nieuws over de nieuwe kansspelwetgeving. Er is een massale belangstelling vanuit gokbedrijven om een vergunning te krijgen. Aanbieders van gokspelen hebben zich in grote getalen gemeld bij de Kansspelautoriteit. Dit staat te lezen in het jaarverslag van 2014 dat vandaag werd gepresenteerd. Bestuursvoorzitter Jan Suyver schrijft hierin dat inmiddels ruim tweehonderd geïnteresseerden zich hebben gemeld. Dit is een hoger aantal dan aanvankelijk was verwacht.

Nieuwe spelers op de gokmarkt
Naar verwachting wordt dit jaar een wetsvoorstel aangenomen waarin het online aanbieden van gokken mogelijk maakt vanuit Nederland. Op dit moment is dat nog niet toegestaan. Nederland loopt hiermee erg achter op de rest van Europa. In afwachting van de nieuwe wet melden bedrijven zich in groten getale bij de Kansspelautoriteit, het toezichtsorgaan van de overheid dat gaat over vergunningen en deze gaat verlenen aan nieuwe spelers op de gokmarkt. Het doel van de vergunningen is met name om illegale kansspelen te reguleren. Op deze manier kan de staat ook profiteren van opbrengsten uit kansspelbelasting die dan over gokwinsten moet worden betaald.

Illegale online kansspelen
Geschat wordt dat nu nog zo’n 250 tot 800 miljoen euro aan omzet wordt gegenereerd met illegale online kansspelen. Suyver hoopt dan ook dat het nieuwe wetsvoorstel dit jaar wordt aangenomen door de Tweede Kamer: “Meer vertraging is niet wenselijk. Er wordt immers door naar schatting een miljoen Nederlanders al online gegokt. De consument vraagt een eerlijk spel en verdient bescherming tegen verslavingsrisico’s”, aldus de bestuursvoorzitter.

“Bovendien verdienen de huidige, fysieke, vergunninghouders dat al hun concurrenten ook belasting betalen en aan voorwaarden moeten voldoen”, vindt Suyver. Online aanbieders van kansspelen zullen waarschijnlijk 20 procent belasting moeten gaan afdragen. Dat tarief ligt aan de bovenkant van het percentage dat buurlanden hanteren.