Nieuws & Acties

Gokje? Verlies weegt altijd zwaarder dan plezier

Bij gokken gaat het altijd om kansberekening. Je maakt een gok op een onbekende uitslag. Waar je voor kiest hangt af van welke keuze je de grootste kans toedicht. Maar een pure rationele beslissing nemen, dat kan niemand, zo blijkt uit onderzoek. Dit komt omdat het emotionele deel van onze hersenen teveel bij deze keuze betrokken is. Als we andere delen van ons brein zouden gebruiken, dan zouden we een andere, rationelere keuze kunnen maken.

Keuzes

Onderzoekers in Engeland hebben onderzoek gedaan naar het emotionele aspect achter onze beslissingen. Hieruit blijkt dat mensen de neiging hebben om de pijn van een verlies belangrijker te vinden, dan het plezier van een gelijke winst veroorzaakt. Dit komt op het volgende neer: Als je €30 euro krijgt en vervolgens de keuze krijgt voorgelegd of je liever €20 wil teruggeven of €10 wil houden, dan kiezen de meesten toch voor het houden van de €10. Bij dit voorbeeld doorzie je dat de keuze hetzelfde blijft. Het bedrag dat je overhoudt, is even groot.

Hersenonderzoek

Met een vergelijkbaar experiment hebben de onderzoekers een groep mensen onderzocht onder de MRI-scanner. Hieruit bleek dat niemand erin slaagt puur rationeel een beslissing te nemen. Ook ontdekte men welk deel van de hersenen hiervoor verantwoordelijk is. De proefpersonen kregen telkens de keuze uit een vaststaand resultaat en een gok: A. je krijgt honderd euro en verliest er dan weer zestig óf B. je krijgt veertig procent kans om honderd pond te winnen. Het bedrag dat je kon winnen, was telkens in evenwicht met de winstkans óf week hiervan af. Het verschil in de vragen zat in de formulering: een positief resultaat (je mag €40 houden) of negatieve formulering (je moet €60 euro inleveren). De vraagstelling bleek de keuze van de proefpersonen behoorlijk te beïnvloeden. Een negatief geformuleerde optie leidde tot 62 procent gokken, een positieve formulering tot 43 procent.

Emotioneel hersenkwabje

Het gokbevorderende effect van de negatieve woorden was niet bij iedere proefpersoon even sterk, maar wel altijd aantoonbaar. En dat terwijl ze achteraf allemaal meenden dat ze niet beïnvloed waren. Nu is dit op zichzelf niks nieuws. Al in 1979 toonden Daniel Kahneman en Amos Tversky aan dat dit zogenoemde ‘framing effect’ rationeel beslissen in de weg staat. Het nieuwe van de proef van De Martino is dat de onderzoekers precies konden zien welke hersengebieden tijdens het kiezen actief waren. Ze zagen dat de amygdala opvallend actief was wanneer mensen kozen volgens het framing effect, dus wanneer ze een gok verkozen boven het verliezen van een deel van hun geld of juist voor zekerheid kozen als ze hun geld deels mochten houden. De amygdala is een hersenkwabje dat een sleutelrol speelt in ons emotionele leven. Het gevoel bij een vraag had dus een grote invloed op de rationele afweging.

Met deze kennis kan je de volgende keer misschien eens wat langer stilstaan bij je keuze. Gok je op een rationele afweging of op je gevoel? En wat geeft de beste kansen? Misschien kan je hiermee je winkans vergroten en je voordeel doen in het spel. Probeer het zelf met bijvoorbeeld gratis Roulette.

Gerelateerde content