Europees Rapporteur pleit voor Europees keurmerk voor kansspel operators

actueel nieuws over gokken en online casino’s

Stefano Mallia (r) en Jürgen Creutzmann (l)

Waarin Stefano Mallia zich uitspreekt voor meer consumentenbescherming, hij zoekt naar evenwicht tussen de status quo en volledige liberalisatie en het idee lanceert voor een Europees keurmerk.

Stefano Mallia is rapporteur bij de European Economic and Social Committee (EESC) op het gebied van online gambling. De EESC is op haar beurt weer een belangrijke adviseur van de Europese Commissie en het Europees Parlement. In het strijdperk geworpen is de Green Paper van Eurocommissaris Michel Barnier, waarmee een mogelijke aanzet is of wordt gegeven tot Europese regelgeving voor de sector. Mallia heeft zich geruime tijd georiënteerd en redacteur dezes ontmoette hem ook op een seminar in Malta over de Green Paper en de wijze waarop aanbieders in Malta hun zaken geregeld hebben. ‘Het is een jungle’ vertelde Stefano Mallia een publiek gehoor in Brussel, ‘waarbij het erg moeilijk is voor de consument om uit te maken wie een vergunning heeft en wie niet.’ En om de consument draait het allemaal, want die moet beschermd worden, maar ook alle vrijheid hebben om in Europa te gaan en staan waar hij wil en producten en diensten af te nemen zonder hinder te hebben van de grenzen tussen de verschillende lidstaten. De consument die wil gokken of spelen wordt echter geconfronteerd met een wirwar aan nationale regelingen, waardoor het zicht op de aanbieders is vertroebeld en zaken als veiligheid, betrouwbaarheid en transparantie op de mesthoop liggen.

Dat moet anders, zo vindt de Commissie en Mallia is het daar mee eens. Hij is voorstander van het Maltese (waar zijn eigen wortels ook liggen) liberale model, maar is tevens van mening dat op het punt van consumentenbescherming nog wel wat te winnen valt. Tegenover de Times of Malta verklaarde hij dat er evenwicht gevonden moet worden tussen de huidige situatie (gewenst door een aantal lidstaten) en een volledige liberalisatie van de gambling markt (vooral gewenst door de industrie). ‘In dat spanningsveld heerst behoorlijk wat verwarring en bloeit een zwarte markt op’ zo is hij van mening. Hij gaat daarom voorstellen een zeker minimum beschermingsniveau vast te leggen, waaraan alle licentiehouders binnen de Europese Unie aan moeten voldoen. Lidstaten, die aanvullende eisen hebben op dat terrein zijn daar geheel vrij in. Mallia wil ook een voorstel lanceren om te komen tot een ‘EU secure gambling mark’, een soort Europees keurmerk voor de gambling industrie dus. Daaraan kunnen consumenten herkennen dat het een onderneming betreft, die een licentie binnen de Europese Unie heeft en zich aan de standaarden confirmeert, die de EU hopelijk gaat vastleggen.

In het gehoor was ook aanwezig Jürgen Creutzmann, rapporteur bij het Europese Parlement. Ook vertegenwoordigers van de industrie waren aanwezig en -last but not least- Simon Holliday van H2 Gambling Capital, die nog eens het enorme financiële belang duidelijk maakte. In 2010 werd in de totale sector €80,4 miljard omgezet, waarvan 10,6% online. Het aandeel van de online industrie zal in 2015 zijn gegroeid naar 15%. Volgende maand zullen het Europees Parlement en de EESC hun bevindingen aan de Europese Commissie rapporteren.

Bronnen: Times of Malta (Green Paper), archief auteur