Nieuws & Acties

Dick Flink verlaat Holland Casino

Dick Flink verlaat Holland Casino Het wil Holland Casino maar niet mee zitten, want na alle tegenslagen van de afgelopen jaren,  werd gisteren ook bekend gemaakt dat bestuursvoorzitter Dick Flink na zes jaar zijn functie als bestuursvoorzitter naast zich neer legt. Dit gebeurt overigens in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Dat het slecht gaat met het staatsbedrijf is geen nieuws meer. Zo draaide Holland Casino vorig jaar voor de derde  keer in vier jaar tijd verlies en kwam het in 2012 maar liefst 625.000 euro te kort en ook voor dit jaar is vooralsnog geen verbetering zichtbaar.

Niet op koers

Holland Casino kampt al jaren met dalende bezoekersaantallen, vorig jaar liep het bezoekersaantal fors terug met 2% naar 5,6 miljoen bezoekers, en ook het rookverbod dat enkele jaren geleden inging heeft het staatsbedrijf geen goed gedaan. Ook de stijgende populariteit van online casino’s en de financiële crisis leidde tot een herstructurering van het bedrijf. Daarbovenop gaven de bezoekers gemiddeld 2 euro, van 98 naar 96 euro, minder uit. Ondanks zijn grote inzet, zijn de Raad van Commissarissen en Dick Flink het er samen over eens geworden dat  ze op deze koers niet verder kunnen varen en dat de manier van aanpak van Flink niet werkt voor wat Holland Casino voor ogen heeft. Echter kan de fout niet bij Flink gezocht worden, want aan kwaliteiten geen tekort, maar deze liggen elders dan bij een bedrijf dat van de ene reorganisatie in de andere reorganisatie belandt.

Noodzakelijke hervormingen

De nieuwe bestuursvoorzitter krijgt dan ook als voornaamste taak leiding te geven die past bij een reorganisatie, om zo de noodzakelijke hervormingen door te voeren die nodig zijn om het casino te behoeden van een ondergaan. Flink denkt daarom ook geen toegevoegde waarde meer te kunnen leveren binnen het bedrijf. Zo verkondigde hij dat door de slechte vooruitzichten nog meer ingrijpende en structurele hervormingen nodig zullen zijn en het dus beter is deze taak af te schuiven op de nieuwe bestuursvoorzitter die zijn kracht wel terugvindt in een noodlijdend bedrijf.

Gerelateerde content