De Casino en Amnesty samen in actie

131188_webDe Casino en Amnesty International gingen afgelopen zondag een geweldige samenwerking aan in de vorm van een schrijfactie of schrijfmarathon. Deze actie vond plaats in De Casino en trok vele liefhebbers van het geschreven woord naar De Casino. Amnesty International organiseert ieder jaar een zogenaamde schrijfmarathon waar iedereen aan mee mag doen, en dit jaar werd deze marathon gehouden in de Casino, lezen we in Nieuwsblad.be. De actie stond helemaal in het teken van de brief.

Amnesty International

Amnesty International is een wereldwijde en onafhankelijke organisatie die streeft naar de naleving van alle mensenrechten door het uitvoeren van relevant onderzoek en het op touw zetten van gerichte acties. De activisten zijn vaak verontwaardigd over de manier waarop mensenrechten over de hele wereld worden geschonden. Het op touw zetten van acties is een manier om dit onrecht tegen te gaan. Ook de schrijfmarathon is een actie, maar in het bijzonder een actie om mensen op een speelse wijze bewust te maken van het belang van het geschreven woord.

Brieven vormen protest

Eerder richtte Amnesty International zich in het bijzonder tegen schendingen die worden begaan door overheden. Dan hebben we het ook over het opsluiten van gewetensgevangenen, foltering en bijvoorbeeld de doodstraf. Door het aanschrijven van deze overheden werden er de afgelopen 50 jaar vele veranderingen teweeg gebracht en veel onschuldige mensen vrijgelaten. Door de jaren heen breidde Amnesty Internationaal zichzelf als organisatie uit. Haar werkterrein bestaat inmiddels dan ook uit vele gebieden en beslaat ook de  schendingen door gewapende oppositiegroeperingen, bedrijven alsmede schendingen in de ‘privésfeer’.

De Casino

De Casino is blij dat de marathon bij hen plaatsvindt. Het is een mooie actie die mensen meer bewust maakt van het belang van brieven. Amnesty zorgt voor alle benodigdheden zoals het briefpapier, de enveloppen en natuurlijk de postzegels, want de brieven moet natuurlijk worden verstuurd! Wat de brieven allemaal teweeg zullen brengen zal de geschiedenis leren. De marathon vond afgelopen zondag plaats in De Casino.