Nieuws & Acties

Casino Poker Vs Online

Uit een kleine onderzoek die wij zelf hebben gehouden is gebleken dat het spelen van poker in een casino niet minder is geworden met de komst van online poker. Dat bijna iedereen weleens een keer online heeft gepokert is een feit en dat het een razend populair spel is valt ook niet over te twijfelen maar of oude casino pokeraars nu alleen online spelen, dat was de vraag. Een steekprof is gehouden onder enkele casino spelers die regelamtig spelen en gevraagd of zij nou vaker online spelen dan in een casino. Het antwoord was erg verbazend aangezien zij bijna allemaal het casino spel toch nog aantrekkelijker vonden dan het online spel tegen anderen. Het lijkt wel of de poker rage alleen jonge en onervaren mensen trekt terwijl de oude casino prokeraars gewoon bij hun Caribbean Stud blijven spelen.

Relevant news

show