Nieuws & Acties

Buitenlandse loterijen naar Nederland

De kansspelautoriteit meldt dat diverse loterijen uit andere landen maar wat graag de concurrentie met Nederland aangaan, en dan het bijzonder de concurrentie met de Nationale Postcodeloterij. Dit meldt de Gelderlander in het artikel Buitenlandse bedrijven willen Nederland veroveren over de invloed van loterijen op ons land (het artikel is niet langer beschikbaar op www.degelderlander.nl). De komst van buitenlandse loterijen naar Nederland kan namelijk voor veel extra inkomsten zorgen in de amateursport en natuurlijk in de cultuur. We moeten hierbij denken aan bedragen van rond 250 miljoen euro die extra worden verdiend. De loterijen die zich reeds hebben gemeld zijn Francaise de Jeux, Camelot en Gtech die respectievelijk uit Frankrijk, Engeland en Italië afkomstig zijn.

Zorgen buitenlandse loterijen wel voor culturele bloei?

De aantrekkingskracht die buitenlandse loterijen klaarblijkelijk tot ons kikkerlandje hebben, zou wel eens een zeer positieve bijdragen kunnen leveren aan onze cultuur. Het geld dat naar ons land wordt toegehaald met deze partijen kan namelijk worden geïnvesteerd in de culturele sector. Hierbij moet u denken aan musea, maar ook sportclubs zouden wel wat extra inkomsten kunnen gebruiken. Renovaties en groei zouden op deze manier dankzij loterijen worden gestimuleerd. Het bedrag van 250 miljoen euro werd afgeleid uit een onderzoek dat werd gedaan door RBB Economics.

Andere geluiden over buitenlandse loterijen

Natuurlijk is niet iedereen positief over het aantreden van buitenlandse loterijen tot onze markt, en deze mensen laten ook hun stem horen. Groepen die met name sceptisch tegenover de ontwikkelingen staan zijn goede doelen en stichtingen die door loterijen worden gefinancierd. In Nederland zijn loterijen verplicht om vijftig procent van hun winst af te dragen aan organisaties en stichtingen die zich inzetten voor goede doelen. De idee dat deze bedragen nu gedeeld moeten worden met sportclubs en musea baart hen zorgen.

 

Goede doelen mogen geld opeisen

Goede doelen zijn in concreta bang dat buitenlandse loterijen hun geld niet zullen besteden aan goede doelen in Nederland maar aan doelen in het buitenland. Dat is een begrijpelijke angst. Volgens Stefan van den Bogaert is dit vrezen van goede doelen echter niet gegrond. Hij verdedigt dat de opbrengsten gewoon opgeëist kunnen worden door goede doelen. Zoveel zou niet in strijd zijn met het Europees recht. Maar waar verandering is, is onrust en de goede doelen kunnen zich er niet in berusten en eisen nader onderzoek.

Onzekerheid

Ondanks de stelling dat doelen de winst van loterijen zouden mogen claimen is Het Goede Doelen platform er toch niet gerust op. Zij vinden dat er nader en onafhankelijk onderzoek plaats moet vinden om zeker te weten dat de doelen krijgen waar ze recht op hebben. Alexander Rinnooy is de voorzitter van dit platform. Hij claimt dat de zorgen van de goede doelen gegrond zijn. Er bestaat volgens hem geenszins zekerheid over de afdrachten en hoe deze besteed dienen te worden.

Politiek over schenkingen aan loterijen

In de politiek is het laatste woord over de kwestie ook nog niet gesproken. Geluiden vanuit de VVD zijn ons al ter oren gekomen in de stem van fractievoorzitter Wijngaarden. ‘In andere landen is de invloed van loterijen groter dan in Nederland,’ aldus wijngaarden, ‘maar minder opbrengsten van deze loterijen gaan naar goede doelen dan in Nederland. Die trend wenst de minister niet over te nemen of voort te zetten als gevolg van de invloed buitenlandse loterijen in ons land. Hij spreekt zijn tevredenheid uit over de huidige stand van zaken waarin de helft van de opbrengsten moet worden geschonken aan goede doelen, en daar moet volgens hem geen verandering in komen.

Hoorzitting over wet op kansspelen

In de Tweede Kamer wordt een hoorzitting gehouden over de wet op kansspelen waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zullen zijn. De Goeij van Loterij Lottovate wijst er in op dat zeker niet alle goede doelen tegen zijn. Hiermee probeert hij zijn standpunt kracht bij te zetten en de positieve kant van de zaak te belichten. Meer geld betekent meer groei voor alle betrokkenen. De invloed van buitenlandse loterijen zou louter een positieve invloed zijn.

Online gokken

Niet alleen zal er in de hoorzitting worden gesproken over de invloed van buitenlandse loterijen, ook komt online gokken ter sprake. Hier is de laatste jaren al veel om te doen geweest. Het legaliseren van online gokken is en blijft een hekel onderwerp, te meer omdat er zo veel bedrijven zijn die zich hier op willen toeleggen. De aanvragen rijzen de pan uit. Er hebben al meer dan tweehonderd bedrijven zich aangemeld om online gokbedrijven op te zetten, terwijl de kansspelautoriteit had gerekend op vijftig tot tachtig aanvragen. Internet gokbedrijven hoeven niets af te staan. Dat is wel iets waarvoor de Goede Doelen Stichting waarschuwt. Hoewel in de praktijk sommige online gokbedrijven wel degelijk goede doelen helpen, zoals het geval is bij online casino.

Relevant news