Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

LiveScore Bet, Free Combi Bet van €10

Verdien elke week een Free Combi Bet van €10 bij een inzet van twee €10 combinaties.
Algemene Voorwaarden
1. Je komt in aanmerking voor de Free Bet (Gratis weddenschappen) aanbieding LiveScore Combi Bet aanbieding (de "Aanbieding") onder de volgende voorwaarden: a. Je bent 24 jaar of ouder en bent een inwoner van en fysiek gevestigd in Nederland. b. Je bent een uitgenodigd, geregistreerd Deelnemer die zich heeft opgegeven voor de promotie via de promotiepagina en je hebt de Algemene Voorwaarden van de Website geaccepteerd. c. Er zijn geen beperkingen voor verantwoord spelen voor je van kracht die je verhinderen deel te nemen aan deze Aanbieding (bijvoorbeeld vanwege vrijwillige zelfuitsluiting, onvrijwillige uitsluiting of interventiemaatregelen die je uitsluiten van het ontvangen van bonussen). d. Je plaatst twee "Kwalificerende Weddenschappen" die allebei combinaties zijn en waarbij elke weddenschap: (i)  4 selecties of meer heeft, (ii) wordt geplaatst in pre-match markten. Alle selecties van de combinaties moeten bovendien in dezelfde week (maandag t/m zondag, de "Promotieperiode") worden afgehandeld. Systeem bets, zoals Lucky 15's, tellen niet mee voor deze promotie. Price-boosts en specials tellen niet mee. (iii) heef gecombineerd minimum odds van 6.0 - selectie-odds moeten meer zijn dan 1.01. (iv) wordt geplaatst als een cash weddenschap met een inzet van € 10 of meer (dus twee weddenschappen van € 5 tellen niet als een Kwalificerende Weddenschap). Al het bovenstaande samen een Kwalificerende Wedactiviteit. 2. Zodra je hebt voldaan aan de kwalificatievereisten in paragraaf 1 hierboven, krijg je voor € 10 aan Free Bet (Gratis weddenschappen) in de vorm van één Combi Gratis Bet Token ("Gratis Bet Token") die alleen mag worden gebruikt voor combi bets met 4+ selecties, overeenkomstig de vereisten en beperkingen die in paragraaf 5 hieronder uiteen worden gezet. 3. Als een van de weddenschappen waaruit je Kwalificerende Wedactiviteit bestaat, wordt geannuleerd, ongeldig wordt verklaard of wordt uitbetaald, telt de inzet van die weddenschap niet mee voor je Kwalificerende Wedactiviteit en kom je niet in aanmerking voor de Free Bet (Gratis weddenschappen). Je kunt verdere weddenschappen plaatsen die mogelijk meetellen voor je Kwalificerende Wedactiviteit. 4. Als je in aanmerking komt voor de Gratis Bet Token(s), wordt een pop-upmelding (de "Melding") weergegeven wanneer je bent ingelogd in je Deelnemersaccount. De Melding biedt je de optie om de Free Bet (Gratis weddenschappen) te accepteren of te weigeren. De Melding wordt meestal binnen 3 uur na de afhandeling van je Kwalificerende Weddenschap weergegeven. In geval van technische problemen kan het tot 24 uur na de afhandeling van je Kwalificerende Weddenschap duren voordat de Melding wordt weergegeven. Als de Melding dan nog steeds niet wordt weergegeven, kun je contact opnemen met onze Klantenservice. 5. Voor Free Bet (Gratis weddenschappen) geldt het volgende: a. Moeten worden geaccepteerd vóór 23.59 uur op zondag tijdens de week waarin je een Kwalificerende Weddenschap hebt geplaatst en moeten binnen 48 uur na acceptatie worden gebruikt. Anders komen ze te vervallen. b. Kunnen alleen worden gebruikt voor sportsbook en niet om in te zetten op spellen. c. Kunnen alleen worden gebruikt om een weddenschap te plaatsen met dezelfde waarde als de betreffende Free Bet (Gratis weddenschappen) (en indien van toepassing moeten afzonderlijke weddenschappen worden geplaatst om meerdere Free Bet (Gratis weddenschappen) in te wisselen). d. Kunnen alleen één voor één worden gebruikt. e. Kunnen alleen worden gebruikt voor odds van 1.01 of hoger per selectie. f. Kunnen alleen worden gebruikt voor combinaties met vier of meer selecties en zijn dus niet geldig voor systeem bets zoals Lucky 15's. g. Kunnen niet worden gebruikt in forecasts of tricasts. h. Kunnen niet worden gebruikt voor each way weddenschappen. i. Kunnen niet worden gebruikt om enige Bonus te claimen. j. Kunnen niet cash worden uitbetaald. k. Worden niet geretourneerd als een inzet op een gewonnen weddenschap. 6. Als er ingevolge de Algemene Voorwaarden van de Website een beperking is toegepast op je Deelnemersaccount of als je mogelijkheid om de in het kader van deze Aanbieding aangeboden Bonus te ontvangen anderszins ingevolge het Bonusreglement door ons is beperkt (een "Accountrestrictie") nadat je een Kwalificerende Weddenschap hebt geplaatst (en dus voordat we je op de hoogte hadden gebracht van de Accountrestrictie), kun je contact opnemen met onze Klantenservice om het volledige aantal en de verwachte waarde van enige Bonus die onder deze Aanbieding aan je zou zijn toegekend en die door een dergelijke Accountrestrictie is gewijzigd of verplaatst, te verkrijgen. Deze Regel is onderworpen aan onze verplichtingen om beperkingen toe te passen op Bonussen voor zover dat nodig is ter voorkoming van witwassen, fraude of soortgelijk onwettig gedrag zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van de Website. 7. Je kunt maar één keer peer week deelnemen aan deze Aanbieding. Als we vaststellen dat een Deelnemer meer dan één account heeft gemaakt (onder meer met als doel om, in strijd met deze Regels, meerdere keren van deze Aanbieding gebruik te maken) of ten gunste van een groep mensen Gratis Bet Tokens claimt of van deze Aanbieding gebruikmaakt, behouden we ons het recht voor al dergelijke accounts te sluiten (en enige Bonussen, weddenschappen, teruggaven en/of gerelateerde winsten ongeldig te verklaren). 8. Je kunt van bonussen afzien en je bonussen te allen tijde laten annuleren. 9. Deelnemers die zichzelf hebben uitgesloten en zijn geregistreerd bij CRUKS komen niet voor deelname in aanmerking. Spelers die zich bij CRUKS registreren: (i) gedurende de looptijd van deze aanbieding, of (ii) nadat de looptijd van deze aanbieding is verstreken maar voordat enige Bonus is bijgeschreven, komen niet in aanmerking om enige Bonus te winnen/ontvangen. 10. Je kunt op elk gewenst moment tijdens deze Aanbieding je stortingssaldo (exclusief niet-uitbetaalbare Bonussen, zoals Gratis Bet Tokens) en winsten (indien van toepassing) laten uitbetalen, onder voorbehoud van ons recht om betalingen tijdelijk op te schorten zoals nader toegelicht in de Algemene Voorwaarden van de Website. 11. Als je je aanmeldt voor deze Aanbieding, ga je ermee akkoord deze Regels, het Bonusreglement en de Algemene Voorwaarden van de Website te allen tijde na te leven. Als we (op basis van redelijk bewijs) concluderen dat je ernstig inbreuk hebt gemaakt op enige van deze bepalingen, kunnen we Bonussen, weddenschappen, teruggaven en/of gerelateerde winsten in je Deelnemersaccount ongeldig verklaren en behouden we ons het recht om je Deelnemersaccount te sluiten.
© Copyright 2023. Casino.nl