Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen bonussen en casino's tonen.

Live Roulette Toernooi bij LiveScore Bet

Verzamel punten en win een van de 10 prijzen van €100
Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18. Regels Live Roulette Toernooi (de “Promotie”) 1.    Wie kan deelnemen?
 • Je moet ingeschreven zijn bij LiveScore Bet, ten minste 24 jaar oud zijn en in Nederland wonen.
 • Je kunt niet aan deze Promotie deelnemen als voor jou een Verantwoord Spelen of Promotie beperking geldt die jouw deelname aan deze Promotie verhindert.
2.    Hoe werkt het?
 •  Je moet je eerst voor het toernooi aanmelden. Je kunt je aanmelden wanneer het Geselecteerde Spel wordt geladen via een pop-up of via de toernooiwidget.
 • Plaats vervolgens een minimale inzet gelijk aan 10c (ook wel de “Kwalificerende Inzetactiviteit”).
 • Spelers kunnen op elk moment gedurende de Promotieperiode meedoen, maar voor toernooipunten tellen alleen de spellen mee die na aanmelding worden gespeeld.
 • De Promotieperiode:  Van 00:00 03/07/24 - 23:59 05/07/24
 • Het Geselecteerde Spel is LiveScore Bet Roulette NL.
 • Punten verzamelen: Punten worden toegekend op basis van je winst in de spelronde, gedeeld door de geplaatste inzet in het Geselecteerde Spel (als je bijv. een inzet van €1 plaatst en €4 wint, is de bereikte multiplier 4x en worden volgens onderstaande tabel 20 punten toegekend). Het totaal van alle verdiende punten is je score op het leaderboard. Er worden alleen punten toegekend voor de multiplier die je bereikt:
Bereikte multiplier Punten 1.1x 5 punten 4x 20 punten 7x 50 punten
 • Spelers kunnen hun positie volgen op het leaderboard in het Geselecteerde Spel. Als meerdere spelers hetzelfde aantal punten hebben behaald, krijgt de speler die die score als eerste heeft behaald de hogere positie op het leaderboard.
3.    Prijzen
 • Als je in de top 10 staat van spelers met de hoogste score op het leaderboard, win je een deel van de prijzenpot van €1000 (de “Prijzenpot”).
 • De Prijzenpot wordt verdeeld op basis van de uiteindelijke positie van de speler op het leaderboard zoals in de onderstaande tabel is weergegeven:
Uiteindelijke positie op leaderboard Prijs 1e - 10e €100 cash
 • Als je een van de winnaars bent, wordt je Prijs uiterlijk de volgende dag om 17:00 uur op je account bijgeschreven. Bij technische problemen is het mogelijk dat het 72 uur duurt.
4.    Cash Prijs
 • Elke Cash Prijs kan worden opgenomen of kan op de website van LiveScore Bet worden gebruikt.
5.    Wat moet ik nog meer weten?
 • Alleen inzetten op LiveScore Bet Roulette NL tellen mee voor deze Promotie.
6.    Andere belangrijke juridische informatie
 •  Als je ervoor kiest om aan deze Promotie deel te nemen, ben je verplicht deze Promotieregels, het Bonusreglement en de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet te allen tijde in acht te nemen.
 • Als de bovenstaande Regels en de Algemene Voorwaarden strijdig zijn, hebben de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet voorrang, gevolgd door de Aanbiedingsregels en ten slotte het Bonusreglement.
 • Deze Promotie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of bonuspromoties van LiveScore Bet.
 • Je gegevens kunnen in overeenstemming met ons Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet worden gebruikt ten behoeve van deze Promotie. Zo kunnen we bijvoorbeeld contact met je opnemen als je een Prijs hebt gewonnen. We bewaren je gegevens in het kader van deze Promotie gedurende twaalf (12) maanden. Daarna worden ze op een veilige manier definitief verwijderd, tenzij je hebt aangegeven dat je verdere berichten wilt ontvangen over andere producten en diensten. Daarvoor worden de gegevens dan bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen die in ons Privacybeleid worden vermeld.
 • Wanneer een deelnemer tijdens het aanmeldingsproces voor de Promotie heeft aangegeven marketingberichten te willen ontvangen, stemt hij ermee in dat we zijn persoonsgegevens kunnen gebruiken om aan de deelnemer informatie te verstrekken over onze producten en diensten die voor de deelnemer interessant kunnen zijn. De deelnemer kan zijn toestemming op elk moment intrekken door te klikken op de afmeldlink die in elk bericht wordt weergegeven.  De gegevens van de deelnemer worden niet met andere derden buiten ons concern gedeeld of aan hen verkocht in het kader van marketing.
 • Een overzicht van de spelers-ID's van alle winnaars wordt op verzoek door LiveScore Bet verstrekt. Winnaars die bezwaar willen maken tegen de openbaarmaking van hun spelers-ID kunnen op elk moment tijdens de Promotie een e-mail sturen naar LiveScore Bet via [email protected]. Om de spelers-ID's van de winnaars te ontvangen, kun je binnen dertig (30) dagen na het einde van de Promotie schrijven naar LiveScore Bet onder vermelding van de naam van de Promotie. Gebruik daarvoor de volgende contactgegevens: [email protected].
 • Als er ingevolge de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet een beperking is toegepast op je Account, of als je mogelijkheid om de in het kader van deze Promotie aangeboden Bonus te ontvangen anderszins ingevolge het Bonusreglement door ons is beperkt (een “Accountrestrictie”) nadat je een Kwalificerende Weddenschap hebt geplaatst (en dus voordat we je op de hoogte hadden gebracht van de Accountrestrictie), kun je contact opnemen met onze Klantenservice om het volledige aantal en de verwachte waarde te verkrijgen van een Bonus die onder deze Promotie aan je zou zijn toegekend en die door een dergelijke Accountrestrictie is gewijzigd of verwijderd. Deze bepaling is onderworpen aan onze verplichtingen om beperkingen toe te passen op Bonussen voor zover dat nodig is ter voorkoming van witwassen, fraude of soortgelijk onwettig gedrag zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet.
 • Deelnemers die zijn geregistreerd bij CRUKS komen niet voor deelname in aanmerking. Spelers die zich bij CRUKS registreren: (i) gedurende de looptijd van deze Aanbieding, of (ii) nadat de looptijd van deze Aanbieding is verstreken maar voordat enige Bonus is bijgeschreven, komen niet in aanmerking om enige Bonus te winnen/ontvangen.
 • Deelnemers die zichzelf hebben uitgesloten komen niet voor deelname in aanmerking. Deelnemers die zichzelf uitsluiten: (i) gedurende de Promotieperiode, of (ii) gedurende de Promotieperiode maar voordat een Bonus wordt bijgeschreven, komen niet in aanmerking om enige Bonus te ontvangen.
 • Je kunt op elk gewenst moment tijdens deze Promotie je stortingssaldo (exclusief niet-uitbetaalbare Bonussen, zoals Gratis Weddenschappen) en je winsten (indien van toepassing) laten uitbetalen, onder voorbehoud van ons recht om betalingen tijdelijk op te schorten, zoals nader toegelicht in de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet.
 • Als we (op basis van redelijk bewijs) concluderen dat je ernstig inbreuk hebt gemaakt op enige van deze bepalingen, kunnen we Bonussen, weddenschappen, teruggaven en/of gerelateerde winsten in je Account ongeldig verklaren en behouden we ons het recht voor je Account te sluiten.
 • We zijn niet aansprakelijk jegens jou wanneer je verlies lijdt of hinder ondervindt door fouten van mensen of storingen van systemen waarover wij geen directe controle hebben – bijvoorbeeld operators van mobiele-telefoonnetwerken, internetaanbieders, softwareaanbieders en verwerkers van telefoonverkeer.
 • Niets in deze Promotieregels ontheft ons van of beperkt onze aansprakelijkheid voor: (a) fraude; of (b) overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid.  Onze maximale totale aansprakelijkheid is beperkt tot de geldwaarde van de Prijs. Deze voorwaarden doen ook geen afbreuk aan de rechten die je als consument door de wet worden toegekend.
 • Met uitzondering van aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluiten wij (met inbegrip van onze functionarissen, werknemers en gemachtigden) alle aansprakelijkheid (waaronder wegens nalatigheid) voor persoonlijk letsel of schade (ongeacht of dit directe of indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade betreft) uit die op welke manier dan ook uit deze Promotie voortvloeit, waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer dit letsel of deze schade voortvloeit uit: (a) technische problemen of een storing in apparatuur (ongeacht of wij daar controle over hebben); (b) diefstal, toegang door onbevoegden of inmenging door derden; (c) een inzending of aanspraak op een prijs die is kwijtgeraakt, gewijzigd of beschadigd of foutief is verzonden om een reden die buiten onze redelijke invloedssfeer ligt; (d) een wijziging van de waarde van de prijzen zoals in deze Regels is vermeld; (e) een belastingverplichting die voor een winnaar of deelnemer ontstaat; (f) deelname aan deze Promotie; (g) het gebruik van een Prijs.
 • Prijswinnaars worden erop gewezen dat het aanvaarden van een Prijs fiscale gevolgen kan hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke fiscale gevolgen. Prijswinnaars dienen indien nodig onafhankelijk financieel advies in te winnen.
 • Termen die niet zijn gedefinieerd in deze Promotieregels hebben de betekenis die daaraan is gegeven in de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet.
© Copyright 2024. Casino.nl Alle rechten voorbehouden. Casino.nl is een uitgave van AppliedDigitalMedia, Level G (Office 1/2016), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120 Malta. BTW-id MT 2507 2731