Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

€3K Cash Prijstrekking bij LiveScore Bet

Scoor een ticket voor elke €5 die je inzet op slots en doe mee aan de €3K Cash Prijstrekking.
Regels
  1. Je komt in aanmerking voor deelname aan de “€3K Cash Prijstrekking” (de “Promotie”) als je aan de volgende regels voldoet:
a.   Je bent 24 jaar of ouder en je bent inwoner van en fysiek gevestigd in Nederland. b. Je bent Deelnemer van LiveScore Bet (“Website”), wat betekent dat je de Algemene Voorwaarden van onze website naleeft. c.   Je meldt je aan voor de promotie via de aanmeldingsknop op de Promotiepagina. Door je aan te melden, stem je ermee in dat je een prijs ontvangt als je tot de winnaars behoort. Als je niet langer aangemeld wilt zijn, kun je contact opnemen met onze klantenservice. d. Je neemt deel aan de Promotie tussen 01/01/24 (01:00 uur) en 07/01/24 (23:59 uur) (“Promotieperiode”). e.    Er gelden geen beperkingen voor verantwoord spelen voor je Account die je verhinderen deel te nemen aan deze Promotie (bijvoorbeeld vanwege vrijwillige zelfuitsluiting, onvrijwillige uitsluiting of interventiemaatregelen die je uitsluiten van het ontvangen van bonussen). f. Voor elke €5 in echt geld die tijdens de Promotieperiode wordt ingezet op de geselecteerde spellen (hieronder vermeld), ontvangt de deelnemer automatisch één ticket dat kans geeft op een Prijs in de Prijstrekking. De Prijzen worden hieronder vermeld. g. Gedurende de Promotieperiode kan een onbeperkt aantal tickets worden verzameld. h.   Elke speler kan slechts één prijs winnen in de willekeurige Prijstrekking. 2.    Alleen onderstaande geselecteerde spellen tellen mee voor tickets:
  • Joker Ra
  • 2022 Hit Slot
  • Chance Machine 100
  • Hell Hot 20
  • Joker Stoker
3. De volgende Prijzen kunnen door deelnemers worden gewonnen in de willekeurige Prijstrekking: Aantal prijzen Prijs 1 €750 5 €100 10 €50 30 €25 50 €10   4.   De willekeurige Prijstrekking vindt plaats op 08/01/24. Spelers ontvangen die dag voor 17:00 uur hun Prijs. 5.   LiveScore Bet brengt alle winnaars per e-mail op de hoogte (als ze hebben aangegeven e-mails te willen ontvangen). Er wordt geen contact opgenomen met winnaars die zich hebben afgemeld voor e-mails, maar zij ontvangen wel hun Prijs. 6.   LiveScore Bet heeft het uiteindelijke beslissingsrecht over de selectie van elke winnaar en deze beslissing is definitief. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd. 7.   Als Deelnemer kunnen je gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid worden gebruikt ten behoeve van deze Promotie. Ons Privacybeleid kun je hier vinden: LiveScore Bet Privacybeleid. 8.   LiveScore Bet kan controleren of je in aanmerking komt en kan je identiteit controleren. Als je wordt gevraagd je identiteit te verifiëren en/of aan te tonen dat je in aanmerking komt, moet je binnen een redelijke termijn aan dit verzoek voldoen, anders bestaat de mogelijkheid dat je wordt gediskwalificeerd of dat je prijs wordt ingetrokken. 9.   Prijzen worden niet uitgekeerd als dit om welke reden dan ook onwettig is. 10.   Wanneer een Prijs niet (meer) beschikbaar is, kunnen we deze vervangen door een alternatief van gelijke of hogere waarde. We kunnen ook de specificaties wijzigen. 11.   Tenzij anders overeengekomen, worden er geen alternatieve prijzen uitgekeerd en is de Prijs niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar. 12.   Voor vragen en opmerkingen over de Prijzen kun je contact opnemen met onze Klantenservice. Algemeen 13. LiveScore Bet is niet aansprakelijk jegens jou wanneer je verlies lijdt of hinder ondervindt door fouten van mensen of storingen van systemen waarover wij geen directe controle hebben – bijvoorbeeld operators van mobiele-telefoonnetwerken, internetaanbieders, softwareaanbieders en verwerkers van telefoonverkeer. 14. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en ons. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken. Wanneer we dat doen, zullen we de wijzigingen publiceren en als je op dat moment al een Deelnemer bent, zullen we je via e-mail op de hoogte stellen. 15. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar mocht blijken te zijn, zal deze worden gescheiden van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, die voor zover mogelijk volledig van kracht zullen blijven. 16.  Indien op grond van de Algemene Voorwaarden een beperking wordt toegepast op je Deelnemersaccount, kun je contact opnemen met onze Klantenservice. 17.   Deelnemers die zichzelf hebben uitgesloten, komen niet voor deelname in aanmerking. 18. Deelnemers die zichzelf hebben uitgesloten en zijn geregistreerd bij CRUKS, komen niet voor deelname in aanmerking. Spelers die zich bij CRUKS registreren: (i) gedurende de looptijd van deze Aanbieding, of (ii) nadat de looptijd van deze Aanbieding is verstreken maar voordat enige Bonus is bijgeschreven, komen niet in aanmerking om enige Bonus te winnen/ontvangen. 19. Je kunt van bonussen afzien en je bonussen te allen tijde laten annuleren. 20.  Als je je aanmeldt voor deze Promotie, ga je ermee akkoord deze Regels, het Bonusreglement en de Algemene Voorwaarden te allen tijde na te leven. Als we (op basis van redelijk bewijs) concluderen dat je ernstig inbreuk hebt gemaakt op enige van deze bepalingen, kunnen we weddenschappen, teruggaven en/of gerelateerde winsten in je Deelnemersaccount ongeldig verklaren en behouden we ons het recht voor je Deelnemersaccount te sluiten.
© Copyright 2024. Casino.nl