Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 24+ | Hulp bij gokproblemen? Bel gratis en anoniem: 0800 24 000 22 of chat met een hulpverlener op Loket Kansspelen

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij bonussen en casino's.
Deze website versie toont aanbieders en promoties. Geen bonussen en casino's tonen.

€2000 Casinotoernooi bij LiveScore Bet

Klim naar de top van het klassement en win tot €500 cash. Meld je aan via de pop-up in Big Bass Bonanza en verzamel punten.
Regels
Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+ Regels €2000 Casinotoernooi (“Promotie”) 1.    Voor wie is deze aanbieding? ● Je moet als Deelnemer ingeschreven zijn bij LiveScore Bet, 24 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen en verblijven. ● Je kunt niet aan deze Promotie deelnemen als op jou een beperking in het kader van verantwoord spelen of een andere Accountrestrictie van toepassing is die jouw deelname aan deze Promotie verhindert.   2.    Hoe werkt het? ● Je moet je eerst voor het toernooi aanmelden. Je kunt je aanmelden wanneer de Geselecteerde Slot wordt geladen via een pop-up of via de toernooiwidget. ● Plaats vervolgens een minimale inzet gelijk aan €0.20 (ook wel de “Kwalificerende Inzetactiviteit”). ● Spelers kunnen op elk moment gedurende de Promotieperiode meedoen, maar voor toernooipunten tellen alleen de spellen mee die na aanmelding worden gespeeld. ● De Promotieperiode: Van 15-06-2024 (00.00 uur) tot 18-06-2024 (23.59 uur) ● De Geselecteerde Slot is Big Bass Bonanza. ● Punten verzamelen: Punten worden toegekend op basis van je winst in de spelronde, gedeeld door de geplaatste inzet in de Geselecteerde Slot (als je bijv. een inzet van €10 plaatst en €50 wint, is de multiplier 5x en worden 500 punten toegekend). Alleen de multiplier van je hoogste winst telt mee voor het leaderboard. ● Alleen je eerste 1000 spins na aanmelding tellen mee voor het leaderboard. Verdere spins worden niet in aanmerking genomen voor de bepaling van je positie op het leaderboard. ● Spelers kunnen hun positie volgen op het leaderboard in de Geselecteerde Slot. Als meerdere spelers hetzelfde aantal punten hebben behaald, krijgt de speler die die score als eerste heeft behaald de hogere positie op het leaderboard.   3.    Prijzen ●     Als je in de top 240 staat van spelers met de hoogste score op het leaderboard, win je een deel van de prijzenpot van €2000 (de “Prijzenpot”). ●     De Prijzenpot wordt verdeeld op basis van de uiteindelijke positie van de speler op het leaderboard zoals in de onderstaande tabel is weergegeven:   Uiteindelijke positie op leaderboard Prijs 1e €500 2e €250 3e €100 4e €75 5e €50 6e-10e €25 11e-45e €10 46e-125e 20 Free Spins (20c per spin) 126e-240e 10 Free Spins (20c per spin)   ●     De Prijzen worden uiterlijk 19-06-2024 om 17.00 uur uitgereikt. We brengen alle winnaars per e-mail op de hoogte (als ze hebben aangegeven e-mails te willen ontvangen). Er wordt geen contact opgenomen met winnaars die hebben aangegeven geen e-mailberichten te willen ontvangen, maar ze ontvangen wel hun Prijs. ●     Je moet de Prijs uiterlijk 21-06-2024 om 23.59 uur via de pop-upmelding accepteren. Kort na acceptatie wordt je Prijs op je Account bijgeschreven. ●     Vergeet niet om de Free Spins binnen 3 dagen na acceptatie in te zetten, anders vervallen ze.   4.    Wat kan ik doen met de Free Spins? ●     Je kunt met de Free Spins alleen inzetten op Big Bass Bonanza. ●     De Free Spins kunnen niet: ○     gebruikt worden voor sportweddenschappen; ○     cash worden uitbetaald; ○     worden gebruikt om een Bonus te claimen; ○     meetellen voor de inzetvereisten van een Bonus; of ○     tussen Deelnemersaccounts worden overgedragen. ●     In ons Bonusreglement vind je meer informatie over hoe je je Free Spins kunt gebruiken.   5.    Cash Prijs ·         Elke Cash Prijs kan worden opgenomen of kan op de website van LiveScore Bet worden gebruikt.   6.    Wat moet ik nog meer weten? ·         Alleen inzetten op de Geselecteerde Slot tellen mee voor deze Promotie. ·         Winsten die tijdens het spelen van de Geselecteerde Slot met Free Spins worden behaald, worden in aanmerking genomen voor deze Promotie.   7.    Andere belangrijke juridische informatie ·         We kunnen controleren of je in aanmerking komt en we kunnen je identiteit controleren. Als je wordt gevraagd je identiteit te verifiëren en/of aan te tonen dat je in aanmerking komt, moet je binnen een redelijke termijn aan dit verzoek voldoen, anders bestaat de mogelijkheid dat je wordt gediskwalificeerd of dat je prijs wordt ingetrokken. ·         Wij beslissen uiteindelijk over de selectie van iedere ontvanger en deze beslissing is definitief. Hierover wordt geen correspondentie gevoerd. ·         Als je je aanmeldt voor deze Bonusaanbieding, ga je ermee akkoord deze Regels, het Bonusreglement en de Algemene Voorwaarden te allen tijde na te leven. ·         Tenzij anders overeengekomen, worden er geen alternatieve prijzen uitgekeerd en is de Prijs niet-overdraagbaar en niet-inwisselbaar. ·         Deze Promotie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties of bonusaanbiedingen van Livescore Bet. ·         Je gegevens kunnen in overeenstemming met ons Privacybeleid worden gebruikt ten behoeve van deze Promotie. We bewaren je gegevens in het kader van deze Promotie gedurende twaalf (12) maanden. Daarna worden ze op een veilige manier definitief verwijderd, tenzij je hebt aangegeven dat je verdere berichten wilt ontvangen over andere door de Promotor aangeboden producten en diensten. Daarvoor worden de gegevens dan bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen die in ons Privacybeleid worden vermeld. ·         Wanneer een deelnemer tijdens het aanmeldingsproces voor de Promotie heeft aangegeven marketingberichten te willen ontvangen, stemt hij ermee in dat de Promotor zijn persoonsgegevens kan gebruiken om aan de deelnemer informatie te verstrekken over de producten en diensten van de Promotor die voor de deelnemer interessant kunnen zijn. De deelnemer kan zijn toestemming op elk moment intrekken door te klikken op de afmeldlink die in elk bericht wordt weergegeven.  De gegevens van de deelnemer worden niet met andere derden buiten het concern van de Promotor gedeeld of aan hen verkocht in het kader van marketing. ·         Een overzicht van de spelers-ID’s van alle winnaars wordt op verzoek door LiveScore Bet verstrekt. Winnaars die bezwaar willen maken tegen de openbaarmaking van hun spelers-ID kunnen op elk moment tijdens de Promotie een e-mail sturen naar LiveScore Bet via [email protected]. Om de spelers-ID’s van de winnaars te ontvangen, kun je binnen dertig (30) dagen na het einde van de Promotie schrijven naar LiveScore Bet onder vermelding van de naam van de Promotie. Gebruik daarvoor de volgende contactgegevens: [email protected]. ·         We zijn niet aansprakelijk jegens jou wanneer je verlies lijdt of hinder ondervindt door fouten van mensen of storingen van systemen waarover wij geen directe controle hebben – bijvoorbeeld operators van mobiele-telefoonnetwerken, internetaanbieders, softwareaanbieders en verwerkers van telefoonverkeer. ·         Niets in deze Promotieregels ontheft ons van of beperkt onze aansprakelijkheid voor: (a) fraude; of (b) overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid. Onze maximale totale aansprakelijkheid is beperkt tot de geldwaarde van de Prijs. Deze voorwaarden doen ook geen afbreuk aan de rechten die je als consument door de wet worden toegekend. ·         Met uitzondering van aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten, sluit de Promotor (met inbegrip van haar functionarissen, werknemers en gemachtigden) alle aansprakelijkheid (waaronder wegens nalatigheid) voor persoonlijk letsel of schade (ongeacht of dit directe of indirecte schade, bijzondere schade of gevolgschade betreft) uit die op welke manier dan ook uit deze Promotie voortvloeit, waaronder, maar niet beperkt tot, wanneer dit letsel of deze schade voortvloeit uit: (a) technische problemen of een storing in apparatuur (ongeacht of de Promotor daar controle over heeft); (b) diefstal, toegang door onbevoegden of inmenging door derden; (c) een inzending of aanspraak op een prijs die is kwijtgeraakt, gewijzigd of beschadigd of foutief is verzonden om een reden die buiten de redelijke invloedssfeer van de Promotor ligt; (d) een wijziging van de waarde van de prijzen zoals in deze voorwaarden is vermeld; (e) een belastingverplichting die voor een winnaar of deelnemer ontstaat; (f) deelname aan deze Promotie; (g) het gebruik van een Prijs. ·         Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en ons. Wij behouden ons het recht voor om deze van tijd tot tijd te wijzigen en bij te werken, maar als wij dat doen, zullen wij je waar mogelijk een passende kennisgeving doen toekomen, tenzij dit op grond van wet- of regelgeving niet mogelijk is. ·         Indien enige bepaling in deze voorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar mocht blijken te zijn, zal deze worden gescheiden van de overige bepalingen in deze voorwaarden, die voor zover mogelijk volledig van kracht zullen blijven. ·         Deelnemers die zichzelf hebben uitgesloten en/of zijn geregistreerd bij CRUKS komen niet voor deelname in aanmerking. Spelers die zichzelf uitsluiten en/of worden ingeschreven in CRUKS: (i) gedurende de looptijd van deze Aanbieding, of (ii) nadat de looptijd van deze Aanbieding is verstreken maar voordat enige Prijs is bijgeschreven, komen niet in aanmerking om enige Prijs te winnen of te ontvangen. ·         Als er ingevolge de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet een beperking is toegepast op je Deelnemersaccount, of als je mogelijkheid om de in het kader van deze Promotie aangeboden Bonus of Prijs te ontvangen anderszins ingevolge de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet door ons is beperkt (een “Accountrestrictie”) nadat je een Kwalificerende Inzetactiviteit hebt verricht (en dus voordat we je op de hoogte hadden gebracht van de Accountrestrictie), kun je contact opnemen met onze Klantenservice om het volledige aantal en de verwachte waarde te verkrijgen van een Bonus of Prijs die onder deze Promotie aan je zou zijn toegekend en die door een dergelijke Accountrestrictie is gewijzigd of verwijderd. Deze Regel is onderworpen aan onze verplichtingen om beperkingen toe te passen voor zover dat nodig is ter voorkoming van witwassen, fraude of soortgelijk onwettig gedrag zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van LiveScore Bet. ·         Prijswinnaars worden erop gewezen dat het aanvaarden van een Prijs fiscale gevolgen kan hebben. De Promotor is niet aansprakelijk voor dergelijke fiscale gevolgen. Prijswinnaars dienen indien nodig onafhankelijk financieel advies in te winnen. ·         De Promotor is LiveScore Bet NL, geëxploiteerd door LiveScore Malta Limited, Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St Julian’s STJ3140 Malta. ·         Voor vragen en opmerkingen over de Prijzen neem je contact op met LiveScore Bet via [email protected].
© Copyright 2024. Casino.nl Alle rechten voorbehouden. Casino.nl is een uitgave van AppliedDigitalMedia, Level G (Office 1/2016), Quantum House 75, Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120 Malta. BTW-id MT 2507 2731