september 11, 2015 10:25 am

Betsson zet zich in voor vluchtelingen

download

Met het oog op het vluchtelingenprobleem dat de afgelopen tijd sterk is gegroeid, besloot Betsson in actie te komen. Het initiatief kwam van de medewerkers zelf die werden geraakt door de beelden van de schrijnende situaties die steeds zichtbaarder werden en bij vele de huiskamers binnenwandelden. Het liet ons niet onverschillig. Een grote groep migranten verlaat de oorlogsgebieden waar zij opgroeiden op zoek naar een veiliger plek en een nieuw thuis. De beelden van het jongetje in het rode shirt dat aanspoelde aan de Turkse kust bij Bodrum spreken boekdelen. Het liet ons niet onberoerd. Dit beeld ging de hele wereld over. Het werkte als katalysator voor de westerse landen en gaf het vluchtelingendrama een gezicht. ‘We moeten helpen.’ luidde het devies op steeds meer plaatsen en van steeds meer kanten. En deze ontwikkeling moet blijven groeien en Betsson wil hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Door effectief bij te dragen aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek

Effectief bijdragen

Particulieren en bedrijven startten acties. Daartoe zijn diverse mogelijkheden. Betsson doneert haar hele advertentieruimte aan Het Rode Kruis en levert op deze manier een bijdrage aan de hulp. Het Rode Kruis is een organisatie die effectief te werk gaat en het bieden van advertentieruimte is dan ook een goede manier van het bieden van hulp. Het biedt ondersteuning aan de organisatie die veel ervaring heeft met hulpverlening. Betsson besloot om haar advertentieruimte in de Zweedse media te doneren voor een periode van twee tot vier dagen. Het Rode Kruis kan van deze ruimte gebruik maken om mensen op te roepen een bijdrage te leveren aan haar activiteiten. Het aanbieden van de doorgaans zeer dure advertentieruimten is voor het Rode Kruis een geweldige mogelijkheid om haar activiteiten onder de aandacht te brengen en meer te bereiken op het gebied van vluchtelingenondersteuning en humanitaire dienstverlening. Het Rode Kruis is dankbaar de mogelijkheid die Betsson hiermee schept om problemen zichtbaar te maken en een grotere groep mensen op te roepen om te helpen.

Veiligheid

Er moet ontzettend veel gebeuren om de vluchtelingen te helpen. Vluchtelingen komen op verschillende manieren naar Europese landen toe. Allemaal hebben zij een eigen verhaal. Zij zoeken naar een plek waar ze veilig zijn en een toekomst hebben voor het hele gezin. De beelden van kleine kinderen treffen ons en doen ons inzien hoezeer we het zelf getroffen hebben. Soms reizen ze over zee en soms over de snelweg. Sommige vluchtelingen kiezen voor Duitsland en andere voor Engeland of Nederland als bestemming. Allemaal hebben ze hun eigen reden; familie in het land van bestemming, of de wetenschap van een sociaal opvangnet waar het in het eigen land aan ontbreekt. Na een vaak zeer gevaarlijke reis – die velen met de dood hebben moeten bekopen – komen de vluchtelingen aan in Turkije, Hongarije en andere landen. Vele duizenden vluchtelingen hopen dat daar het goede leven begint; dat het allemaal beter zal worden, maar de afgelopen tijd hebben we gezien dat dit geenszins het geval is. Op stations wachtten duizenden vluchtelingen zonder eten en drinken, en zonder gebruik te kunnen maken van andere primaire faciliteiten. Er moet voor opvang worden gezorgd en dat is een van de zaken die het Rode Kruis verzorgd.

Initiatieven

Gelukkig zien we ook dat er steeds meer burgerinitiatieven genomen worden en bedrijven zoals Betsson zetten zich in en denken na over manieren waarop ze kunnen helpen. Dat is noodzakelijk en hoe meer besef van deze noodzaak, hoe beter. Als bedrijf een bijdrage leveren is belangrijk en Betsson is zich dan ook ter degen bewust van haar voorbeeldfunctie. Alle hulp is welkom om vluchtelingen op een humane manier op te vangen na een reis die zij maakten omdat ze niet anders konden; omdat er in het land waar zij vandaan kwamen oorlog was. Niemand verlaat zijn thuis voor het prezier. Het gaat om een wanhoopsdaad en dat is wat steeds meer mensen beseffen. Betsson heeft zich ingezet om advertenties van het Rode Kruis te plaatsen. Op die manier heeft het Rode Kruis een grotere zichtbaarheid om mensen op te roepen geld in te zamelen voor humanitaire hulpverlening die zo ontzettend hard nodig is.

Aanmoedigen

Het idee om advertentieruimte te bieden werd geopperd door een aantal medewerkers van Betsson die iets wilden doen. Maar Betsson laat het niet bij enkel en alleen het bieden van deze ruimte. Ook moedigt zij andere bedrijven aan om actie te ondernemen. Ieder bedrijf heeft de mogelijkheden om op een unieke wijze, passend bij het bedrijf, ondersteuning te bieden. Het is ontzettend belangrijk dat bedrijven gehoor geven aan deze vraag. Humanitaire dienstverlening kent vele vormen. Van het inzamelen van kleding, dekens, voeding tot medische zorg. Het Rode Kruis is bij uitstek een organisatie die gebaat is bij hulp in de vorm van geld en zichtbaarheid. Hoewel burgerinitiatieven meer dan welkom zijn, is het als bedrijf het meest effectief om bij te dragen middels organisaties die van aanpakken weten en die volgens een bepaalde strategie werken. Hoe meer kanalen kunnen worden aangesproken middels advertentieruimtes hoe beter.

Het Rode Kruis

Ook andere bedrijven en ondernemers zien het nut van het bieden van advertentieruimte aan Het Rode Kruis om op deze manier aandacht voor het vluchtelingenprobleem te vragen. Zo worden er ook op andere plaatsen campagnes gevoerd. In de campagnes probeert het Rode Kruis gezicht te geven aan de problematiek die er speelt. Daarbij wordt vaak gebruik van beelden. Foto’s van vluchtelingen die uit gammele bootjes stappen. Ogen van mensen die indringend in de camera kijken. Het zijn beelden die raken omdat ze een verhaal vertellen en dat is wat de organisatie wil, namelijk tot ons allen doordringen. Het Rode Kruis biedt concrete hulp aan over de hele wereld. Het gaat hierbij om huisvesting, schoon drinkwater, voeding en natuurlijk de medische zorg. Het Rode Kruis kan veel doen maar wordt beperkt door de hoeveelheid geld die zij tot haar beschikking heeft. Hoe meer geld er naar het Rode Kruis gaat en hoe meer bedrijven zoals Betsson zich inzetten hoe meer vluchtelingen er kunnen worden geholpen.

 


Gecategoriseerd: ,
Geschreven door eveline