Nieuws & Acties

Beoordeling VIP Status

Amsterdams Casino heeft een VIP regeling waarbij spelers die regelmatig spelen een VIP status kunnen krijgen. Deze status wordt alleen door het casino zelf uitgedeeld en heeft veel voordelen voor spelers. VIP casino spelers krijgen bij elke storting die zij maken een extra bonus en komen in aanmerking voor veel andere speciale arrangementen. Vanwege het succes van Amsterdams Casino de afgelopen paar maanden zijn er veel VIP casino spelers bijgekomen. Het aantal spelers is zelfs zo explosief toegenomen dat het casino moeite heeft met de aanvragen vanuit de spelers bij te houden in combinatie met hun eigen toezicht. Het casino kiest zelf de VIP spelers maar de spelers mogen zich ook aanmelden voor deze status en als dit gebeurt dan moet er grondig worden gekeken of deze status wel gepast is voor de aanvragende speler. Naar eigen zeggen wordt er goed gekeken naar het speel gedrag, het is namelijk niet zo dat een VIP status vanuit het casino aanleiding moet geven tot meer gokken of overmatig gokken, zegt de expliotant. Op dit moment zijn er veel aanvragen die dienen te worden behandeld waardoor er zeker een vertraging is bij de beoordeling. Dit heeft volgens de exploitant geen invloed op de eindbeoordeling en zullen ze allemaal even goed worden behandeld. De verwachting is dat het casino eind van deze maand volledig bij zal zijn met de aanvragen en zullen ze dan weer zoals gewoonlijk binnen enkele dagen worden afgehandeld.

Relevant news

show