België veranderd wetgeving

De Belgische overheid heeft zojuist een nieuwe wetgeving goed gekeurd waarbij het niet meer voor iedere online kansspel aanbieder toegestaan wordt om hun diensten binnen België aan te bieden. Alleen degene die daar een vergunning voor hebben mogen dat nog doen. De reagering zal met een lijst komen van alles site die volgens de Belgische normen geen licentie hebben en zullen dan ook door de provider geblokt worden.

De leeftijd waarop men online mag spelen in België is 21 jaar terwijl dit 18 jaar is voor gevestigde casino’s. Men die zich niet aan de nieuwe wetgeving houdt kan hiervoor gestraft worden. Straffen zullen in de vorm van een geld boete uitgedeeld worden en dit geldt ook voor spelers. Bedragen tussen de 100 euro en een half miljoen euro. Afhankelijk wie de geld boete krijgt zal ook de hoogte van de boete beinvloeden.

Ook wordt het spelen van de bekende poker spel beperkt. Men mag niet zomaar meer een poker wedstrijd organiseren. Of dit nu via een vereniging, vrienden of familie gaat. Hier komen er beperkingen in die nog verder gespecificeerd moeten worden.

Wanneer deze nieuwe wetgeving van kracht zal gaan is nog onbekend. De regering heeft in ieder geval de wijzigingen goed gekeurd waardoor de plannen nu verder in werking gezet kunnen worden.

Relevant news