Nieuws & Acties

Belgen gaan online casino sites blokkeren

België gaat online casino sites blokkeren

Zo traag als de Belgen zijn in het formeren van een regering, zo doortastend gaan ze te werk in hun eigen kansspeldomein. De wetgeving is er aangepast op een wijze, die de goedkeuring van de Europese Commissie absoluut niet kan wegdragen, maar de Belgen lijken vastbesloten de uitgezette koers te volgen. Eén van de stappen, die nu genomen gaan worden, is het publiceren van een zwarte lijst met 100 online casino’s zonder Belgische vergunning. De volgende stap is dan weer het blokkeren van deze sites voor het Belgische domein. Dat wordt voer voor juristen…

Het is aannemelijk dat een groot aantal van de sites afkomstig zijn uit de Europese Unie en een vergunning hebben voor het aanbieden van online kansspelen. De Europese Commissie, zowel als het Europees Hof zijn het eens dat het weren van dergelijke aanbieders in strijd is met Europese regels voor een open interne markt, waarbij het vrij kunnen verlenen van diensten moet zijn gewaarborgd. Alleen om reden van ‘dwingend algemeen belang’ kan een lidstaat hiervan afwijken en een eigen beleid voeren als het om het aanbieden van kansspelen gaat. Maar dat moet dan wel op een transparante wijze gebeuren. Bescherming van staatsdeelnemingen en van bestaande nationale aanbieders is niet toegestaan, zo heeft Advocaat-Generaal Pedro Cruz Villalón van het Europees Hof, nog zeer onlangs betoogd in de zaken C-72/10 en C-77/10 over Italiaanse licenties voor wedwinkels.*

Hoewel de Belgische wetgeving nogal rammelt, is het toch voor de neutrale toeschouwer interessant wat er gaat gebeuren. Het blokkeren van onwelgevallige sites is bijna altijd en overal een hopeloze aangelegenheid gebleken. Het zal leiden tot een stroom van klachten aan het adres van de Europese Commissie, die net door het Europees Parlement is opgeroepen om meer werk te maken van schendingen van het Unieverdrag, die uit kansspelwetgeving voorkomt. Je zou bijna geneigd zijn om te stellen dat België de kat op het spek bindt. En misschien zeggen we over een paar jaar dat dat ook inderdaad zo was. Maar ja, is er dan wél een regering die je erop aan kunt spreken?

*Zie het artikel “Italië krijgt huiswerk van Europees Hof”, Jaap J.M. Vos, gepubliceerd op 1-11-2011

Gerelateerde content