Australiërs weten goed maat te houden

Het Leger des Heils ‘down under’ heeft aangetoond dat het beter is even goed naar de feiten te kijken dan zo maar wat te roepen. Diverse rapporten, artikelen en tv-programma’s maakten melding van een groeiend alcoholprobleem in de samenleving. De ‘Salvation Army’  onderzocht het en constateerde het tegendeel: er is sprake van meer beheersing. Geldt dat ook voor het gokgedrag van de Aussies?

Bij onderzoek hoort een onderzoekspopulatie, wat je dan altijd ziet aangeduid als n= en dan het getal. In dit geval gold n=629, wat duidt op een gedegen, maar niet vreselijk groot onderzoek. Dezelfde groep was echter ook betrokken bij eenzelfde onderzoek in 2002 en dan heb je vergelijkingsmateriaal. Wat blijkt: de Australiërs drinken nu minder dan in 2002. In dat jaar dronk 31% van de groep meer dan zes eenheden per week, nu is dat nog maar 23%. In Australië worden stevige campagnes gevoerd over mogelijke gevolgen van alcoholmisbruik, zoals huiselijk geweld, verkeersongevallen en aanrandingen, om maar wat ellende te noemen. Die campagnes zouden er, aldus het Leger des Heils, toe bijdragen dat er nu sprake is van meer beheersing in het gebruik.

De cijfers mogen dan gunstig zijn, er is nog een lange weg te gaan om het misbruik nog verder terug te dringen. Want er blijven toch nog wel redelijk wat witte vlekken over. Zo zegt 73% te drinken als er iets te vieren valt, 67% zeggen sociale drinkers te zijn, 57% schenkt iets in bij het eten, 22% drinkt uit gewoonte, 14% om dronken te worden (!) en 8% om een depressie of ongeluksgevoel te bestrijden.

Het Leger des Heils voert zelf ook campagne en legt daarbij de nadruk op wat overmatig drinken voor je omgeving betekent. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met overmatig gokken, want hoewel slechts 2% van de bevolking aangeeft wat moeite te hebben met het stellen van hun eigen grenzen, zijn de sociale en economische kosten ‘enorm’. Onwillekeurig bekruipt je daarbij de vraag of dat ook zomaar een aanname is, die bij nader onderzoek heel anders zou kunnen uitvallen. Misschien iets voor een volgend rapport?

Bron: “Most Australians drink responsibly” Herald Sun, 13 september 2010