Nieuws & Acties

Als kerk en loterij elkaar ontmoeten

Het probleem met kerkelijke instellingen is dat ze geen eensluidend beeld hebben van wat het Opperwezen van ons wil en wat deze wel of niet goed vindt. Zelfs binnen één bepaalde kerk kunnen de meningen sterk uiteenlopen en als er al een standpunt is, dan hoeft dat nog niet bindend te zijn als dat even niet uitkomt. The United Free Church of Scotland kan er over meepraten.

Ze komen uit Zuid-Afrika, maar wonen inmiddels vijf jaar in Schotland, Peter en Welda de Villiers. Hij is dominee in de protestantse kerk voornoemd in het Schotse plaatsje Wishaw in het district Lanarkshire. Zijn kerk heeft een ferm standpunt over gokken: dat is fout, want het geeft mensen over aan allerlei verleidingen en bevordert geldzucht en spilzucht. Daar is geen speld tussen te krijgen, maar toen op een goede avond de Schotse variant op Gaston aanbelde bij het echtpaar met de TV camera op de hielen was het gelijk wereldkundig: de dominee en zijn vrouw hadden samen dertig duizend pond gewonnen in de Postcodeloterij. Als je dat via een briefje in de bus wordt meegedeeld kun je het nog stilhouden, maar nu er was geen ontkomen aan, iedereen kon het zien en dus ook het kerkbestuur. En wat nu?

Nou, eigenlijk niets. Want de dominee en zijn vrouw verklaarden doodleuk dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken hoe ze hun levenswijze in overeenstemming brengen met hun geloof. Onder verwijzing –uiteraard- naar de goede doelen, die ook de Schotse Postcodeloterij ondersteunt, verklaarden ze er niets verkeerds in te zien. Sterker nog, hun ‘gebeden waren verhoord’ want nu konden ze bij terugkeer in Zuid-Afrika een huis kopen voor dat geld. De onroerend goed prijzen daar liggen blijkbaar op een wat ander niveau dan in het Europese noorden. In plaats van bedremmeld toe te geven dat het toch wel een beetje zondig was, wat ze gedaan hadden, prezen ze hun hoogste baas voor diens interventie. De leiding van de kerk heeft verklaard dat ze met de dominee een goed gesprek aan zullen gaan, maar dat verdere maatregelen zullen uitblijven, ook al heeft de dominee luid en duidelijk verklaard dat hij niet van plan is om ook maar iets van het gewonnen geld aan de kerk te geven. Waarom zou een dominee dat ook wel moeten doen en de timmerman drie deuren verderop niet? Beiden lezen uit dezelfde Bijbel en zullen daar wel wat teksten aantreffen, die waarschuwen voor begeerte in het algemeen en, vaagjes, gokken in het bijzonder, maar ja, er staat zoveel in dat boek, dat er geen beginnen aan is om dat allemaal na te leven. En het meeste is door gewone mensen als Paulus geschreven in een drukke correspondentie met allerlei vroegchristelijke gemeenten, maar of al die brieven authentiek zijn, is al helemaal niet zeker, laat staan of het eerder vermelde Opperwezen via dit soort rondtrekkende predikers tot ons gesproken heeft of dat ze het ook allemaal maar zelf bedachten. Misschien tijd voor een elfde gebod: gij zult niet begeren uws naasten loterijticket, maar als ge met het uwe iets wint, laat dan anderen erin meedelen.

Gerelateerde content