ACM kritiek wetsvoorstel

download

De toezichthouder van het ACM – dat staat voor Autoriteit Consument en Markt – heeft kritiek op het eerste wetsvoorstel van het kabinet dat nu is aangeboden wat betreft de privatisering van Holland Casino. Het voorstel gaat over het hoe en wat van de privatisering van het Casino. In januari werd het wetsvoorstel voorgelegd. Het kabinet vindt dat gokspellen op de markt brengen niet tot de kerntaken van de overheid zal moeten horen. Daarbij gelooft het kabinet dat het voor de overheid niet noodzakelijk is om eigenaar van een casino te zijn om toch te zorgen voor het waarborgen de veiligheid van de online gokmarkt zoals het tegengaan van gokverslaving en het beschermen van de speler die gebruik maakt van online gokken.

Privatisering Holland Casino

Het kabinet streeft naar de privatisering van het Holland Casino omdat het zoals vermeld niet gelooft in de noodzakelijkheid van het bezitten van het casino. Door het casino te privatiseren zal – zo gelooft het kabinet – ook de monopoliepositie van het bedrijf tot het verleden behoren en dat zijn allemaal ontwikkelingen die het kabinet nastreeft. Door de veertien vestigingen met ongeveer drieduizend werknemers, en de vier filialen te verkopen, zal de monopoliepositie al verdwijnen, denkt het kabinet maar daar is dus niet iedereen het over eens. 2017 is het jaar dat de privatisering gerealiseerd moet zijn en de toekomst zal leren of het plan ook werkelijkheid zal worden.

Kritiek

Het ACM staat sceptisch tegenover de ontwikkelingen die er gaande zijn en de keuzes die het kabinet maakt om bijvoorbeeld het casino regime te verruimen en het monopolie open te breken. De organisatie is er niet zo zeker van dat dit wel een effectieve manier van aanpak is en vreest een tegengesteld effect. Blijft er wel voldoende ruimte over voor concurrentie? zo stelt zij de vraag. Holland Casino zal zeer binnenkort gedurende vijftien jaar, tien van de zestien casino’s in Nederland exploiteren. Dat is een conclusie die het ACM trekt en haar tevens zorgen baart. Het zal zwaar worden voor andere bedrijven in de markt om met een dergelijke dominante partij te concurreren. Dit zal in het bijzonder gelden voor nieuwe bedrijven.

Advies

Tevens is het volgens ACM vaag op basis waarvan wordt bepaald welke vestigingen van Holland Casino zullen sluiten en welke rol Holland Casino dan zal hebben. ACM is bang dat er mededingingsproblemen ontstaan. Haar advies luidt dan ook ‘minder zwaartekracht op het Holland Casino.’ Er zal op deze wijze een gezondere situatie ontstaan met een betere marktwerking voor casino’s in bredere zin. Het verkopen van het Holland Casino is een voorbeeld van modernisering wat betreft het kansspelbeleid waar we momenteel mee bezig zijn. De legalisering van online gokken valt daar ook onder. Ook wat betreft andere aanpassingen en het verstrekken van vergunningen aan gokbedrijven is veel te doen en dat heeft alles te maken met de plannen om de gokmarkt legaliseren en te moderniseren.

Tendens

De gemeende deler van zowel het kabinet als het ACM is natuurlijk het zorgen voor meer overzicht en transparantie met als doel een veilige omgeving voor mensen die kansspelen spelen. Maar het nastreven van deze doelen is niet in het bijzonder alleen maar iets van de overheid en belangenorganisaties, maar zeker ook iets voor online gokbedrijven die er alles aan gelegen is om een prettig online omgeving voor spelers te scheppen. In principe zouden we er baat bij hebben als alle koppen dezelfde kant op zouden steken en als er vaker consensus zou kunnen worden bereikt bij de modernisering die, in wat voor vorm dan ook, plaats zal vinden.