Casino Kaarten Casino Chips

Craps Spelregels

Op deze pagina vind je de complete uitleg over het spel Craps, zoals dit in online casino’s wordt gespeeld. We geven je de volledige uitleg van het spel en vertellen welke regels je dient te volgen.

Na een eerste blik op deze pagina zou je kunnen denken dat Craps zeer complexe spelregels hanteert. Het is echter een zeer eenvoudig en gemakkelijk spel, wat voor uren spanning en sensatie kan zorgen. In een normaal casino moet je niet raar opkijken als er wordt geschreeuwd en gevloekt aan de Craps tafel. Het spel wordt met dobbelstenen gespeeld en het is de bedoeling om te raden welke cijfers er worden gegooid.

Craps Tafel

Aan een normale Craps tafel kunnen maximaal 20 spelers meespelen en van deze spelers krijgt iedereen de kans om de dobbelstenen te gooien. Wanneer je zelf geen zin hebt om te gooien, kun je wedden op de worp van iemand anders en kijken wat de dobbelstenen gaan doen!

De eerste worp wordt de ‘Come Out’ genoemd. Elk nieuw spel van Craps begint met een ‘Come Out’. De ‘Come Out’ kan alleen worden gegooid en geplaatst wanneer de vorige gooier van de stenen (‘Shooter’) genaamd er niet in is geslaagd te winnen met zijn worp. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer hij er niet in is geslaagd langs een ‘Point’ te gooien.

Op dat moment begint er een nieuw spel, met een nieuwe ‘Shooter’; deze gooit een nieuwe ‘Come Out’. Dit wordt volgens de regels van Craps gezien als een vervolg op de vorige worp. Een ‘Come Out’ markeert echter wel het begin van een nieuwe ronde. Wanneer een ‘Shooter’ geen nieuw ‘Point’ gooit, zijn de dobbelstenen voor de volgende speler. Deze mag dan proberen om een nieuwe ‘Come Out’ te gooien. De nieuwe ‘Shooter’ zit altijd links van de vorige.

Inzet plaatsen bij Craps

Voordat de dobbelstenen worden gegooid door de ‘Shooter’, bestaat er de mogelijkheid om een inzet te plaatsen op één van de vele velden die er op de Craps tafel staan. In de meeste online casino’s zal dit de naam ‘Field’ hebben.

“Pass Line” Inzetten

Een inzet die je zet op het ‘PASS LINE Field’, kan alleen worden gezet voordat de ‘Come Out’ heeft plaatsgevonden. Een inzet op ‘Pass Line’ is succesvol wanneer de uitkomst van de ‘Come Out’ 7 of 11 is. Als de uitkomst 2, 3 of 12 is, verliest de ‘Shooter’ zijn inzet. Als 4, 5, 6, 8, 9 of 10 de uitkomst van de dobbelstenen is, wordt dit cijfer de nieuwe ‘Point’.

Om te kunnen winnen bij de ‘Pass Line’, moet de ‘Shooter’ hetzelfde cijfer nogmaals gooien voor er een 7 wordt gegooid. Als de ‘Shooter’ een 7 gooit nadat het nieuwe ‘Point’ is gezet, verliest hij zijn geplaatste inzet. In het geval van winst van de ‘Shooter’, wordt de inzet eenmaal uitbetaald. Nadat er een ‘Point’ is gegooid, kan de ‘Pass Line’ inzet niet meer worden veranderd. Deze kan pas worden gewijzigd op het moment dat de worp een nieuw ‘Point’ is of een 7.

“Don’t Pass Line” Inzetten

Een inzet op de ‘Don’t Pass Line’ is het tegenovergestelde van een inzet op een ‘Pass Line’. Deze wordt geplaatst voor de ‘Come Out’ op het ‘Don’t Pass Line Field’. Wanneer er een 2 of 3 wordt gegooid, is de inzet succesvol en wint degene die hierop heeft ingezet eenmaal zijn inzet. Wanneer de uitkomst een 7 of een 11 is, gaat de inzet verloren voor de ‘Shooter’. In het geval van een 12 is er sprake van een gelijkspel en wordt de inzet teruggegeven.

Wanneer de uitkomst 4, 5, 6, 8, 9 of 10 is, is er sprake van een nieuw ‘Point’. Nadat het ‘Point’ is vastgesteld, moet een ‘Shooter’ eerst een 7 werpen voordat het ‘Point’ opnieuw gezet wordt. Wanneer de ‘Shooter’ eerst het ‘Point’ gooit en geen zeven, verliest hij zijn inzet.

“Come” Inzetten

Deze inzet wordt geplaatst op het ‘Come Field’. De dobbelstenen zijn op dat moment nog niet gegooid en na de worp met de dobbelstenen wordt een nieuw ‘Point’ vastgesteld. De regels die gelden voor het plaatsen van een ‘Come’ inzet zijn vergelijkbaar met de regels die worden gesteld aan ‘Pass Line’ inzetten. Je wint een ‘Come’ inzet wanneer de volgende worp van de ‘Shooter’ een 7 of een 11 is.

Wanneer de ‘Shooter’ 2, 3 of 12 gooit, is de inzet verloren. In het geval van een 4, 5, 6, 8, 9, of 10 wordt er nieuw ‘Come Point’ ingesteld: de croupier verplaatst dan de inzet van ‘Come’ naar de box voor het ‘Come Point’. In deze box staat meestal 4, 5, zes, 8, negen of 10. Je krijgt dan de inzet terug op het moment dat het nieuwe ‘Point’ gegooid wordt. De inzet zal blijven liggen, net zolang totdat er een 7 gegooid wordt. De inzetten op het ‘Come Point’ kunnen niet worden verwijderd.

“Don’t Come” Inzetten

Een inzet op ‘Don’t Come’ betekent een inzet op het tegenovergestelde van een ‘Come’ inzet. Je plaatst de inzet vanzelfsprekend dan ook op het ‘Don’t Come Field’. Deze inzetten worden door jou gewonnen wanneer het resultaat van een worp 2 of 3 is. Wanneer de uitkomst 7 of 11 is, gaat de inzet van een speler verloren. Gooit de ‘Shooter’ een 12, dan is er sprake van een ‘Push’ en wordt de inzet geretourneerd.

In het geval van een 4, 5, 6, 8, 9 of 10 is, wordt dit cijfer het nieuwe ‘Point’. De croupier verplaatst dan de inzet naar de box waarop doorgaans 4, 5, zes, 8, negen, of 10 staat. Nadat het nieuwe ‘Come Point’ is vastgesteld, win je op het moment dat de uitkomst van de worp 7 is en verliest je wanneer je precies het ‘Come Point’ gooit.

“Odds” Inzetten

Een inzet op ‘Odds’ is een zogenaamde ‘back-up’ inzet: je kunt dan een extra keer inzetten op ‘Come’, ‘Don’t Come’, ‘Pass Line’, ‘Don’t Pass Line’. Je kunt maximaal 3 keer de oorspronkelijke inzet plaatsen.

“Odds Pass Line ” Inzetten

Op het moment dat er een nieuw ‘Point’ is vastgesteld, kan men een nieuwe ‘Pass Line Odds’ plaatsen door naast het ‘Pass Line Field’ je inzet te plaatsen. Je wint op het moment dat de worp goed is volgens de principes van ‘Pass Line en dan krijg je een uitbetaling die afhankelijk is van het op dat moment gegooide aantal punten

“Don’t Pass Line Odds” Inzetten

Wanneer het nieuwe ‘Point’ is vastgesteld, kun je een inzet plaatsten in het ‘Don’t Pass Bar Field’. Deze staat naast de ‘Don’t Pass Line’ inzet. Hier vindt ook een uitbetaling plaats aan de hand van de uitkomsten van de worp door de ‘Shooter’. Deze uitbetaling is als volgt: 1:2 als de uitkomst van de worp een 4 of 10 is, 2:3 als de uitkomst een 5 of 9 is. 5:6 is de uitbetaling wanneer de uitkomst een 6 of 8 is. Alle onbesliste inzetten worden verwijderd van het bord.

“Come Odds” Inzetten

Op het moment dat het nieuwe ‘Come Point’ is vastgesteld, kan er een inzet worden geplaatst onder uw ‘Come’ inzet. De inzet wordt geplaatst in de box voor het ‘Come Point’, waarop doorgaans staat: 4, 5, zes, 8, negen of 10. De winst in de ‘Come Odds’ wordt op de volgende manier uitbetaald: 2:1 wanneer de uitkomst van de worp 4 of 10 is, 3:2 wanneer deze uitkomst 5 of 9 is en 6:5 op het moment dat er een 6 of een 8 wordt gegooid. Aan de hand van de oorspronkelijke ‘Odds’ wordt deze inzet bepaald.

“Don’t Come Odds” Inzetten

Nadat het nieuwe ‘Come Point’ is vastgesteld, kun je ene inzet plaatsen in de zogenaamde ‘Bar’ die boven uw ‘Don’t Come’ inzet plaatsen. Deze ‘Bar’ is dezelfde box als waar de volgende getallen in staan: 4, 5, zes, 8, negen of 10. Wanneer je wint met de ‘Don’t Come Odds’, krijg je 1:2 keer je inzet wanneer er 4 of 10 gegooid is, 2:3 met een uitkomst van 5 0f 9 en 5:6 wanneer er een 6 of 8 op tafel ligt. Wanneer een ‘Don’t Come Odds’ niet is beslist, blijft deze op tafel liggen.

“Field” Inzetten

Een ‘Field’ inzet wordt door mensen geplaatst op het moment dat je denkt dat de volgende worp een 2, 3, 4, 9, 10, 11 of 12 als uitkomst heeft. Je plaatst deze inzet op de ‘Field’ box, voordat er met de dobbelstenen wordt gegooid. Wanneer er een 3, 4, 9, 10 of 11 op tafel komt, wordt er aan de ‘Shooter’ eenmaal de inzet uitbetaald. Wanneer de uitkomst 12 is wordt met 2 3 tegen 1 uitbetaald: drie keer de inzet. In het geval van 2, ontvang je 2 keer de inzet. Als de uitkomst 5, 6, 7 of 8 is, verliest een speler zijn geplaatst ‘Field’ inzet.

“Big 6” en “Big 8” Inzetten

Een inzet op een ‘Big 6’ betekent inzetten op een gegooid puntenaantal van 6, voordat er een 7 op tafel komt. Hetzelfde geldt voor de ‘Big 8’, alleen moet er dan een 8 op tafel komen voordat er een 7 op tafel komt. Je plaatst deze inzet in de ‘6’ of ‘8’box. Je krijgt de inzet eenmaal uitbetaald op het moment dat de ‘Shooter’ een 6 of 8 gooit, voordat er een 7 op tafel komt. De inzetten die onbeslist zijn, worden van de tafel verwijderd.

“Place” Inzetten

Er zijn twee mogelijkheden voor het plaatsen van een ‘Place’ inzet:
- Bij een inzet op ‘Place Win’ wed je op het moment dat er 4, 5, 6, 8, 9 of 10 wordt gegooid. Je wint op het moment dat dit puntenaantal op tafel komt. Voorwaarde is wel dat er nog geen 7 op tafel is gekomen. Je plaatst deze inzet in de box met de volgende waarden: 4, 5, zes, 8, negen of 10. Een winst bij de ‘Place Win’ inzet wordt op de volgende manier uitbetaald: 7:6 voor een worp die 6 of 8 oplevert, 7:5 voor een worp die de cijfers 5 en 9 oplevert en 9:5 voor de cijfers 4 en 10.
- In het geval van een ‘Place Lose’ inzet, wed je op het moment dat er een 7 wordt gegooid. Dit moet voor het moment zijn dat er een 4, 5, 6, 8, 9 of 10 wordt gegooid. Je plaatst deze inzet in het vak met de cijfers: 4, 5, zes, 8, negen, of 10”. Wanneer je wint, krijg je 4:5 uitbetaald op het moment dat er 6 of een 8 wordt gegooid, 5:8 voor 5 en 9 en 5;11 voor 4 en 10.

“Buy” Inzetten

Een ‘Buy’ inzet betekent een inzet op een 4, 5, 6, 8, 9 of 10 voordat er 7 op tafel komt. Een inzet met ‘Buy’ wordt op de gelijknamige box geplaatst, met de waarden: 4, 5, zes, 8, negen, of 10. Er is sprake van een marge van 5%, die wordt belast op de winst die op deze inzet plaats vindt. De uitkering is als volgt: 6:5 voor de cijfers 6 en 8, 3:2 voor 5 en 9 en 2:1 voor 4 en 10.

“Lay” Inzetten

Een ‘Lay’ inzet is het tegenovergestelde van een ‘Buy’ inzet. Wanneer je inzet op ‘Lay’ wed je erop dat er eerst een 7 wordt gegooid, voordat er een 4, 5, 6, 8, 9 of 10 op tafel komt. Deze ‘Lay’ inzet plaats je boven de box waarop staat ‘Lay’ en die overeenkomt met de volgende cijfers: 4, 5, zes, 8, negen of 10. Er is een marge met een waarde van 5%, die geldt als belasting over de winst. De uitbetaling is: 5:6 voor 6 en 8, 2:3 voor 5 en 9 en 1:2 voor 4 en 10. Een ‘Lay’ inzet die onbeslist is, wordt van tafel verwijderd.

“Any 7” Inzetten

Bij een inzet op ‘Any 7’ wed je erop dat de uitkomst van de volgende worp precies 7 is. Wanneer de uitkomst een 7 is, wordt de inzet 4 keer aan de speler uitbetaald.

“Any Craps” Inzetten

Bij een inzet op ‘Any Craps’ wed je erop dat de uitkomst van de volgende 2, 3 of 12 is. Elke inzet is hier geldig, zolang deze maar in de ‘Any Craps’ box is geplaatst. Wanneer de uitkomst 2, 3, of 12, krijg je 7 keer je inzet terug.

“Horn” Inzetten

Bij het plaatsen van een inzet op de ‘Horn’ wed je erop dat de uitkomst 2, 3, 11 of 12 is. Elke worp die op tafel komt, kan gelden voor deze inzetten. Wanneer er sprake is van een winnende inzet, wordt deze 15:1 uitbetaald voor de totalen 3 en 11 en 30:1 voor de cijfers 2 en 12.

“Hardway” Inzetten

Een ‘Hardway’ inzet is zeer interessant: je wed erop dat de ‘Shooter’ een dubbel aantal ogen gooit, dat samen 4, 6, 8, of 10 is (2+2, 3+3, 4+4, 5+5), voordat er een 7 op tafel komt. Deze ‘Hardway’ inzet wordt geplaatst in de box waar dubbele dobbelstenen staan. Wanneer je twee maal een dubbel cijfer gooit en dus een 4, 6, 8 of 10 gooit, gooi je volgens de hardway dit puntenaantal.

De harde 8 is bijvoorbeeld de worp van 4+4, terwijl je 8 ook kunt gooien door 5+3 of 6+2. Wanneer je wint met een hard 8 en je hebt een inzet geplaatst, krijg je 9:1 keer je inzet uitbetaald. Bij een hard 6 geldt dezelfde uitbetaling. Wanneer je een 4 of 10 op de harde manier gooit, ontvang je een uitbetaling van 7:1. Op het moment dat je niet wint, wordt de ‘Hardway’ inzet van tafel verwijderd.

Comments on this entry are closed.

Sluiten
Ontvang nu 100% bonus bij KroonCasino!